Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2019/20. tanév II. félévére.

 1. Megpályázható helyek

  Intézet neve
  Foglalkoztatás heti óraszáma
  Téma terület
  Havi ösztöndíj mértéke
  Felelős oktató

  Mérnöki Intézet

  1

  15

  Számítógép-hálózatok

  48.000

  dr. Nagy Rezső

  Mérnöki Intézet

  1

  5

  Méréstechnika

  16.000

  Dr. Udvardy Péter

  Mérnöki Intézet

  1

  5

  Szoftvertervezés és -fejlesztés

  16.000

  Nagyné Dr. Hajnal Éva

  Mérnöki Intézet

  1

  10

  Analízis

  32.000

  Makó Margit

  Mérnöki Intézet

  2

  5

  Ipari robotok

  16.000

  Dr. Széll Károly

  Geoinformatikai Intézet

  1

  10

  Geometria

  32.000

  Dr. Földváry Lóránt

  MI+GEO Intézet

  1

  5

  Matematika

  16.000

  Dr. Borbély József


 2. A pályázat feltételei

  Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

  1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
  3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
  4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
  5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
  6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 3. Benyújtandó dokumentumok
  1. Pályázati űrlap
  2. Intézeti fogadónyilatkozat
  3. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
  4. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
  5. Kreditigazolás;
  6. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.
 4. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2020. február 7. (péntek) 12 óráig az oktatási dékán-helyettes részére egy példányban benyújtani.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékán-helyettes bírálja el legkésőbb 2020. február 14. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.
Székesfehérvár, 2020. január 25.

Pogátsnik Monika.
mb. oktatási dékán-helyettes

A szabályzat tartalma az alábbi oldalon megismerhető: http://uni-obuda.hu/files/private/regulation/12901/az-obudai-egyetem-demonstratori-rendszerrol-szolo-szabalyzata.pdf

A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.
A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.