A szakmai gyakorlat a nappali munkarendű hallgatók esetén

Jelentkezési időszak a hallgatók részére tárgyév március 1. napjától április 30. napjáig tart. Szakmai gyakorlatra jelentkezés a szakmai gyakorlat előfeltételeinek teljesülése esetén lehetséges. A jelentkezéshez a hallgató letölti az AMK honlapján található Szakmai gyakorlati oldalról a regisztrációs lapot, kitölti és aláírva leadja az érintett intézet adminisztrátora részére.

Amennyiben olyan gazdasági szervezetnél kívánja a hallgató a szakmai gyakorlatát végezni, amellyel még nincs együttműködési keret-megállapodása az OE Alba Regia Műszaki Karának, úgy le kell folytatni a leendő gyakorlati hely megfelelőségi vizsgálatát (akkreditáció). Ilyen esetben a szakmai képző helynek ki kell töltenie az akkreditációs adatlapot, amely az AMK honlapján a Szakmai gyakorlati oldalon letölthető, majd cégszerűen aláírva el kell juttatnia a megfelelő intézet igazgató-helyettese részére. A szakmai gyakorlati hely megfelelőségéről, az akkreditálásról az adott szakot gondozó szakfelelős javaslata alapján az intézetigazgató dönt.

Az intézetigazgató intézkedik az adott év május 31-ig, hogy az új szakmai gyakorlati hellyel létrejöjjön a szakmai gyakorlat szervezésére vonatkozó együttműködési megállapodás.

A szakmai gyakorlat a levelező munkarendű hallgatók esetén

A levelező munkarendű hallgató (minden alap- és mesterszakon), aki a szak képzési céljainak megfelelő munkakörben dolgozik, és a munkahelye azt a végzett munka jellege, az alapvető feladatok részletes ismertetésével – például munkaköri leírással – cégszerűen igazolja, felmentési kérelmet nyújthat be a gyakorlat elvégzése alól. A felmentési kérelmet az adott szak gondozásáért felelős intézet intézetigazgatójához kell benyújtani, melyhez csatolni kell a munkáltató által cégszerűen aláírt igazolást a végzett munka jellegéről, illetve a hallgató alapvető feladatairól, valamint a kitöltött és cégszerűen aláírt értékelő lapot.

A szakmai gyakorlat lebonyolítása és elfogadtatása

A hallgató a szakmai gyakorlatáról munkanaplót vezet, amit a gyakorlat végeztével a szakmai gyakorlat helyén a gyakorlati hely által kitöltött "Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről" című értékelő lappal együtt cégszerűen aláírat, majd a munkanaplóval együtt legkésőbb október 15-ig az érintett intézet adminisztrátora számára lead.

Az intézetigazgató a hallgatói munkanapló és a szakmai gyakorlati hely által kiállított igazolás alapján dönt a szakmai gyakorlat elfogadásáról. Az elektronikus leckekönyvben az aláírt igazolások alapján a teljesítés tényének berögzítéséről a tanulmányi osztály gondoskodik, legkésőbb a soron következő félév regisztrációs hetének végéig.

 • Szakmai gyakorlat rendje (pdf)
 • Regisztrációs lap (jelentkezés szakmai gyakorlatra) (docx)
 • Akkreditációs adatlap (azon gazdasági szervezetek részére, akik szakmai gyakorlatra hallgatót kívánnak fogadni) (docx)
 • Együttműködési megállapodás (szakmai gyakorlathoz) (docx)
 • Együttműködési megállapodás költségvetési szervezetek részére szakmai gyakorlati hely létrehozása céljából (docx)
 • Háromoldalú együttműködési megállapodás iskolaszövetkezet útján megszervezett szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (docx)
 • Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről - alapszak, mesterszak (docx)
 • Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről - Felsőoktatási szakképzés (doc)
 • Munkanapló (doc)
 • Kérelem szakmai gyakorlat munkatapasztalat alapján történő kiváltásáról (docx)
 • Szakmai gyakorlati helyek (OH nyilvántartott) (pdf)
 • Szakmai gyakorlati helyek folyamatos nyilvántartása (xlsx)
 • Szakok szakmai gyakorlati követelményei (docx)