„Gépi tanulás a robotikában és az ipari elektronikus alkalmazásban”
újabb Howmet Alapítványi támogatás a korszerű műszaki felsőoktatásért

2020. október 28. (szerda), Székesfehérvár. Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara 2020-ban a „Gépi tanulás a robotikában és az ipari elektronikus alkalmazásban” (Machine Learning in Robotics and Industrial Electronic Application) címmel sikeresen pályázott a Howmet Aerospace Alapítványnál, amellyel elnyert 30.000 dollár értékű támogatást. Az alapítvány a termelővállalattól függetlenül, de annak karitatív ágaként működik többek között a STEAM képzések és pályák népszerűsítése céljából. A támogatás bejelentésére és átadására szervezett rendezvényen részt vett Dr. Cser-Palkovics András polgármester, Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes, Katus István a Howmet-Köfém Kft ügyvezető igazgatója, Prof. Dr. Györök György dékán és Szabó Antal kancellári kabinetvezető.

A Howmet-Köfém Kft. (és annak jogelőd intézményeivel) és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara már több éve sikeresen együttműködik, hogy beépítsék az intézmény műszaki és természettudományos profilú képzéseibe a technológiai és innovatív újdonságokat, ezzel is biztosítva, hogy a STEAM területek hallgatói, naprakész gyakorlati tudáshoz jussanak, hosszú távon pedig megkönnyítsék a megfelelő munkahely megtalálását, támogassák a sikeres karrierépítést a szektorban.
Ez már az ötödik alapítványi támogatás, amit az egyetem elnyert. A fiatal mérnököktől elvárás, hogy kezdeményezők és innovatívak legyenek a munkahelyükön, ismerjék a legújabb technológiákat, hardvereket, szoftvereket. Ehhez a lehető legmagasabb szintű oktatás naprakésszé tétele szükséges, az új ismereteket folyamatosan beépítve a tantervekbe, hogy az első tapasztalataikat a hallgatók egy biztonságos környezetben szerezhessék meg.

Dr. Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy ennek a támogatásnak még nagyobb jelentősége van idén, mint más esztendőkben. Hangsúlyozta, hogy a felsőoktatás fejlesztése közös ügy kell, hogy legyen: „Annak a lehetőségét adja meg egy város közössége számára, hogy meg tudjon felelni azoknak az elvárásoknak, amik a gazdaság, a leendő munkahelyek felől érkeznek.” Megjegyezte, hogy az egyetem és a gazdasági szereplő között megvalósuló együttműködés morális, anyagi, továbbá szakmai együttműködés is, amelyben megjelenik célként, hogy a fiatalok itthon maradhassanak és Székesfehérváron erősítsék a helyi ipart.

Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes az öt éve elkezdődött szimbiózis jelentőségét hangsúlyozta, ahol az ipari partner, az önkormányzat és az egyetem példaértékű együttműködése, lehetővé teszi a műszaki felsőoktatás további fejlesztését, a legmodernebb technológiák megvásárlásával, s azt az oktatásba való ültetésével. A hallgatók 21. századi színvonalú tudást szívhatnak magukba ezeknek a kooperációknak az eredményeként és a frissen végzett mérnökök „inkubációs időszaka” lerövidülhet ezáltal, teljes értékű munkatársként alkalmazhatóak szinte azonnal. Köszönetet mondott a gazdasági szervezetnek és az együttműködő feleknek.

Katus István a Howmet-Köfém Kft ügyvezető igazgatója megjegyezte a duális képzési formában vállalati partnerei az egyetemnek, s az eddigi 30 hallgatójukból már 10 hallgató a cégnél dolgozik tovább. Hangsúlyozta, hogy ez a képzési forma hatalmas előnyt jelenthet a gazdasági szervezetek számára. Kiemelte, hogy a város hosszú távú fejlődéséhez szükség van a magas színvonalú felsőoktatásra, hiszen a cégek jövőbeli szakemberei az egyetemi hallgatók közül kerülnek ki. Megjegyezte: „Jó látni, hogy már többen támogatják az Óbudai Egyetemet, és az alapítvány készen áll ezt a jövőben is folytatni.”

A támogatott projektről:

A „Gépi tanulás a robotikában és az ipari elektronikus alkalmazásban” című projekt során a következő főbb tevékenységek valósulnak meg:

  • az új laboratóriumi hardverek beszerzése,
  • az új hardverek ipari alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata,
  • a tantervek meghatározása, amely megfelel a jelenlegi ipari igényeknek,
  • az új laboratóriumi rendszerek telepítése,
  • készségfejlesztések megfogalmazása,
  • tizennégy hetes pilot oktatási sorozat, amely visszajelzést ad, milyen végső módosítások szükségesek a tananyagban.

A projekt az ipari elektronika, a gépi tanulás, a virtuális és kibővített valóság ipari alkalmazásai tématerületekkel foglalkozik, mely területeken szerzett ismeretek beépítésre kerülnek a gyakorlati és elméleti oktatásba. Ezen célok elérése érdekében fejlesztjük laboratóriumainkat és oktatási anyagunkat oly módon, hogy be tudjuk mutatni e modern területek előnyeit, valamint a tömegtermelés csúcstechnológiáit.

Korábbi évek együttműködéseinek főbb eredményeiről:

  • 2016-2017-ben Ipari Elektronikai Laboratórium kialakítása, PLC, elektropneumatikai eszközök és különböző ipari elektronikai, automatizálási folyamatok bekapcsolása az oktatásba.
  • 2018-ban az „Intelligens gyártás - Ipari folyamatok kísérleti laboratóriuma” projekt keretében az intelligens gyártás, az „Internet of Things”, a kiber-fizikai rendszerek, a „Big Data” témáinak a bevonása az oktatásba.
  • 2019-ben a Robottechnikai laborba egy Universal Robot 5 kollaboratív robot beszerzése és az ismeretek integrálása az egyetemi tananyagokba.

A mindenkori együttműködés hosszú távú célja, hogy a diákok felkészülten kezdjék meg szakmai pályafutásukat a diploma megszerzése után, az ipar számára pedig folyamatosan biztosítja a nagy rugalmasságú tömeggyártást lehetővé tevő eszközök tesztelésének lehetőségét, amelyek gyorsan alkalmazkodnak a piaci változásokhoz.

fotógaléria: Óbudai Egyetem