oe cimer szines 64x125


Óbudai Egyetem
pályázatot hirdet
Az innovatív szakdolgozatok/diplomamunkák díjazására

20170616 palyazat

A pályázat célja
Az innovatív ötleteket tartalmazó szakdolgozatok/diplomamunkák elismerése, a megvalósítás ösztönzése. A szakdolgozatban ismertetett ötlet témáját illetően megkötés nincs, az vonatkozhat egy piacképes szolgáltatás létrehozására, vagy egy termék kifejlesztésére, bevezetésére, dizájnra.
A pályázók köre
A pályázaton részt vehet minden, az Óbudai Egyetemmel jogviszonyban álló, szakdolgozatát/diplomamunkáját 2017 tavaszán megvédő, alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgató. Pályázni lehet egyénileg, vagy szerzőtárssal. Abban az esetben, ha a szakdolgozatot/diplomamunkát ketten készítették, mindkét szerzőnek az Óbudai Egyetem végzős hallgatójának kell lennie. (A díj ebben az esetben megosztásra kerül). A pályázat két kategóriában kerül kiírásra:

 • szakdolgozatát alapképzésben megvédő hallgató
 • diplomamunkáját mesterképzésben megvédő hallgató

Nem nyújtható támogatás annak (kizáró okok)
a)      aki a korábban elnyert támogatással nem számolt el, vagy visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
b)      akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor,
c)      akivel szemben az Áht. 48/B. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg kategóriánként 225 eFt, amely az alábbi díjakat tartalmazza:
I. díj         100 eFt
II. díj          75 eFt
III. díj         50 eFt
A támogatás formája
Az Egyetem az egyszeri támogatást az elnyert összeg erejéig ösztöndíjként/külső személyi juttatásként nyújtja, amelyet a nyertes pályázó részére az elbírálást követő 45 napon belül átutalással teljesít.
A pályázatok benyújtásának határideje
2017. július 3. 24.00 óra.

A pályázat beadásának helye, benyújtásának módja
A pályázatot egy „A leginnovatívabb szakdolgozat alapképzés - Pályázat” vagy „A leginnovatívabb diplomamunka mesterképzés - Pályázat” tárgyú emailben kell elküldeni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email-címre. Az email csatolmánya legyen két PDF formátumú fájl, amely tartalmazza az alább megfogalmazottakat.
A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha
a)      a pályázat benyújtási határidőn túl érkezett be,
b)      a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek.
A pályázati eljárás során hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség.
A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázat két részből áll: egy pályázati dokumentációból és a szakdolgozatból, melyet PDF formában kell benyújtani. A pályázati dokumentáció tartalmazza:

 • a pályázó(k) nevét, a hallgató(k) Neptun-kódját, a kar és a szak, valamint az évfolyam pontos megnevezését, a tanulmányok kezdetét és befejezését
 • a pályázó email címét, mobiltelefon számát,
 • a pályázat címét, a pályázat tartalmának max. 10 soros összefoglalóját,
 • a szakdolgozat/diplomamunka tervezett hasznosulásának rövid leírását (ha már történtek konkrét lépések, akkor azok leírását).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázati dokumentációt PDF-ben,
 • a szakdolgozatot PDF-ben.

Pályázat elbírálásának határideje, a pályázatok értékelésének menete
A pályázat értékelése két szakaszban történik.

 • Az első szakaszban a szakmai zsűri kiválasztja a legjobbnak ítélt pályázatokat. Határidő: 2017. augusztus 31.
 • A második szakaszban ezen pályázatok személyes prezentációja alapján történik meg a végleges döntés. Határidő: 2017. szeptember 28..

A legfontosabb értékelési szempontok:

 • a szakdolgozatban leírt ötlet innovativitása, újszerűsége,
 • a fejlesztés piacképessége, piaci hiánypótló szerepe,
 • a kidolgozottság mértéke és annak színvonala.

Döntés a pályázatról
A pályázatok eredményéről az Innovációs Tanács a pályázót a döntés meghozatalától számított 10 munkanapon belül írásban értesíti.
Amennyiben az Innovációs Tanács a pályázatot elutasítja, a döntést követően, írásban, elutasító levélben értesíti a pályázót arról, hogy pályázata nem kerül díjazásra. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát is.

A pályázattal kapcsolatosan további információk
Az információk elérhetők a www.uni-obuda.hu/innovacio weboldalon.

Budapest, 2017. május 30.

Korányi László
Innovációs igazgató
Óbudai Egyetem