Szak megnevezése: geoinformatika (geoinformatics)

Képzési terület: természettudomány

A képzés nyelve: magyar

Képzési forma: nappali és levelező

Képzési szint: mesterképzés (MSc)

Képzési idő: 4 félév

Végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles geoinformatikus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Geoinformatics

A képzés célja:

A geoinformatika mesterképzés célja olyan geoinformatikus kutatók, elemzők képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai és angol nyelvi alap- és gyakorlati ismereteikre alapozva, képesek a geoinformatika tudomány alkotó művelésére. Felkészültségük alapján a geoinformatikusok képesek a földrajzi helyhez kötődő, térbeli jelenségek, folyamatok és információk értelmezésére, valamint képes problémamegoldási, tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, irányítási és tanácsadási feladatok ellátására a geoinformatikai rendszerek, a döntéstámogató rendszerek és a szakértői rendszerek működtetésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A Geoinformatika mesterszak felelőse: Dr. habil. Jancsó Tamás (jancso.tamas @ amk.uni-obuda.hu)

A képzés fő területei:

  Természettudományos ismeretek 10 kredit
  Gazdasági, jogi és humán ismeretek 7 kredit
  Geoinformatikai szakmai ismeretek 69 kredit
  Szabadon választható tárgyak 6 kredit
  Szakmai gyakorlat 8 kredit
  Szakdolgozat 20 kredit
  Összesen: 120 kredit

Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat hat hét időtartamot elérő egybefüggő (240 igazolt munkaórát tartalmazó) gyakorlat, amely terepi geoinformatikai feladat megoldása intézményen kívüli szakmai gyakorlóhelyen (terepi adatgyűjtés, felmérést követő kiértékelés és feldolgozás).

Idegen nyelvi követelmények (az oklevél kiállításához):

A mesterfokozat megszerzéséhez, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A felvételi tudnivalókról itt tájékozódhat.

Tagozat

Képzési program

Tantervi táblázat

Érvényes

F tanterv (magyar nyelvű képzés)
nappali és levelező tagozat

2023.09.01-től

F tanterv (angol nyelvű képzés)
nappali és levelező tagozat

2023.09.01-től