Óbudai Egyetem
XXX. Kandó Kálmán Nyári Egyetem megnyitó ünnepség
2019.07.08. (hétfő), 13.00.
Helyszín: Városháza, Díszterem

Az Óbudai Egyetemen az idei évben rendezzük meg 30. alkalommal a Kandó Kálmán Nyári Egyetemet határon túli magyar mérnökhallgatók számára. A rendezvény célja, hogy a hallgatók identitásának erősítése mellett segítse a szakmai magyar szókincs elsajátítását és a hallgatók szakmai fejlődését. Ezen túlmenően célja, hogy képet adjon a hallgatóknak a magyar ipar helyzetéről, valamint a fiatalok tehetségének kibontakoztatását segítse a matematikai-logikai és interperszonális tehetségterületeken. Immár ötödik éve a rendezvényt az egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara és az Alba Regia Kar közösen, székesfehérvári helyszínnel szervezi meg. A hallgatók a Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból, Délvidékről érkeznek, és bő egy hétig, 2019. július 6-14-ig tartózkodnak Székesfehérvárott. Ez alatt az idő alatt különböző szakmai és kulturális programokat szervezünk számukra. Részt vesznek Velencei-tavi, Balatoni kiránduláson, Parlamenti látogatáson, megismerkednek Székesfehérvár történetével és nevezetességeivel, meghallgatnak szakmai előadásokat, részt vesznek gyárlátogatáson és interaktív laboratóriumi gyakorlatokon. A nyári egyetem ünnepélyes megnyitója alkalmából a város és az egyetem vezetése üdvözli a résztvevőket és a plenáris szekció keretében a következő előadásokat hallgathatjuk meg.

  • Dr. Domokos József: Nyelvi korpuszok, automata beszédfelismerő és beszédszintézis rendszerekhez
  • Dr. Felde Imre: Utazási mintázatok elemzése mobilhálózati adatok alkalmazásával
  • Dr. habil Nádai László: A villamosmérnökség és informatika fejlődési irányai 2019-ben
  • Dr. habil Lazányi Kornélia: Ember-robot interakciók az Ipar 4.0 korában

A nyári egyetem összes előadására minden oktató kollégát és egyetemi hallgatót szeretettel várunk!

Programfüzet (pdf)