Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2017/18. tanév I. félévére.

  1. Megpályázható helyek
Intézet neve
Foglalkoztatás heti óraszáma
Téma terület
Havi ösztöndíj mértéke
Felelős oktató
Mérnöki Intézet
1
15
programozás
48.000 Ft
Nagyné Dr. Hajnal Éva
Mérnöki Intézet
1
15
számítógép hálózatok
48.000 Ft
dr. Nagy Rezső
Mérnöki Intézet
1
10
digitális technika, LEGO robotok
32.000 Ft
Dávid András
Geoinformatikai Intézet
1
10
geodézia
32.000 Ft
Tarsoly Péter
Geoinformatikai Intézet
1
10
informatika
32.000 Ft
Nagy Gábor

 

 1. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

Benyújtandó dokumentumok

 1. Pályázati űrlap
 2. Intézeti fogadónyilatkozat
 3. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 4. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 5. Kreditigazolás;
 6. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.
 7. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2017. szeptember 13. (szerda) 12 óráig az oktatási dékán-helyettes részére egy példányban benyújtani.
A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékán-helyettes bírálja el legkésőbb 2017. szeptember 15. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.
Székesfehérvár, 2017. június 29.
                                                                                               Dr. Seebauer Márta sk.
                                                                                               oktatási dékán-helyettes

A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.