A polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.

Felsőoktatásban tanulók részére az alábbi szakokon tanulóknak lehet pályázni:

Kar/szak
végzettség/szakirány
Végzés dátuma
általános orvostudományi
általános orvos
2020. (3 fő)
általános orvostudományi
általános orvos
2021. (2 fő)
általános orvostudományi
általános orvos
2022. (2 fő)
egészségtudományi
mentőtiszt
2019. (1 fő)
egészségtudományi
mentőtiszt
2020. (1 fő)
egészségtudományi
közegészségügyi-járványügyi ellenőr
2019. (1 fő)
egészségtudományi
közegészségügyi-járványügyi ellenőr
2020. (1 fő)
egészségtudományi
egészségügyi szervező
2019. (1 fő)
Állatorvostudományi Egyetem
állatorvos
2019. (1 fő)
mérnök
gépészmérnök
2018. (1 fő)
biztonságtechnikai
biztonságtechnikai mérnök/munkavédelmi szakmérnök
2018. (1 fő)
jogi/közgazdasági/gazdálkodási/pénzügyi
jogi, közgazdasági, gazdálkodási, pénzügyi
2018. (1 fő)
közlekedésmérnök
közlekedésmérnök
2021. (1 fő)
villamosmérnök
infokommunikációs rendszerek
2020. (1 fő)
villamosmérnök
híradástechnika
2020. (1 fő)
villamosmérnök
információtechnika
2021. (1 fő)
mérnökinformatikus
infokommunikációs hálózatok
2020. (1 fő)
mérnökinformatikus
médiainformatika és biztonság
2021. (1 fő)
mérnökinformatikus
rendszermérnök
2021. (1 fő)

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

szakmacsoport
ágazat
végzés dátuma
felnőtt ápolás
egészségügy, OKJ 5572301 ápoló
2019. (3 fő)
felnőtt ápolás
egészségügy, OKJ 5572311 ápoló
2019. (2 fő)
szerelő
technikus (villanyszerelő, erősáramú berendezés szerelő)
2018. (2 fő)
szerelő
technikus (mechanikai műszerész)
2018. (3 fő)
épületgépész
technikus (épületgépész technikus)
2018. (1 fő)

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • magyar állampolgár;
 • büntetlen előéletű;
 • cselekvőképes;
 • a szerződéses állomány tagjára vonatkozó egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek megfelel;
 • a folyamatos tanulmányok folytatását vállalja;
 • vállalja, hogy az ösztöndíjszerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzését követően a Hjt. 35. §-ában meghatározottak alapján, a képzés befejezését követő első alkalommal végrehajtásra kerülő alapkiképzésen részt vesz, és szerződéses jogviszonyt létesít az MH-val. Vállalja, hogy a részére felajánlott első szolgálati beosztását elfogadja, szerződéses jogviszonyát legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig fenntartja;
 • szerződéses pályakezdőként elfogadó nyilatkozatot tesz az alapkiképzés teljesítésének kötelezettségére vonatkozóan.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.
A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

 • bruttó 124.860.-Ft.

Az alapösztöndíj havi összege:

 • a szakképző iskolában tanulók esetében az illetményalap (41.620.-Ft) 50%-a.

A tanulmányi pótlék havi összege az előző félévi tanulmányi átlageredmény alapján szakképző iskolában tanulók esetében:

 • 4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 20%-a,
 • 4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 40%-a.

A pályázatnak a csatolt adatlap szerint tartalmaznia kell:

 • A pályázó személyazonosító és más személyes adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel stb.);
 • Igazolás hallgatói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezelési nyilatkozat;

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata);

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2017. július 15. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1055. Budapest, Balaton utca 7-11.
Postai cím: 1885. Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06-1-474-1348
A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra
Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes, Szoták Róbert százados és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/14741348/28-845, 21-246, 22038,
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).
Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2017. augusztus 01-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. 
A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség, hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok nem kerülnek elfogadásra.

Ösztöndíj pályázati adatlap (docx)