Dr. Pogátsnik Mónika

oktatási dékánhelyettes
OE Duális Képzési Iroda igazgatója
dékáni hivatalvezető

Dr. Györök György

dékán
MI intézetigazgató

Dr. Földváry Lóránt

kutatási dékánhelyettes

Dr. Pődör Andrea

GEO intézetigazgató
 

Veres Richárd

HR és közkapcsolati vezető

Perlaki Andrea

tanulmányi osztályvezető