"GEO-ALBA REGIA-2018" címmel sikeres jubileumi és földügyi konferencia volt az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának Geoinformatikai Intézetében. A megnyitóra csaknem teljesen megtelt a konferenciaterem; a GEO nagy előadója.

A résztvevőket az Egyetem részéről Földváry Lóránt, az Alba Regia Műszaki Kar dékánhelyettese és Brájer Éva Székesfehérvár város alpolgármestere köszöntötte. A levezető elnök (Dömsödi János) köszönetet mondott az Agrárminisztériumnak, Nagy István agrárminiszternek, hogy vállalta a konferencia védnökségét, hangsúlyozva, hogy az Intézet elmúlt évtizedeiben két-három évenként megrendezett földügyi konferenciáinak mindig is volt a földügyi társadalom, -kormányzat munkáját elősegítő kiemelt témaköre (pl. birtokrendezés, földminősítés, földhasználat stb.), így a jelenleginek is van: az osztatlan közös földtulajdon rendezése, megszüntetése, a munkafolyamat felgyorsítása.

A konferencia a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége elnökének, a Magyar Országgyűlés alelnökének (Jakab István) megnyitó beszédével kezdődött. Az elnök úr bejelentette, hogy a következő év első felében kiadásra kerülő jogszabály is segíteni fogja az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének felgyorsítását. Ezt követően, a plenáris részben az osztatlan közöst megszüntető korábbi és jelenlegi munkafolyamatok helyzetéről; a földhivatalok és a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. együttműködéséről Cseri József igazgató (NKP Kft.) tartott beszámoló előadást. Mivel a magyar földmérés, földrendezés, ingatlan-nyilvántartás (az adatbázisok, térképrendszerek nyilvántartása, gondozása, szolgáltatása stb.) fejlesztő, kutató bázisintézete a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a szervezők szükségesnek tartották az Intézet szervezeti változása (Budapest Főváros Kormányhivatalához tartozása) utáni helyzetéről, -feladatairól szóló előadást is, amelyet Jánossy András főmunkatárs ismertetett.

Az I. SZEKCIÓBAN (a jubileumi részben) a székesfehérvári földmérő, földrendező mérnök képzés több mint fél évszázados történetéről, fejlődéséről, jelenlegi helyzetéről, valamint a földmérő, földrendező tevékenységek jogosultsági rendszeréről (szakértői minősítésekről), ezek követelményeiről, helyzetéről szóló előadásokat hallgattuk meg.

Az oktatás és a képesítések fejlődéstörténetéről, a Geoinformatikai Intézet és az Óbudai Egyetem magas színvonalú oktatási, tudományos kutatási tevékenységéről, a hazai és nemzetközi kapcsolatairól szóló ismereteket az Intézet volt és jelenlegi tanárai: Vincze László, Engler Péter, Pödör Andrea és Földváry Lóránt alapos, részletes előadásai mutatták be. Ezt követően a földmérő, földrendező mérnöki tevékenységre jogosító vizsgabizottságok munkatársai: Homolya András az ingatlanrendezői, Hajdú György a földmérő minősítői (Mérnöki Kamara) vizsgák helyzetéről, követelmény rendszeréről tartott beszámoló előadást.

A II. SZEKCIÓBAN az osztatlan közös helyzetéből, főként az agrárium és a bányászat földhasználatában, tulajdonviszonyaiban fennálló konfliktusokról hallhattunk előadásokat.

Ezek a célirányosan programba bevont előadások (Agrárgazdasági Kutató Intézet, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, MOL NYRT.,ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Igazságügyi Szakértői Kamara, ÓE AMK Geoinformatikai Intézet) "körüljárták" az osztatlan közös megszüntetésének témaköréhez tartozó valamennyi műszaki, jogi, földügyi kérdéseket. Kiváló helyzetképet és gyakorlati, jövőbe mutató tapasztalatokat adtak az osztatlan közös megszüntetésének felgyorsításához.
A konferencia első napján, az esti fogadás előtt a GEO-s diákélettel, a selmeci hagyományokkal kapcsolatos "nosztalgiabeszélgetést" Engler tanár úr vezényelte, és a fogadás pohárköszöntőjére is Engler tanár urat kértük fel.

Dömsödi János, Kovács Miklós