A Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány Kuratóriuma (FMMAK) tanulmányi ösztöndíjat alapított a megye műszaki felsőoktatásában tanuló azon nappali tagozatos mérnökhallgatók számára, akik az ötödik tanulmányi félévben az adott alapképzési (BSc) évfolyamban a legjobb összesített korrigált kreditindexet érik el.

A díj célkitűzése:

  • erősíteni az adott felsőoktatási intézmény kedvező hallgatói megítélését, 
  • ösztönözni a mérnökhallgatókat a jobb tanulmányi eredmény elérésére.

Az ösztöndíj szempontjából figyelembe vehető képzések az alapítás évében:

ÓE-AMK    földmérő és földrendező mérnöki szak
                  gépészmérnöki szak
                  mérnökinformatikus szak
                  villamosmérnöki szak

Az ÓE AMK-n egy fő díjazható. Az ösztöndíj mértéke a kiemelkedő tanulmányi eredményt követően az 6. félévre történő beiratkozást követő 5 hónapra személyenként és havonta 50.000Ft (ötvenezer Ft), melyet minden hó elején átutalással juttat el a kiíró a díjazott számlájára.

A kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgatók pályázatot nyújtanak be a saját Kar tanulmányi osztályára (TO). A pályázat feltétele, hogy a benyújtó Fejér megyei lakos legyen, valamint a felsorolt szakok valamelyikén folytassa tanulmányait. Amennyiben a díjazott megszakítja tanulmányait az ösztöndíjjal támogatott tanulmányi félév során, köteles azt bejelenti, és azzal egyidejűleg a folyósítás megszűnik.

A pályázathoz szükséges űrlap letölthető.

Pályázati határidő: 2019. március 29. 12.00 óra

A kitöltött és leadott pályázatokat az ÓE AMK oktatási dékánhelyettese minősíti és rangsorolja, majd megküldi a Kuratóriumnak.
A pályázatok közül a díjazottat a Kuratórium elektronikus szavazás keretében választja ki, és az eredményről tájékoztatja az érintetteket.
Az ösztöndíj ünnepélyes átadására az ÓE AMK Kari Tanács ülésén kerül sor 2019. április 4-én, csütörtökön 8.00 órakor (Székesfehérvár, Budai út 45. F. épület tárgyaló)