Ramsey-típusú problémák a számelméletben

A kombinatorikus számelmélet problémái a huszadik század elejétől kezdve nagy figyelmet keltettek (Erdős, Schur, Van der Waerden, Rado). Ezek ma is fontos részét alkotják a számelméletnek, melyben a magyar iskola hangsúlyos szerepet játszott és játszik (Erdős, Ruzsa, Sárközy, Szemerédi). A munkám során többek között ilyen jellegű problémákkal foglalkoztam.

Kulcsszavak: Ramsey, kombinatorika, számelmélet

Résztvevő: Dr. Borbély József, egyetemi adjunktus

Publikációk: