Kifutó képzés, utoljára indult: 2015. szeptemberben.

Szakképzettség: okleveles birtokrendező mérnök
Képzési forma: levelező
Képzési idő félévekben: 4 félév

Képzési cél: A képzés célja olyan birtokrendező mérnökök képzése, akik képesek – a birtokrendezés tulajdonjogi és földhasználati (térképi, és szöveges adatbázisban tárolt) adatok regisztrálásán, nyilvántartásán, dokumentálásán alapulva és a fenntartható földhasználati stratégiák ismeretében – a gazdaságosan művelhető birtokok, családi gazdaságok, ésszerűen használható és az érdekelt felek bevonásával kialakítható birtokszerkezet megvalósítására, a mezőgazdasági termelőtevékenység és a munkavégzés feltételeinek, az agrárgazdálkodás és az életminőség optimumának figyelembevételével. A végzettek képesek a birtokrendezésbe bevont terület átméretezésére, a termelési és közösségi célok érdekében–, valamint az említett szakmai, gazdasági és ökológiai szempontok alapján. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Gyakorlati képzés: A szakmai gyakorlat külső terepen, gyakorló helyszíneken elkészített környezeti hatáselemzés (2. félévben), esettanulmány, illetve vidékfejlesztési stratégia kidolgozása (3. félévben).

Esettanulmány I.: Környezeti hatáselemzés, GMLSKÖHAA 3. félév, krit.köv., 0+6 aláírás, 0 kredit 
Esettanulmány II.: Helyi vidékfejlesztési stratégia kidolgozása GMLSHVSKA 4. félév, krit.köv., 0+6 aláírás, 0 kredit

Tagozat
Képzési program
Tantervi táblázat
Érvényes
levelező
 2011.09.01-től

Tantárgyi tematikák