Székesfehérvár Fejlődéséért Ösztöndíj
Pályázati Kiírás

A Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott céljainak megvalósítása érdekében – ifjúságnevelés – ösztöndíj pályázatot ír ki.

Az Alapítvány kuratóriuma elkötelezett arra, hogy a Székesfehérváron élő fiatalok – 18 – 25 éves korosztály – tehetségüket minél szélesebb körűen kibontakoztassák, a képességeikben rejlő lehetőségeket megmutassák, szakmai tudásukat fejlesszék.

Cél:
A meghatározott kategóriában a jogosult tevékenységének, szakmai fejlődésének támogatása.
A pályázat célja tudományos kutatás elvégzéséhez, elkészítéséhez, megvalósításához, szakmai képzésen való részvételhez történő hozzájárulás. Szakterületek: természettudományok, informatika
Az ösztöndíj alapja az egyén – pályázó - eddigi és ehhez kapcsolódóan a jövőben folytatandó tevékenysége.

Ösztöndíj mértéke, folyósítása:
6 illetve 12 hónap időtartamra, havonta 30.000 Ft. Kifizetés – folyósítás - havonta.
Első kifizetés 2019.01.15. (szerződéskötés után)

Pályázók köre:
Székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkező, 18-25 év közötti korosztály. (intézmény, csoport, szervezet, egyesület nem pályázhat)

Ösztöndíjhoz rendelt alapítványi keret:
1.440.000 Ft. (A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a kerettől eltérjen.)

Kategória: Tudományos kutatási tevékenység (természettudományok, informatikai fejlesztések)

Pályázati feltételek
A pályázatot EGY példányban, elsősorban ELEKTRONIKUSAN szükséges benyújtani! (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tárgy: SZFA ösztöndíj 2019.) Amennyiben valaki számára a szkennelés nem lehetséges, úgy postai úton is benyújthatja, de a beadási határidőre be kell érkeznie a pályázatnak!
A pályázati lap mellé kötelezően benyújtandó mellékletek:

 1. konkrét cél meghatározása, amely eléréséhez, megvalósításához az ösztöndíjat kívánja felhasználni. A megvalósítás rövid leírása, főbb állomásai, jellemzői. (max. 2 A4 oldal terjedelemben.)
 2. eddigi tevékenységének, eredményeinek bemutatása, igazolása. (Igazolásnál mindig azt kötelező benyújtani, ami a pályázó tevékenységére értelmezhető, beszerezhető.)
  • szöveges leírás max. 1 A4 oldal terjedelemben
  • a szöveges részben leírt eredmények igazolása (pl.: publikáció, eredményközlő stb., maximum 5 oldal)
  • szakmai, szaktanári javaslat, vélemény.
  • a legmagasabb végzettséget igazoló irat egyszerű fénymásolata.

3. lakhely- és életkor igazolása (lakcímkártya és személyi igazolvány fénymásolata)
4. „Nyilatkozat” nyomtatvány, aláírva, eredetiben.

Beszámolási kötelezettség:

 • Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy az ösztöndíjas vállalja negyedévente az írásos beszámolást az ösztöndíj időszakára vonatkozóan.
 • A nyertes pályázó az ösztöndíj időszak alatt 3 havonta – minden negyedévet követő hónap 10. napjáig köteles írásos formában – max. 1 A4 oldal terjedelemben – beszámolni az ösztöndíj alapjául szolgáló tevékenységről. A beszámolási kötelezettség elmulasztása – jogtalan ösztöndíj felhasználás miatt - a folyósított ösztöndíj visszafizetési kötelezettségét, illetve a szerződés felmondását vonja maga után. Ajánlott nyomtatvány letölthető a www.szfa.hu/palyazatok/nyomtatvanyok oldalról.
 • Beszámoló beküldési címe: Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Táncsics M. u.7.. Borítékra: „Ösztöndíj negyedéves beszámoló”

Egyéb feltételek:

 • A határidő lejárta után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek. (határidő: 2018.11.27.)
 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Az eddigi „Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány ösztöndíj pályázat” nyertesei nem pályázhatnak!
 • Csak saját névre nyitott bankszámlára teljesítheti az Alapítvány az ösztöndíj folyósítását, ezért a szerződéskötéshez a bankszámlaszám megadása kötelező feltétel.
 • Az ösztöndíj folyósításához adóazonosító számmal kell rendelkezni. A támogatottaktól ezt az adatot a szerződéskötéshez bekérjük.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a kuratórium döntését nem indokolja és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.
 • pályázati lap és az előírt mellékletek hiánytalan beküldése a meghatározott határnapig. Aláírás nélkül érvénytelen. (Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kuratórium a bírálat során kérhet további kiegészítést, ha a döntéshez szükségesnek tartja, de ezen hiánypótlás nem irányul a feltételként meghatározott információk, igazolások, nyilatkozat pótlására.)
 • Az Alapítvány az érvénytelen és a támogatásban nem részesült pályázatokat nem küldi vissza. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati anyagban foglalt adatokat csak célja megvalósításának megfelelő mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki, és nem hozza nyilvánosságra.
 • Pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazottak nevét az Alapítvány nyilvánosságra hozhatja.
 • Az ösztöndíjak kifizetése a kifizetéskor hatályos SZJA törvénynek megfelelően történik.

Pályázat beadási időszak (elektronikusan):
2018. november 10. - 2018. november 27.

(Az elektronikusan benyújtott pályázati anyag: amennyiben a pályázó támogatásban részesül, úgy a támogatási szerződéssel együtt az Alapítvány részére postai úton el kell majd küldeni a szükséges dokumentumoknál felsorolt iratokat.)

Pályázat beadási módja:
Elektronikusan vagy postai úton:

 1. Postai úton: Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Táncsics M. u. 7. Borítékra kérjük ráírni: „SZFA Ösztöndíj pályázat”
 2. Elektronikusan: beküldhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, tárgyként megjelölni: „SZFA ösztöndíj”.

Eredményközlés: 2018.12.16-ig. (írásos formában, ösztöndíj szerződés kiküldésével)
Szerződéskötés: 2018.12. hó

Folyósítás: 2019.01.01.-től kizárólag az ösztöndíjas nevén vezetett bankszámlára. Gyakoriság: havonta, minden hónap 15-ig.

Az ösztöndíj pályázati űrlap és a pályázati kiírás letölthető a www.szfa.hu weboldalról. További információ kérhető Forray Mónikától munkanapokon 8-12 óra között a 06-70-1977-595 telefonszámon, ill. e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Kérjük, hogy a pályázati kiírást alaposan tanulmányozza át, mert az abban foglaltak együttes teljesülése esetén tudja a kuratórium a pályázatát érdemben elbírálni.

Pályázati dokumentum letöltése (docx)

Székesfehérvár, 2018. november 05.

 

                                                                                             Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány
                                                                                                                  Kuratóriuma