20141215 tt20 03A térinformatika gyökerei az ötvenes évekre nyúlnak vissza. A gyors ütemű hardver- és szoftverfejlesztések mellett áttörést jelentett a hetvenes években a távérzékelési műholdak, majd a globális helymeghatározó rendszerek, az elektronikus mérőrendszerek megjelenése.

A földmérés jelentős átalakuláson ment keresztül. Az adatok kezelésére, feldolgozására, elemzésére, az információk megjelenítésére kialakult egy új tudomány: a térinformatika. Hazánkban a GEO ismerte fel elsőként ennek jelentőségét, és 1994-ben megalapította a Térinformatika Tanszéket. Ennek huszadik évfordulóját ünnepelte a Kar 2014. december 15-én.

20141215 tt20 03

Az emlékülést Györök dékán úr nyitotta meg. Az ülésen a Geoinformatikai Intézet munkatársai mellett megjelentek előadással a társegyetemek, végzett hallgatóink, és a szakma jeles képviselői.

20141215 tt20 42

Az ülés programja, előadásai, az erre az alkalomra megjelentett kiadvány cikkei megtekinthetők a http://ns.geo.info.hu/tt20/ webhelyen.