EU ERASMUS+ projekt  2017.10.15.- 2020.10. 14.

Az EU űrstratégiája a 2016-os „Communication on a Space Strategy for Europe” dokumentumban az űrtechnológia alkalmazásainak minél szélesebb körű terjesztését irányozza elő. „A Bizottság célja az űrtechnológiának a társadalomi és a (tágabb értelembe vett) EU gazdasági előnyeinek hasznosítása. Ennek elérését a köz- és magánszféra körében az űripari adatok iránti igény fokozásával, az űrkutatási adatokhoz való szabad hozzáférés és felhasználás biztosításával, valamint az innovatív alkalmazások ösztönzésével és fejlesztésével kívánja megvalósítani.” Ez a célkitűzés összhangban van azzal a ténnyel, hogy jelenleg a távérzékelési technológiákban rejlő lehetőségek, potenciális felhasználási területek nagyrészt kihasználatlanok.

Az IRSEL projekt átfogó célja egy innovatív oktatási platform fejlesztése ázsiai országok, nevezetesen Kína és Thaiföld számára, ahol az eddigi releváns távérzékelési tevékenységek mellett jelentős az igény a távérzékelési szaktudás iránt. A tervezett oktatási platform a rokon területek BSc és az MSc képzéseibe beépíthető, gyakorlat orientált tananyagot kíván nyújtani.

start
bangkok

A projekt tervezett lépései:
1) a résztvevő ázsiai egyetemeken egyoktatási/tanulási platform (Learning Management System) kialakítása,
2) egy közös eLearning tudástár (Knowledge Pool) kialakítása a szélesebb tudományos és mérnöki közösség számára elérhető módon ,
3) workshopok, nyári egyetemek, továbbképzések szervezése oktatók és hallgatók számára.

A projekt konkrét célkitűzései:

 1. A távérzékelés és geoinformatika tudományterületén oktatók és kutatók számára magas szintű, a nemzetközi szakmai közösségbe intergrálható tudás biztosítása.
 2. A távérzékelés és a térinformatika beillesztése a multi-, inter-, és transzdiszciplináris fenntarthatósági és szocio-ökológiai tudományok rendszereébe.
 3. Az ázsiai partnerek szerepének növelése az ázsiai régió szocio-ökológiai rendszereinek kutatásában.
 4. A nemzetköziesedés elősegítése a kapcsolódó tudományterületeken.
 5. Az ázsiai és európai egyetemek és kutatóintézetek közötti együttműködés előmozdítása

A távérzékelés és a kapcsolódó interdiszciplináris tudományok oktatóinak és kutatóinak szakmai fejlődését az IT (Információ- és kommunikációtechnológia) legkorszerűbb technológiáinak alkalmazására épülő tudástár segítségével tervezzük elősegíteni. A korszerű, gyakorlat orientált tananyag és oktatási módszerek integrálása a felsőfokú képzésekbe olyan transzverzális képességek kifejlesztését teszi lehetővé, mint például a digitális kompetenciák, vagy tágabb értelemben a XXI. századi képességek.  A tervezett távoktatási forma több intézmény, szervezet együttműködése révén valósítható meg.

fuzhou
Khon Kaen

A projekt céljának megfelelően az oktatási platform 20 távérzékelési modult tartalmaz, amelyek a magas szintű elméleti ismeretek mellett a távérzékelési technológiák gyakorlati alkalmazására fekteti a hangsúlyt. A tananyag részét képező példatárak, esettanulmányok tartalma, a tematikus információ nyerés módszertanára, továbbá a szoftver specifikus megoldásokra is kiterjed. A moduláris tananyag a résztvevő egyetemek interdiszciplináris tanterveibe beépíthető, ami hozzájárul a felsőoktatás minőségének javításához, a távérzékelési technológiák népszerűsítéséhez. Mindezek hozzájárulnak a távérzékelés alkalmazási körének kiszélesítéséhez, elősegítve a munkaerőpiaci és társadalmi hasznosulás mértékét; egyben a résztvevő felsőoktatási intézmények kompetenciái és képességei is fejlődnek ezen oktatási anyagok hatékony alkalmazásával.

A négy ázsiai egyetemen fejlesztendő tudástár elérhetővé teszi a távérzékelt adatokat, a képfeldolgozás módszertanát, alkalmazási példákat számos tudományterület számára, beleértve a természetvédelem, a mezőgazdaság, az erdészet, a halászat, fizikai tudományok, mérnöktudományok, a közlekedés és a védelmi szolgáltatások területeit. Az oktatási platform célja a távérzékelési technológiák minél szélesebb körű felhasználásának előmozdítása, ezáltal az űrtechnológiának a társadalomra és a gazdaságra kifejtett pozitív hatásának növelése.

TAV IRSEL 1
TAV IRSEL 2

A konzorcium összetétele:

 1. Óbudai Egyetem, Magyarország
 2. University of Natural Resources and Life Sciences, Ausztria
 3. Jagiellonian University, Lengyelország
 4. University of Twente, Hollandia
 5. Fujian Normal University, Kína
 6. Yunnan Normal University, Kína
 7. Asian Institute of Technology, Thaiföld
 8. Khon Kaen University, Thaiföld

Költségvetés: 990044 EUR

TAV IRSEL 3