Szakképzettség: gépészmérnök

Képzési forma: nappali

Képzési szint: Alapképzés (BSc)

Képzési idő: 7 félév

A képzés célja:
Gépészmérnökök alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés feladatainak ellátására. A megnövekedett gépészmérnök igény tette szükségessé, hogy 2016 szeptemberétől az Óbudai Egyetem a székesfehérvári telephelyén is elindítsa a gépészmérnök képzést. Számos székesfehérvári vállalat jelezte igényét duális gépészmérnök gyakornokok iránt.

Választható specializáció:
Folyamattechnika

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.
A duális képzésben részt vevőknek minden szorgalmi időszakot vállalati gyakorlat követ.

A felvételi tudnivalókról itt tájékozódhat.

Tagozat
Képzési program
Tantervi táblázat
Érvényes
nappali E tanterv
2017.09.01-től

Tantárgyi tematikák

Választható és kritériumtárgyak