Szakdolgozat/Diplomamunka készítésre vonatkozó útmutató

A szakdolgozat/diplomamunka elkészítését és beadását a Tanulmányi Ügyrend V. könyve szabályozza.
http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje

Őszi félév

Tavaszi félév

Feladat

előző félév március 15 előző félév
október 15
Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetése a Neptun rendszeren keresztül történik.
A Tanulmányok / Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüponton megjelenő „Szakdolgozat jelentkezés” gombbal lehet a szakdolgozat témákat listázni.
Tájékoztató a neptun szakdolgozat felület használatáról (pdf)
előző félév
április 30
előző félév
november 30
Témajelentkezés: a hallgató feladata felkeresni a választani kívánt téma intézményi (belső) konzulensét a feladat részletesebb megbeszélése céljából.
Külső, vállalati téma is választható, de ehhez külső konzulenst is választania kell a hallgatónak a Tanulmányi Ügyrend előírásai szerint.
Utólagos témajelentkezés neptun kérelemmel, és késedelmi díj fizetése esetén a regisztrációs hét péntekéig lehetséges.

Regisztrációs hét

Szakdolgozat / Diplomamunka tárgy felvétele, amely tárgyfelvétel feltétele NEPTUN-ban elfogadott szakdolgozat témajelentkezés.

szeptember 30. február 28. Végleges szakdolgozati feladatkiírás elkészítése
Esetleges titkosításra vonatkozó kérelem és indoklásának leadása Intézetigazgató részére.
Ellenőrző lista szakdolgozat titkosítási kérelem beadásához (docx)
október 31. március 30. Szakdolgozati és diplomamunka feladatlapok kiadásának határideje.
Titkosításhoz szükséges konzulensi nyilatkozat és vállalati megállapodások, valamint vállalat által javasolt bírálók leadása az intézeti adminisztrátorok részére a Tanulmányi ügyrend V. könyve szerint
(http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje)
őszi szorgalmi időszak tavaszi szorgalmi időszak Központi konzultációkon való részvétel.
Minimum 4 egyéni konzultáció, mely időpontokat a neptunban rögzíti a konzulens, és ami a szakdolgozat tárgy teljesítésének egyik követelménye.
december 15. május 15. Plágium ellenőrzés a DigiTool programban, tájékoztató a págiumellenőrzésről: http://szakdolgozat.uni-obuda.hu/
Ellenőrzés konzulens által véleményezett ("A Szakdolgozat/Diplomamunka bírálatra bocsájtható.") eredményének átvétele a konzulenstől.
A dolgozatot a megadott határidőig le kell adni a Tanulmányi Osztályon. Beadáshoz az alábbiak szükségesek:
1. a kész, bekötött szakdolgozatot (1 példányban), mely tartalmazza a: belső címlapot, az aláírt feladatlapot, a hallgatói nyilatkozatot, az esetleges jóváhagyott titkosítási kérelmet és a mellékleteket.
2. Záróvizsga jelentkezés a NEPTUN rendszerben.
3. A plágium ellenőrzés konzulens által véleményezett eredményét.
február eleje június vége Bírálat  megtekinthető a neptun rendszer szakdolgozati felületén

További vonatkozó szabályozások:
TVSZ 55$ (http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzata-study-and-examination-regul-0)
TTSZ

Központi konzultáció tartalmának letöltése (pdf)

Dokumentumok letöltése:

Szakdolgozat-felelősök:

  •     Geoinformatikai Intézet: Dr. Katona János (katona.janos @ amk.uni-obuda.hu)
  •     Mérnöki Intézet: Tolner Nikoletta (tolner.nikoletta @ amk.uni-obuda.hu)
  •     Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet: Módné Takács Judit (modne.t.judit @ amk.uni-obuda.hu)