A tantárgy célja

A hallgatók önálló részfeladatok kidolgozása útján ismerjék meg egy valós ipari, és/vagy gazdasági gyakorlati probléma csoportmunkával történő megtervezésének, szervezésének, megoldásának és bemutatásának (prezentálásának) menetét. Az ipari, a kereskedelmi és a szolgáltató vállalati igényeknek megfelelően a hallgatók kompetencia alapú készségfejlesztése, elsődlegesen az együttműködés, a csoportban való munkavégzés területén, valamint az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetése terén.

A munka eredményeként valamilyen működőképes eljárás, eszköz, vagy egyéb szellemi termék kerül kidolgozásra és a szakmai szabályai szerint dokumentálásra.

A hallgatók a projektmunka során elsajátíthatják azt a feladatmegoldó képességet, látásmódot, gondolkodást, amelyet az egyetem elvégzése után leendő munkahelyükön elvárnak majd tőlük.

Ajánlott és maximális csoport létszám: 3 fő / projekt.

Projektválasztáshoz témák (pdf)

Projektválasztáshoz feladatlap (docx)

A tantárgy követelményei

A tantárgy követelménye: Évközi jegy, előkövetelménye: minimum 100 kredit (mérnök-informatikus alapszakon mintatanterv szerinti előrehaladás esetén 65 kredit), valamint két szakmai tantárgy teljesítése

A tantárgynak prezentációval és projekt záró dokumentummal kell zárulnia. A prezentációt célszerű az oktatók és a hallgatók nyilvánossága előtt megszervezni kari/intézeti szinten kari/intézeti koordinátor közreműködésével.

Szakdolgozat tantárgynak a Projektmunka tantárgy előkövetelménye (2 félévre bontott szakdolgozat készítés esetében a Szakdolgozat II. előkövetelménye). A szakdolgozat lehet a Projektmunka tantárgy eredményeinek folytatása.

A tantárgy oktatás-szervezése

  1. Tájékoztató a Projektmunka tárgy felvételét megelőző félévben, témák meghirdetése
  2. Témaválasztás a hallgatók részéről és csoportok kialakítása a fenti félév vizsgaidőszakának végéig.
  3. Hallgatói tárgyfelvétel a Projektmunka gyűjtő-kurzusra a fenti félév vizsgaidőszakának végéig.
  4. A téma és a csoport véglegesítése a regisztrációs hét utolsó napjáig.
  5. A 4. pont eredménye alapján a gyűjtő-kurzusról az adott téma kurzusára való áthelyezés.
  6. Témával és konzulenssel nem rendelkező hallgatók törlése a szorgalmi időszak első napján.
  7. Minden témához a regisztrációs héten ütemterv készül a téma Moodle kurzusában. Az ütemtervnek minimum négy konzultációt és minimum négy teljesítési határidővel ellátott részfeladatot kell tartalmaznia, amelyhez kapcsolódó anyagok a Téma Moodle oldalán lévő feladatbeadási pontokon feltöltendők.
  8. Szorgalmi időszak első héten kutatás-módszertani előadás tartását javasoljuk.

Csoport kialakítás javasolt szempontjai

Javasoljuk céges témák választását és integrálását. A csoportok kialakításánál fontos, hogy a tagok egymást kiegészítő, különböző kompetenciákkal rendelkezzenek (pl. egy csoporton belül legyen jó kommunikációs-, szervezési készséggel rendelkező, precíz, elemző, kutató munka terén jártas, rendszerben gondolkodó, stb. hallgató).

A projektmunka lehetőséget biztosít a különböző tudományterületek hallgatói számára a gyakorlati együttműködésre.

Kapcsolat: