Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karáról két kolléga (Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata és Petőné Dr. Csuka Ildikó) látogathatott ki a Technische Hochschule Wildau-ra, Németországba, azzal a delegációval, amelynek tagjai az egyetem különböző karairól (AMK, BGK, KVK) lettek pályázat útján kiválasztva erre az útra. 

TH-Wildau rektora, Prof. Ungvári László nagyon szívélyes fogadtatásban részesítette az Óbudai Egyetem küldötteit. A wildaui intézmény összes munkatársa, oktatója nagy örömmel fogadta a delegációt, kiváló programot állítottak össze a magyar kollégák számára. Részt vehettünk angol nyelvű tanórákon, belehallgatva az ottani alap-, ill. mesterképzés egyes tantárgyainak oktatásába. Megismerhettük a német intézmény ösztönzési rendszerét és minőségmenedzsmentjét (Prof. Ulrike Tippe oktatási rektorhelyettes jóvoltából), és látogatást tettünk a „2012-es év könyvtárává” választott wildaui egyetemi könyvtárban. A berlini magyar nagykövetségre is ellátogathattunk Prof. Ungvári László, rektor úr kíséretében. A követségen úgyszintén nagyon kedves fogadtatásban volt részünk Pászti-Márkus Eszter tudományos és kutatási attasé részéről.

A Wildau-i intézményben megtekintettük még a WinLab labort is, ahol a hallgatók, oktatók, kutatók kipróbálhatják ötleteiket 3D-s nyomtatók segítségével és az orvosi műszereket fejlesztő kutatólabor tevékenységébe is betekinthettünk. Rendkívül nagy élmény volt a repülőgép szimulátor kipróbálása.

A TH-Wildau által indított alap (Martin Bradbeer) és mesterkurzusok (Prof. Rainer Stollhoff) struktúráját is megismerhettük. A két felsőoktatási intézmény közötti több, mint húsz éves kapcsolat ápolásának jelentős mozzanata volt a wildaui felsőoktatási intézményben lehetővé tett oktatáson való részvétel. Tudásmegosztás terén példa értékű, ahogy bevezettek minket az intézmény folyamataiba és megmutatták „jó gyakorlataikat”. Abban is egyetértettünk, hogy mindkét fél még szorosabb együttműködést szeretne a jövőben mind az oktatás, mind a kutatás területén. Célunk:

  • a hallgatói és oktatói mobilitás előmozdítása
  • közös képzés, illetve kettős diploma kiadásának lehetővé tétele, valamint
  • közös kutatási területeken való jövőbeli munkálkodás.

„Alapvetően az ottani felsőoktatási intézmény működésére voltam kíváncsi, nagyon örülök neki, hogy az egyes területeken megismerhettem működésüknek fő jellemzőit, hiszen a látogatás alatt sok-sok beszélgetésre adódott lehetőség, melyek során megosztották a gyakorlataikat. Jó volt hallani arról, hogy országhatáron túl lévő kollégáink is hasonló helyzetekkel találkoznak, az erre hozott intézkedéseik pedig van, hogy azonosak van, hogy teljesen eltérnek a mieinktől. Számomra nagyon lelkesítő volt látni a kollégák őszinte nyitottságát, segítőkész hozzáállását.”

Megállapodtunk a folytatásban is: nagyon sok szeretettel várjuk idén májusban az Alba Regia Műszaki Karra ellátogató Prof. Ungvári Lászlót, a TH-Wildau rektorát!

 

Petőné Dr. Csuka Ildikó
adjunktus