A Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány Kuratóriuma (FMMAK) tanulmányi ösztöndíjat alapított a megye műszaki felsőoktatásában tanuló azon nappali tagozatos mérnökhallgatók számára, akik az ötödik tanulmányi félévben az adott alapképzési (BSc) évfolyamban a legjobb összesített korrigált kreditindexet érik el. A díj célkitűzése:

  • erősíteni az adott felsőoktatási intézmény kedvező hallgatói megítélését, 
  • ösztönözni a mérnökhallgatókat a jobb tanulmányi eredmény elérésére.

Az ösztöndíj szempontjából figyelembe vehető képzések az alapítás évében:
ÓE-AMK  földmérő és földrendező mérnöki szak
                 gépészmérnöki szak
                 mérnökinformatikus szak
                 villamosmérnöki szak

Az ÓE AMK-n egy fő díjazható. Az ösztöndíj mértéke a kiemelkedő tanulmányi eredményt követően az 6. félévre történő beiratkozást követő 5 hónapra személyenként és havonta 50.000Ft (ötvenezer Ft), melyet minden hó elején átutalással juttat el a kiíró a díjazott számlájára.

A kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgatók pályázatot nyújtanak be a saját Kar tanulmányi osztályára (TO). A pályázat feltétele, hogy a benyújtó Fejér megyei lakos legyen, valamint a felsorolt szakok valamelyikén folytassa tanulmányait. Amennyiben a díjazott megszakítja tanulmányait az ösztöndíjjal támogatott tanulmányi félév során, köteles azt bejelenti, és azzal egyidejűleg a folyósítás megszűnik.

A pályázathoz szükséges űrlap letölthető.

Pályázati határidő 2020. február 29. 12.00 óra

A kitöltött és leadott pályázatokat az ÓE AMK oktatási dékánhelyettese minősíti és rangsorolja, majd megküldi a Kuratóriumnak. A pályázatok közül a díjazottat a Kuratórium elektronikus szavazás keretében választja ki, és az eredményről tájékoztatja az érintetteket.

Az ösztöndíj ünnepélyes átadására az ÓE AMK Kari Tanács ülésén kerül sor (Székesfehérvár Budai út 45. F. épület tárgyaló)