Óbudai Egyetem gyűjtőszámlaszám: 10032000-00291350-01120008 

Kérjük csak banki átutalással töltsék fel egyéni gyűjtőszámlájukat (készpénzes / csekkes befizetést nem fogad el a rendszer). Az átutalás ideje 1-3 munkanap, a közlemények rovatba az NK- (hallgató Neptun kódja) adatokat szükséges megadni.

A költségtérítési díj teljesítésének két módja lehetséges:

  • A hallgató a Neptun rendszeren keresztül fizeti be a költségtérítési díjat
  • A hallgató költségtérítési díját számla alapján cég, gazdasági társaság fizeti be Bôvebb információ:

http://neptun.uni-obuda.hu/hir/08/07/koeltsegteritesi-dij-teljesitesenek-menete-es-szamlazasi-folyamat

A költségtérítési díj összegének megállapítása a Neptunban felvett kreditek alapján történik az alábbiak szerint: alapdíj + (felvett kredit * kreditarányos díj), bővebb információ a TTSZ-ben ill. a térítési díjak dokumentumban olvasható.

 

     
     
  Igazolás kiadásának rendje  
    Diákigazolvány ügyintézés  
    Tudnivalók átsorolásról, elbocsátásról, passzív félév kérelemről  
    Díjfizetés menete  
    Átvétel más intézményből, más karról  
    Diákhitel