Szakképzettség: villamosmérnök

Képzési forma: nappali, levelező

Képzési szint: Alapképzés (BSc)

Képzési idő: 7 félév

A képzés célja:
A képzés iránti évek óta tartó nagy érdeklődés is mutatja, hogy a villamosmérnöki végzettség sok lehetőséget kínál. Általánosságban elmondható, hogy a villamosmérnökök villamos, illetve elektronikus eszközök, berendezések, létesítmények tervezésén, gyártásán, működtetésén dolgoznak. A villamosmérnöki szakma eredményei mindennapi életünket is áthatják, a háztartástól a közlekedésen át, a szórakozás, az ipar különféle területein is meghatározóak. A villamosmérnökök tanulmányaik és egyéni szakmai érdeklődésüknek megfelelően a (mikro)elektronika, a híradástechnika, a mérés- és műszertechnika, az automatizálás, a villamos energetika valamint a számítástechnika területén berendezéseket, rendszereket terveznek, ezek gyártásában bemérő, minősítő, ellenőrző feladatköröket látnak el, részt vesznek üzembe helyezésükben, üzemeltetésükben, illetve szervizmérnöki, termékmenedzseri, stb. feladatokat végezhetnek.

Választható specializáció:
Információ-technológiai rendszerek

Választható szakmai modulok:
E tanterv:

  1. Beágyazott rendszerek
  2. Automatizált gyártórendszerek 

D tanterv:

  1. Hardver
  2. Számítógép hálózatok
  3. Internet technológia

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.
A duális képzésben részt vevőknek minden szorgalmi időszakot vállalati gyakorlat követ.

A felvételi tudnivalókról itt tájékozódhat.

Tagozat
Képzési program
Tantervi táblázat
Tanterv gráf
Érvényes
nappali E tanterv
2017.09.01-től
levelező E tanterv
 
2017.09.01-től
nappali D tanterv
 
2014.09.01-től
levelező D tanterv
 
2014.09.01-től
nappali C tanterv
 
2008.09.01-től
levelező C tanterv
 
2008.09.01-től

Tantárgyi tematikák

Választható és kritériumtárgyak