A dékáni (méltányossági) kérelem, a tagozat és képzésváltásra vonatkozó kérelem,
valamint a költségtérítési díj mérséklésére vonatkozó kérelmek a Neptun rendszerben érhetőek el és adhatóak le!
 
Tisztelt Hallgatók!
A különböző típusú nyomtatványokat szíveskedjenek géppel kitöltve leadni. (kézi kitöltést mellőzni)
Amely nyomtatványra szükséges pecsét, azt szíveskedjenek beszerezni hozzá. Aláírás: mindig kék színű tollal, saját kezűleg. 
 
     
     
  Igazolás kiadásának rendje  
    Diákigazolvány ügyintézés  
    Tudnivalók átsorolásról, elbocsátásról, passzív félév kérelemről  
    Képzés (szak)váltás, munkarend váltás  
    Díjfizetés menete  
Számlakérés menete  
    Átvétel más intézményből, más karról  
Diákhitel