A szakdolgozat/diplomamunka elkészítését és beadását a
Tanulmányi Ügyrend V. könyve szabályozza: https://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat (lap alján).
Téli ZV
Nyári ZV
Feladat

03.15.

10.15.

Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetése a Kar honlapján.
 • Mérnöki Intézet (pdf)
 • Geoinformatikai Intézet (doc)
04.30.
11.30.
Témaválasztás: a hallgató feladata felkeresni a választani kívánt téma intézményi konzulensét a feladat részletesebb megbeszélése céljából. Külso téma is hozható, de ehhez külso konzulenst is meg kell jelölnie a hallgatónak.
Az intézményi konzulens a hallgatót és az elvállalt témáját regisztrálja az intézményi Sharepoint rendszerbe. (Tervezett cím, angol cím, feladatpontok 5-10 sorban!)
június
január
A megfelelő Szakdolgozat/Diplomamunka tárgy felvétele a képzés utolsó félévében (Földmérő és földrendező mérnök alapszak, Igazgatásszervező alapszak, Mechatronikai Mérnök mesterszak és Mérnök-Informatikus alapszak esetén az utolsó két félévben)

10.31.

03.31.

Szakdolgozati és diplomamunka feladatlapok kiadásának határideje.

október
december

február
április

Központi konzultációkon való részvétel. Dékán által aláírt feladatlapok átvétele.* Nappali tagozatosoknak kötelezo, levelezoknek ajánlott.

12.15.

05.15.

Szakdolgozat leadási határidő és záróvizsgára jelentkezés: 

Az elkészült szakdolgozatot plágium ellenőrzés céljából a DigiTool programba fel kell tölteni, melynek eredményéről az igazolást a konzulensnél lehet átvenni.

Határidőre le kell adni:

1. a kész, bekötött szakdolgozatot (1 példányban), mely tartalmazza a: belső címlapot,  aláírt szakdolgozati feladatlapot és a hallgatói nyilatkozatot, a mellékleteket és dolgozat elektronikus verzióját CD-n.
2. Záróvizsga jelentkezési lapot , géppel kitöltve
3. DigiToolba történő feltöltésigazolását
4. A plágium vizsgálateredményét (nyomtatva) az intézményi konzulens által rávezetve, hogy a "Szakdolgozat/Diplomamunka bírálatra bocsájtható!" és dátummal aláírva, melyet a hallgató az Intézményi konzulenstől vehet át.
5. Tartalmi összefoglaló magyar és elfogadott idegen nyelvek valamelyikén (angol, német, orosz, francia)
6. Konzultációs naplót (2. féléves szakdolgozat/diplomamunka tárgyak esetén mindkét félévre!)
február
június
Bírálat átvétele: Záróvizsgát megelőző 3. munkanapon

További vonatkozó szabályozások:

TVSZ 55$ (http://uni-obuda.hu/szabalyzatok/13545)

Plágiumellenőrzésre vonatkozó tájékoztató (http://szakdolgozat.uni-obuda.hu/).

Mérnöki Intézeti Központi konzultációk

 1. Formai követelményekkel, feladatlapokkal, tartalmi javaslatokkal, hivatkozásokkal kapcsolatos konzultáció:
  2018.02.14. szerda 15:00-16:00 Budai út K-épület 42. terem
  2018.02.21. szerda 15:00-16:00 Budai út K-épület 42. terem
  2018.02.28. szerda 15:00-16:00 Budai út K-épület 42. terem
 2. Feltöltéssel, kötéssel és beadással kapcsolatos konzultáció:
  2018.04.25. szerda 15:00-16:00 Budai út K-épület 42. terem
  2018.05.02. szerda 15:00-16:00 Budai út K-épület 42. terem
  2018.05.09. szerda 15:00-16:00 Budai út K-épület 42. terem

Központi konzultáció tartalmának letöltése (pdf)

Dokumentumok letöltése:

Kérdésekkel a szakdolgozat-felelőst keressék: