TESTNEVELÉS  -  AMK Geoinformatikai Intézet, Mérnöki Intézet

Kódja:                   AMTTE1KBNE

Heti óraszáma:    2 gyakorlat, kredit: 0 pont

A tantárgy célja: a hallgatók rendszeres sportolásához szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életvitel összetevőinek népszerűsítése, és a testedzés preventív értékeinek tudatosítása.

Általános tudnivalók

Kritérium tantárgy a testnevelés, ezért ennek teljesítése nélkül a hallgató nem bocsátható záróvizsgára.

 • A záróvizsgára bocsátás feltétele: két félévben az aláíráshoz szükséges követelmény teljesítése.
 • Az aláírás megszerzéséhez szükséges követelmények teljesítését a mintatanterv az I. évfolyam második-, és a II. évfolyam első félévében javasolja.
 • Az a hallgató, aki a két félév követelményét a mintatervben javasolt időszakban nem teljesítette, indokolt esetben, azt a záróvizsgára bocsátásig pótolhatja.
 • Az a hallgató, aki szorgalmi időszakban a követelményeknek nem tudott eleget tenni - indokolt esetben - a félévzáró vizsgaidőszakban pótlási lehetőséget kaphat.

A testnevelés tantárgy követelménye

A hallgató a félév aláírásának megszerzéséhez a NEPTUN rendszerben felveszi az AMTTE1KBNE néven meghirdetett tárgy valamelyik kurzusát.

Az alább ismertetett A-, B-, C- vagy D követelmény valamelyikét /teljesítés módja/ választva a szorgalmi időszakban teljesíti.

A-követelmény: választott sportági kurzus óráin aktív részvétel;
B-követelmény: az egészséges létezés stabil megtartását biztosító fizikai állapotra utaló országosan elfogadott szintek teljesítése;
C-követelmény: sportolói igazolás, óralátogatásként beszámítható egyéb sportfoglalkozások;
D-követelmény: szakorvosi IV. kategória - (teljes orvosi felmentés) esetén a tantárgyi követelmények alóli mentesülés;

2019/2020 tanév I. félévében induló testnevelés kurzusok

 • BADMINTON /kezdő tollaslabdázás (9. kurzus)
 • BADMINTON /haladó tollaslabdázás (10. kurzus)
 • BODYFORMING / alak (12. kurzus)
 • FITTSÉG MÉRÉS/ teszt (1. kurzus)
 • FITTSÉG MÉRÉS/ teszt (17. kurzus)
 • FULLPOWER /erőfejlesztés (7. kurzus)
 • CARDIO (4. kurzus)
 • CARDIO (16. kurzus)
 • POWER /erőfejlesztés (3. kurzus)
 • POWER /erőfejlesztés (11. kurzus)
 • POWER /erőfejlesztés (15. kurzus)
 • RUNNING /futás (13. kurzus)
 • SQUASH /fallabdázás (8. kurzus)
 • SWIMMING /úszás haladó (6. kurzus)
 • SWIMMING /úszás kezdő (5. kurzus)
 • TABLE TENNIS /asztaliteniszezés (2. kurzus)
 • TABLE TENNIS /asztaliteniszezés 14. kurzus)
 • IGAZOLÁS/ sportolói-, vagy orvosi

„A” követelmény

Követelmény: a választott kurzus óráin pontos megjelenés (félévenként 20 tanórán). A hallgatók tájékoztatást kapnak a választott kurzus félévi programjáról, helyszínéről, a félév elfogadási feltételeiről. Aktív részvétel, az órák anyagának elsajátítása-, valamint gyakorlati alkalmazása (értékelés az órákon való aktivitás alapján). Valamennyi kurzuson korlátozott a létszám. A bérelt létesítményekbe a belépőket, valamint az órákon használt valamennyi sporteszközt az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar biztosítja.

BADMINTON/ kezdő és haladó/ tollaslabdázás:

Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,

Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90. – tornaterem, 4 pálya

 • alapkövetelmény: „labdás előélet”
 • a hallgató ismerje meg a tollaslabda sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületet,
 • sajátítsa el a helyes ütőfogás technikáját, szerválást, a tenyeres és fonákütés technikájának végrehajtását,
 • játék közben alkalmazza a tanult technikákat,
 • taktikai ismeretek elsajátítása, taktika gyakorlati alkalmazása,
 • egyes és páros játék
 • a sportághoz szükséges alapképességek fejlesztése

BODYFORMING/ alakformálás:

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45. alagsor-kondicionáló terem

 • >az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el valamennyi hallgató,
 • építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.
 • a félév során ismerkedjen meg a különböző (hagyományos és újabb) sporteszközök használatával;
 • a wellness fogalmának, jelentésének elsajátítása, az egészséges életmódra való igény kialakítása és beépítése a mindennapjaiba.

CARDIO:

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45. alagsor-kondicionáló terem

 • az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el valamennyi hallgató,
 • építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás. A wellness fogalmának, jelentésének elsajátítása, az egészséges életmódra való igény kialakítása és beépítése a mindennapjaiba.
 • a hallgató ismerje meg a kardiós mozgás alapjait, programjait, szabályait, eszközeit, a különböző kardio gépek működését
 • sajátítsa el e helyes gyakorlat-végrehajtáshoz szükséges technikát
 • különféle izomcsoportra ható gyakorlatok megismerése, helyes végrehajtása

FULLPOWER / erőfejlesztés:

Union Sport Centrum, Székesfehérvár, Királysor 17.

 • egy biztos alapról indulva magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el valamennyi hallgató,
 • építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.
 • a félév során ismerkedjen meg a terem nyújtotta újabb eszközök használatával;
 • sajátítsa el e helyes gyakorlat-végrehajtáshoz szükséges technikát
 • legyen képes különböző izomcsoportokra ható gyakorlatok helyes alkalmazására
 • a sportághoz szükséges alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség, ruganyosság) fejlesztése

POWER / erőfejlesztés:

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45. alagsor-kondicionáló terem

 • az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el valamennyi hallgató,
 • építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.
 • a félév során ismerkedjen meg a különböző (hagyományos és újabb) sporteszközök használatával;
 • a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, a gépek működését
 • sajátítsa el e helyes gyakorlat-végrehajtáshoz szükséges technikát
 • legyen képes különböző izomcsoportokra ható gyakorlatok helyes alkalmazására
 • a sportághoz szükséges alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség, ruganyosság) fejlesztése

RUNNING/ futás:

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45. szabadtér és kondicionáló terem

 • az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el futással valamennyi hallgató,
 • építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.
 • a sportághoz szükséges alapképességek (állóképesség, gyorsaság, erő) fejlesztése kondicionáló teremben.
 • a sportághoz szükséges ruganyosság fejlesztése kondicionáló teremben.

SQUASH/ fallabdázás:

Union Sport Centrum, Székesfehérvár, Királysor 17.

 • alapkövetelmény: „labdás előélet”
 • a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét,
 • sajátítsa el a helyes ütőfogás technikáját,
 • a tenyeres és fonákütés technikájának végrehajtását,
 • játék közben alkalmazza a tanult technikákat,
 • taktikai ismeretek elsajátítása,
 • taktika gyakorlati alkalmazása,
 • legyen képes különböző játékhelyzetek helyes megoldására,
 • a sportághoz szükséges alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség, ruganyosság) fejlesztése.

SWIMMING/ kezdő-, haladó/ úszás:

Magyar Honvédség - Tombor István Sportcentrum, Székesfehérvár, Havranek J. u. /uszoda/

 • ismerje meg az úszásnemek alaptechnikáját (gyors-, hát-, mellúszás),
 • kar, láb és légvétel összehangolása mell, hát és gyorsúszásban,
 • fejesugrás és fordulók technikája,
 • versenyzés szabályai,
 • légvétel nélküli úszás víz alatt (min. 20 m),
 • választott úszásnemben 200 m táv időre úszása (férfiak 3:45, nők 4:00 perc), vagy 400 m táv folyamatos leúszása.

A kezdő úszók egyéni haladási terv szerint teljesítenek.

TABLE TENNIS / asztaliteniszezés:

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45. alagsor- asztalitenisz terem

 • alapkövetelmény: „labdás előélet”
 • a hallgató ismerje meg az asztalitenisz sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületet
 • sajátítsa el a helyes ütőfogás technikáját, szerválás technikája
 • a tenyeres és fonákütés technikájának végrehajtását,
 • játék közben alkalmazza a tanult technikákat,
 • taktikai ismeretek elsajátítása, gyakorlati alkalmazása,
 • egyes-, és páros játék
 • legyen képes különböző játékhelyzetek helyes megoldására,
 • a sportághoz szükséges alapképességek (állóképesség, ruganyosság, gyorsaság, erő) fejlesztése kondicionáló teremben.

„B” követelmény

Alapfelmérés: az egészséges létezés stabil megtartását biztosító - általános fizikai teherbíró képesség mérésére alkalmazott motorikus próbákban - országosan elfogadott szintek teljesítése.

A követelményekből a 12 oktatási hét valamelyikén, egyénileg egyeztetett időpontban alapfelmérést kell elvégezni, mely megfelelő eredmény elérése esetén elfogadásra kerül.

FITTSÉG MÉRÉS -teszt:

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki kar Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45.

A kurzus követelménye B/1 teljesítményszintből egy teljesítése, valamint a B/2 teljesítményszint összes gyakorlatának teljesítése.

B/1. A keringés-légzés állapotára utaló aerob állóképesség területén:

Cooper-teszt - 12 percig tartó folyamatos - futás /nők: 2200 m; férfiak: 2800 m /, - vagy

kerékpározás /nők: 5000 m; férfiak: 6000 m/.

B/2. Az általános testi erő-állóképesség állapotára utaló motorikus próbákban:

 • a vállövi- és karizmok erő-állóképességének mérése: mellső fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás, folyamatosan /nők: normál 10 db, vagy aerobic (térdelő) 20 db; férfiak: 40 db, vagy 10 db húzódzkodás, folyamatosan/
 • a csípőhajlító-, és a hasizom erő-állóképességének mérése: hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan /nők: 70 db; férfiak: 70 db/
 • a kar-, törzs-, lábizmok együttes dinamikus erejének mérése: kétkezes fej fölött labdadobás hátra, 3 kg-os tömött labdával /nők: 7,5 m; férfiak:12 m/

„C”- követelmény

Sportolói igazolások, óralátogatásként beszámítható egyéb sportfoglalkozások:

 • ha a hallgató az adott félévben az Óbudai Egyetem valamelyik szakosztályában rendszeresen sportol, és ezt a szakosztály edzője igazolja;
 • ha a hallgató, aki az adott félévben bármilyen sportegyesület minősített, aktív versenyzője, és ezt mérkőzés- vagy verseny-jegyzőkönyvekkel igazolni tudja;
 • ha a hallgató alkalmanként házibajnokságon, az egyetemi-főiskolai amatőr sportversenyeken, egyéb intézményen belüli sportfoglalkozáson, és intézmények közötti sportrendezvényen vesz részt;
 • teljesítménytúra teljesítése- az egész ország területén teljesíthető. Követelménye: a félév folyamán 50 km – bontásban minimum 5 x 10 km futás, vagy 100 km-bontásban minimum 5 x 20 km-es gyalogtúra, vagy 200 km- bontásban minimum 5 x 40 km kerékpártúra.

„D”- követelmény

A tantárgyi követelmények alól mentesül az a hallgató, akit a szakorvos IV. kategóriába sorolt, azaz teljes felmentésre javasol. A felmentési kérelmet - a szakorvosi véleménnyel együtt az OE-AMK testnevelő tanárának személyesen kell benyújtani, az adott félév szorgalmi időszakának első három hetében, egyeztetett időpontban (fokvari.adrien @ amk.uni-obuda.hu) Székesfehérvár, Budai u. 45. „K” ép. I. emelet 35.