2018 okt. 26-28 között Magyarországon sikeresen lezajlott az UNIGIS (www.unigis.net) nemzetközi térinformatikai szervezet éves közgyűlése. A közgyűlést évente más-más tagintézmény rendezi, idén az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki KAr Geoinfromatikai Intézete vállalta a fel a szervezést.

Az Első nap az egyetem nevében Prof. Dr. Nádai László rektorhelyettes úr köszöntötte a részvevőket, majd a kar nevében Dr. Földváry Lóránt, dékánhelyettes úr kívánt tartamas tanácskozást a képviselőknek. Ezt követően az első UNIGIS hallgatók egyike Gombás László a Leica Ügyvezető Igazgatója szakmai előadásában felvázolta az adatgyűjtésben, feldolgozásban várható trendeket. A szekció zárásaként az UNIGIS testületének döntése alapján tiszteletbeli UNIGIS professzori címet adományoztak Prof. Dr. Márkus Bélának, a magyarországi UNIGIS képzés megalapítójának, aki a hallgatók legnagyobb megelégedésére még mindig tevékenyen segíti a hallgatók továbbképzését.