Egyenes út a technikumból a felsőoktatásba a legjobbaknak

Közös képzést dolgozott ki a Székesfehérvári Szakképző Centrum Széchenyi István Műszaki Technikuma és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar okleveles Gépészeti-technológiai technikus megnevezéssel. A 2021/2022-es tanévben már induló szakot sajtótájékoztatón mutatta be dr. Cser-Palkovics András polgármester, az Óbudai Egyetem rektora Prof. Dr. Kovács Levente és Kulcsár Szilvia kancellár a Szakképző centrum részéről, Prof. Dr. Györök György dékán, Szépné Holczer Piroska főigazgató, valamint Horváth Lajos Zoltán a Műszaki Technikum igazgatója jelenlétében.

Az okleveles technikus képzés a felsőoktatási intézmény és a technikum együttműködésén alapszik, kiegészülve a duális partnervállalatok becsatlakozásával. A technikumot végzett középiskolás diákok tanulmányi eredményük függvényében felvételre kerülnek az együttműködésben résztvevő felsőoktatási intézménybe.

A város részéről Dr. Cser-Palkovics András polgármester, aki egyben a fenntartó alapítvány kuratóriumának is a tagja köszöntőbeszédében kiemelte, hogy Székesfehérvár két meghatározó szereplője együttműködésének, közös gondolkodásának köszönhető az okleveles technikus képzés, amely a tudatos karrierút lehetőségét vázolja fel a diákoknak. Ezzel a rendezvénnyel a szakképzés és a felsőoktatás által közösen kidolgozott képzésre szeretnék irányítani a figyelmét a műszaki pálya iránt érdeklődő, továbbtanulás előtt álló végzős általános iskolásoknak és családtagjaiknak. Hangsúlyozta, hogy a képzés Székesfehérvár és a régió gazdaságának érdekeit is szolgálja, a középiskolások pedig a legfrissebb ismereteket, a legmodernebb eszközökkel, kiváló oktatási környezetben sajátíthatják el.

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora többek között azt emelte ki, hogy a tudásalapú társadalom felépítéséhez való hozzájárulás a cél, ahol a tudást helyezzük a középpontba, amely legfontosabb értékként hosszú távon a nemzet felemelkedésének záloga lehet. Megjegyezte, hogy ennek a folyamatnak az első építőköve az okleveles gépgyártás-technológiai technikus képzés, amely életpályamodellként lehetőséget biztosít a technikumi képzéstől az egyetemen át a munkaerőpiacra lépéshez. A hamarosan Székesfehérváron létrejövő tudományos és technológiai park modern felsőoktatási környezete, valamint az egyetem és a technikum oktatói közösen garantálják a legmagasabb színvonalú képzést. Több képzést is terveznek bevezetni ezen módszer szerint az egyetemi karon.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum részéről Kulcsár Szilvia kancellár hangsúlyozta, hogy az Óbudai Egyetemmel kötött együttműködésnek köszönhetően plusz 34 kreditponttal indulhatnak a felvételin azok a diákok, akik oklevelet szereznek ezen a gépésztechnikus szakon. A képzési forma bevezetésével új lehetőség nyílik meg a Szakképzési Centrum számára, hogy további szakokon, képzési helyszíneken is hasonló együttműködések valósulhassanak meg.

Csordás Csilla - Veres Richárd