A Geoinformatikai Intézetet Prof. Meng Qingyan vezetésével négy fős delegáció látogatta meg a Kínai Tudományos Akadémia Távérzékelési Alkalmazások Intézetéből, valamint a Kínai Környezetvédelmi Minisztériumból. A megbeszélésen áttekintették a 2005-re visszanyúló gyümölcsöző kapcsolat legfontosabb állomásait. Dr. Pődör Andrea bemutatta az intézet elmúlt négy évben végzett tudományos munkáját, fejlesztéseit. Ezen kívül a küldöttség ismertette a hiperspektrális felvételezésben, a távérzékelésben rejlő lehetőségeket. Dr. habil. Jancsó Tamás fő kapcsolattartóként, koordinátorként összefoglalta az együttműködés lehetséges formáit és az egyeztetések után szóbeli megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a partnerek - a következő pályázati időszakra készülve - a városökológiai kutatásokat tovább vigyék  kétoldalú Tét vagy egyéb projektek formájában.