„Családias környezet, amely főként a közvetlen tanároknak köszönhető.
Duális képzés adta verhetetlen lehetőségek. Székesfehérvár pedig egy gyönyörű és élhető város.”

Interjú Örsi Fanni műszaki menedzserrel, aki duális hallgatónk volt
(Alumni interjúsorozat hetedik része)

 

 1. Alumni Örsi FanniMi volt a motivációja, amikor egyetemünket, vagy annak jogelőd intézményeit választotta?

  Számos motiváló tényező volt számomra, amely miatt a továbbtanulás kapcsán végül az Óbudai Egyetem Alba Regia műszaki karán a műszaki menedzser szakot választottam, duális képzési formában. Az egyik első ilyen szempont a diplomaszerzés nyújtotta további lehetőségek megteremtése volt az életben. Egy másik szempont volt, hogy ez a szak számos különböző terület ismereteit foglalja magában, amelynek köszönhetően meghagyhattam magamnak azt a szabadságot, hogy a végzés után döntsem el mely terülten szeretnék elhelyezkedni. Végezetül a kar kiválasztása mellett szólt egyrészt a duális képzési forma, illetve a Székesfehérvári telephely, amelyek egyrészt anyagi biztonságot, másrészt önállósodást tettek lehetővé számomra 21 éves koromtól.

 2. Fel tudja eleveníteni első emlékét az egyetemmel kapcsolatban?

  Nehéz lenne egy konkrét első emléket kiragadni, hiszen számos meghatározó eseménnyel kezdődött számomra ez az időszak. A teljesen új intézményi rendszer megismerése és a képzés megkezdése mellett, az egyetemnek köszönhetően volt lehetőségem elköltözni a családi fészekből, és önálló életet kezdeni egy korábban teljesen ismeretlen városban. Új környezet, új emberek, új rendszerek és még sok-sok újdonság, amely az első félévben sikeresen szippantott be, a maga pozitív és negatív hatásaival együtt. J Amit fontosnak tartok kiemelni, hogy ekkor jöttem rá bizonyos szempontból mennyire más ez az egyetem a másoktól hallotthoz képest, hiszen itt a tanárok odafigyeltek ránk és nem hagyták, hogy lemaradjunk a kezdeti nehézségek miatt. Egyik tanárom személyesen keresett fel két elbukott tárgyam miatt, és felhívta a figyelmemet, hogy ha hosszútávon a duális képzésben szeretném folytatni a tanulmányimat akkor össze kell szednem magamat. Ez az első féléves élmény nagyon nagy motivációt adott számomra.

 3. Kapott-e az intézménytől életre szóló útravalót?

  Igen, hogy nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, és a megfelelő kommunikáció.

 4. A tanulás mellett jutott idő a szórakozásra is? Milyenek voltak az egyetemi diákévek?

  Igen, az első félévben talán kicsit túl sok idő is jutott erre, de végül az arany középút megtalálása mellett sikerült megfelelő arányú tanulással és szórakozással elvégeznem az egyetemet. Mozgalmas diákéveket tudhatok magam mögött, kezdve az eseménydús gólya időszakkal, majd a következő félévekben volt lehetőségem a HÖK és KollHÖK tevékenységeiben is részt vennem, illetve az Erasmus program keretében fél évig Finnországban is tanulhattam. Mindezek mellett sikerült a tanulmányaimban és a duális gyakorlati helyemen is megfelelően teljesítenem.

 5. Meg tudja fogalmazni, mi volt az, amit a leginkább szeretett az egyetemben?

  A közvetlen légkört.

 6. Lenne tanácsa a mai ifjúságnak, hogyan válasszanak egyetemet/karriert maguknak?

  Szerintem fontos, hogy olyan képzést válasszanak, amely valóban előbbre viszi őket céljaik elérése érdekében, illetve elfogadják azt, hogy az ehhez vezető út sokszor nehézségekkel teli. Azt gondolom a jó karrierhez nem feltétlen elvárás az egyetem elvégzése, az viszont sokkal inkább, hogy tisztában legyenek vele mit szeretnének, és ennek érdekében hajlandóak legyenek mindent megtenni.

 7. Felidézné egy emlékezetes pillanatát, ami az egyetemünkhöz köti?

  Számomra az utolsó félévem marad igazán emlékezetes. A véghajrá a szakdolgozatom megírásával és leadásával, az államvizsgára való felkészülés, és maga az államvizsga napja. Életre szóló élmény marad ez a legutolsó időszak.

 8. A munkahelyén mennyiben tudja hasznosítani az intézményünkben tanultakat?

  Az egyetemi tanulmányaimmal párhuzamosan a duális képzésben, a jelenlegi munkahelyemen is nagyon sokat tanultam, így nehéz elkülöníteni a kettőt egymástól. Sok hasznos tudást biztosított az egyetem, amely legtöbbször a munkahelyi gyakorlati tapasztalatok nyomán nyert igazán értelmet.

 9. Gyerekkorában is már ezzel a szakmával akart foglalkozni, vagy más „karrierálma” is volt?

  Nem, gyerekkoromban teljesen más elképzelésem volt, és még a középiskola (táncművészeti) legutolsó évében sem körvonalazódott igazán milyen irányba szeretnék továbbmenni. Ahogy egy korábbi válaszomban is írtam, talán ezért is választottam egy olyan szakot, ahol tovább „halaszthattam” a pontos irány kiválasztását.

 10. Diplomával a kezében mi volt az első pár lépés, amit megtett a karrierje előmozdítása érdekében?

  Amellett, hogy teljes állású munkát vállaltam, beadtam a jelentkezésemet a mesterképzésre, mivel úgy gondolom fontos, hogy életünk végéig tanuljunk, amely kapcsán fiatalon még sokkal több lehetőségünk van intézményi szinten. Emellett, bár ez nem teljesen köthető a diploma megszerzéséhez, a folyamatos fejlődésre törekszem például a nyelvismeretben, és keresem a további előrehaladási lehetőségeket is.

 11. Volt támogatója, aki segítette a karrierje kezdetén?

  Volt is meg nem is. Egyrészt rengeteg szóbeli/lelki támogatást kaptam a környezetemből, családtól, barátoktól, tanároktól, kollégáktól. Viszont emellett önállóan kellett megküzdenem minden elém gördülő akadállyal, hiszen egyedül érkeztem a városba, hogy lényegében új életet kezdjek. Kiemelném, hogy pénzügyi támogatást nem kaptam, és büszke is vagyok rá, hogy az egyetem kezdetétől teljesen önállósodni tudtam, köszönhetően részben a duális képzés adta lehetőségnek, és ebből is nagyon sokat tanultam.

 12. Mivel ajánlaná a fiataloknak az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karát?

  Családias környezet, amely főként a közvetlen tanároknak köszönhető. Duális képzés adta verhetetlen lehetőségek. Székesfehérvár pedig egy gyönyörű és élhető város.