Épületátadó ünnepség volt szerdán az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán. Az egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat keretében újította fel a Budai út 45. szám alatt található „F” és „K” épületeit. A több mint nyolcvan éves épületegyüttes felújításának előkészítése 2015 áprilisában kezdődött el, a kivitelezés teljes költsége bruttó 453 millió forint volt.

20161005 ob1

 Egymilliárd forint támogatást nyert el az Óbudai Egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton. A pályázat keretében nyílt lehetőség az egyetem Budai úti épületegyüttesének felújítására is. Az épületavató ünnepségen az emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megújult épületegyüttest a nemzeti színű szalag átvágásával Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár, Prof. Dr. Réger Mihály rektor és dr. Cser-Palkovics András polgármester adta át a mérnöki tudományok tanulóinak, oktatóinak, Székesfehérvár város polgárainak. Az épületet Spányi Antal megyés püspök szentelte fel a cégvezetők, a gazdasági szervezetek képviselői, egyetemi vezetők, munkatársak és hallgatók körében. Prof. Dr. Réger Mihály rektor köszöntőjében kifejezte, hogy a felújítás óriási minőségi váltást jelent, egy olyan pályázat keretében valósult meg, amely a duális képzés szellemi-fizikai feltételrendszerének a megteremtését célozza. „A teljes projekt nemcsak épület-felújításból állt, a szervezetátalakítást és a tananyag-elkészítést követően a harmadik elem befejezését ünnepeljük most, a soron következő pedig a duális képzés műhelyeinek, laboratóriumainak a kialakítását foglalja magában. A teljes projekt összességében egymilliárd forintból valósult meg.” – fogalmazott a rektor, majd az Óbudai Egyetem vezetése, munkatársai, dolgozói és hallgatói nevében köszönetet mondott a kormány és az önkormányzat támogatásáért, valamint a tervező és kivitelező cégek munkájáért.

20161005 ob2

„Örülök, hogy egy olyan épületnek az átadásán vehetek részt, amely nagyon jól leképezi mindazt, amit 2014-ben a felsőoktatási stratégiában megfogalmaztunk.” – kezdte beszédét Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár. „A legfontosabb három pont, amit ebből kiemelnék: az egyetemi képzésnek figyelembe kell vennie a munkaerőpiac igényeit, a kutatásnak is ezt a célt kell szolgálnia, kielégítve a gazdasági-ipari igényeket, a harmadik pedig a közösség értékeinek a szolgálata. Az Óbudai Egyetem azon kevés egyetemek egyike, amelyek megértették, hogy Budapesten kívül is van élet, és Budapesten kívül is lehet színvonalas képzést és kutatást folytatni.” A dinamikusan fejlődő Székesfehérvár felsőoktatása kapcsán a duális képzési formát emelte ki, ami a képzés és a szakemberigény helyének egyeztetésén alapul.

20161005 ob6

Dr. Cser-Palkovics András a gyakorlatorientált felsőoktatást méltatta. Köszönetet mondott a diákoknak és a tanároknak, akik elindították azt a folyamatot, amelynek révén a geoinformatikai kar nem költözött át másik városba, hanem Székesfehérváron maradt, és amelynek a további felsőoktatást érintő fejlesztések is köszönhetőek. „Egy ilyen ipari központ számára nélkülözhetetlen a felsőoktatás a továbbfejlődéshez. Az Óbudai Egyetem partnerként sietett a város segítségére befogadó intézményként és a duális képzés elindításában is. Székesfehérvár felsőoktatása még soha nem kapott annyi állami támogatást, mint ezekben az években, ezt köszönöm a város nevében!” – fejezte ki a polgármester, majd köszönetet mondott az Alba Regia Műszaki Kart választó diákoknak és az együttműködő gazdasági szereplőknek. 

20161005 ob3

Az állami felsőoktatási intézmények részére kiírt „Felsőoktatási intézmények Struktúraátalakítási Alap” pályázaton az Óbudai Egyetem egy milliárd forint támogatást nyert. A megvalósított projekt alapvető célja Székesfehérvár és vonzáskörzetében működő gazdasági és munkaerő-piaci igények kielégítése, a székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztése, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar műszaki szakjain a duális képzés kialakításával a munkaerő-piac gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberigények kielégítése a Közép-dunántúli Régióban. A pályázatban megfogalmazott beruházás Székesfehérvár belterületén, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara Budai út 45. sz. alatt található „F” és „K” épület felújítását tartalmazta. A két épület 1928-1930 között épült az I. világháborús menekülteket befogadó korábbi Budai úti tábor helyén, és a Népjóléti Minisztérium fennhatósága alatt hadiárva intézetként működött 1932-ig. 1971-től a mai egyetem egyik jogelődje, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola kihelyezett tagozata használta az épületegyüttest. A több mint nyolcvan éves épületegyüttes felújításának előkészítése 2015 áprilisában kezdődött el, a tervezői feladatokat a T.Á.M. Építész Iroda Kft. látta el, a kivitelezést kétfordulós közbeszerzési eljárásban a Laterex Építő Zrt. és Fehérép Kft. közös pályázata nyerte el. A kivitelezés teljes költsége bruttó 453.068.858. forint volt.

20161005 ob4

A „K” épületben teljes tetőcsere történt, napelemeket helyeztek el a tetőszerkezetre, kicserélték a nyílászárókat, felújították a homlokzatot, megoldották az épület vízelvezetését, korszerűsítették az elektromos és gépészeti vezetékeket, megtörtént a csapadékcsatorna rekonstrukciója, a Duális Képzési Központ laboratóriumi helyiségeinek kialakítása és a szociális helyiségek felújítása is. Az „F” épben teljes tetőcsere történt, cserélték a nyílászárókat, felújították a homlokzatot, felújították az út- és térburkolatot is a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésével. A sikeres július 25-ei műszaki átadás-átvétel után az egyetem birtokba vette a felújított „K” épületet, és elkezdődött külön közbeszerzési eljárásban beszerzett bútorok beépítése is, amely augusztus végére befejeződött.

20161005 ob5

Az ünnepségen a díszvendégek és az egyetemi vezetők kézjegyükkel láttak el egy, a Budai úti épületek megújult tetőszerkezetét jelképező cserepet. A cserépaláírás mozzanata azt a szövetséget és összefogást szimbolizálta, amely a felújítást, a székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztését lehetővé tette.

A pályázati forrás lehetővé tette a Duális Képzési laboratóriumok, tananyagok és támogató rendszerek létrehozását. Az 1 milliárd forintos beruházási összeg második felét kitevő tételek beszerzése és kialakítása már az infrastrukturális felújításokat megelőzően, 2016 tavaszán megkezdődtek. Ide sorolható a 2016-ban és 2017-ben indult duális képzésekre 80 tantárgy tananyagának kialakítása: mechatronika szakon 20 kurzus, gépészmérnök szakon 18, villamosmérnök szakon 25, mérnökinformatika szakon pedig 17 kurzus tananyagának fejlesztése. Az elektronikus, „Blended” változatú tananyagfejlesztések bekerültek a Moodle rendszerbe. A duális képzések támogatására további szakmai laborokat alakított ki az egyetem, melyek magukba foglalták az informatikai rendszer kiépítését és a képzésekhez szükséges felszerelések beszerzését. Az összeg egy részét pedig az Alba Regia Műszaki Kar korábbi képzéseihez szükséges informatikai támogató rendszer korszerűsítésére fordították.

Jelenleg az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán mintegy 800 hallgató tanul nappali és levelező képzési formában. A kar az országos képzési palettán szinte egyedülálló feladatot lát el egyrészt sokrétű képzési portfóliója miatt, hiszen villamosmérnök, mérnök informatikus, gépészmérnök, műszaki menedzser, földmérő földrendező mérnök, mechatronikai mérnök képzéssel rendelkezik, alap- és mesterképzésben. Másrészt olyan erős kapcsolatot ápol a helyi ipar szereplőivel, amely nagy képzési hatékonyságot eredményez, valamit a naprakész ipari igényeket is ki tudja szolgálni. A mostani beruházással kialakított laborok infrastruktúrájának köszönhetően a jövőben az alkalmazott kutatási feladatok ellátására is lehetőség nyílik Székesfehérváron. Ezen feltételek megteremtésében jelentős szerepet tölt be a több mint 80 éves épületek külső-belső felújítása. 

forrás: www.szekesfehervar.hu