Utoljára indult 2020-ban.

A szakirányú továbbképzés neve

Üzleti információmenedzsment szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak
Határozat száma: FF/886-4/2012

Képzési forma: levelező
A képzési idő: 4 félév, összesen 351 kontaktóra, hetente szombatonként
Képzés helye: Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Székesfehérvár

Jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettség

Finanszírozási forma: önköltséges, 300 000 Ft / félév

Megszerezhető szakképzettség:

Szakmérnök üzleti információmenedzsment szakon
Bachelor of Engineering Specialise Business Information Management

Megszerezhető végzettség a szakember képzés esetén:

Üzleti információmenedzsment szakember
Business Information Management Specialist

Képzési cél

Az üzleti életben dolgozók számára nélkülözhetetlenné vált a vállalatirányítási információs rendszerek eszközeinek mint az SAP vagy a Microsoft Dynamics ismerete. A továbbképzés célja olyan magasan kvalifikált gyakorlati szakemberek képzése, akik alapképzettségük mellett képessé válnak komplex szemlélettel, elemzőképességgel és megfelelő kompetenciákkal mérlegelni és megoldani a vállalatirányítási rendszerek rövid- és hosszútávú problémáit. A gyakorlatorientált képzés során piacképes tudást biztosítunk a vállalatok üzleti folyamatainak menedzseléséhez, azok programozásához. Az informatikai és a gazdasági megközelítés integrálásával képessé válnak a különböző szakterületek, projektek menedzselésére és vezetésére. Az üzleti folyamatokban szükséges adatfeldolgozás és elemzés módszereinek elsajátításával a döntések megalapozottságát, a kockázatok csökkentését érhetik el a vállalatok tevékenységében.

Üzleti információmenedzsment tantervi táblázata (érvényes 2016.09.01-től)

Tantárgyi tematikák