Szakdolgozat/Diplomamunka készítésre vonatkozó útmutató

A szakdolgozat/diplomamunka elkészítését és beadását a Tanulmányi Ügyrend V. könyve szabályozza.
https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/2-az-obudai-egyetem-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/iii-kotet-hallgatoi-kovetelmenyrendszer/16-az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje/

A teendők akár az őszi, akár a tavaszi félévben készítik, illetve 2 féléves tárgy esetén fejezik be a szakdolgozatot/diplomamunkát ugyanazok, értelemszerűen csak a határidők módosulnak. Teendők felsorolása időrendi sorrendben:

 1. Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetése
 2. Témajelentkezés
 3. Szakdolgozat / Diplomamunka tárgy felvétele
 4. Végleges szakdolgozati feladatkiírás elkészítése, titkosítási kérelem leadása
 5. Szakdolgozati és diplomamunka feladatlapok kiadása, aláírt titkosítási dokumentumok leadása
 6. Központi konzultáción, minimum 4 egyéni konzultáción (2 féléves tárgy esetén mindegyik félévben) való részvétel
 7. A szakdolgozatot, diplomamunkát a Diplomamunka Portálra kell feltölteni (https://diploma.uni-obuda.hu/), innen kerül át a plágiumellenőrzőbe.
  A plágiumellenőrzés eredménye is ezen a felületen tekinthető majd meg.
  Bekötött dolgozatot le kell adni. Záróvizsga jelentkezés a NEPTUN rendszerben.
 8. Bírálat megtekintése a Diplomamunka Portál felületén.

A határidők 1 féléves szakdolgozat tárgy (villamosmérnök, műszaki menedzser, gépészmérnök, szakmérnök) esetén:

  Tavaszi félév Őszi félév
 Témák meghirdetése Előző félév szeptember 30. Előző félév március 15.
 Témajelentkezési időszak: Előző félév október 3. - január 2. Előző félév április 30.
 Pót témajelentkezési időszak: Előző félév január 3. - február 3.  
 Tárgyfelvétel Regisztrációs hét 
 Végleges feladatkiírás
 (konzulenseknek titkosítási igény jelzése)
február 28. szeptember 30.
 Feladatlapok kiadása március 30. október 31.
 Aláírt titkosítási dokumentumok leadása április 30. november 30.
 Konzultációk tavaszi szorgalmi időszak őszi szorgalmi időszak
 Feltöltés, plágiumellenőrzés, május 15. december 15.
 Jelentkezés záróvizsgára április 30.- május 15. december 5. - január 8.
 Lejelentkezés záróvizsgáról   január 9. - január 22.
 Bírálat megtekintése június vége január vége

A határidők 2 féléves szakdolgozat/diplomamunka tárgy (mérnökinformatikus, földmérő, mechatronikai mérnök MSC) esetén:

  Tavaszi félév Őszi félév
 Témák meghirdetése Előző félév szeptember 30. Előző félév március 15.
 Témajelentkezési időszak: Előző félév október 3. - január 2. Előző félév április 30.
 Pót témajelentkezési időszak: Előző félév január 3. - február 3.  
 Szakdolgozat I. tárgyfelvétele Adott félév regisztrációs hete
 Konzultáció 4 alkalom, amely a Neptunban kerül rögzítésre (SzakdolgozatI. tárgyhoz)
 Szakdolgozat II. tárgyfelvétele Következő félév regisztrációs hete
 Végleges feladatkiírás
 (konzulenseknek titkosítási igény jelzése)
szeptember 30. február 28.
 Feladatlapok kiadása október 31. március 30.
 Aláírt titkosítási dokumentumok leadása november 30. április 30.
 Konzultációk őszi szorgalmi időszak tavaszi szorgalmi időszak
 Feltöltés, plágiumellenőrzés, december 15. május 15.
 Jelentkezés záróvizsgára
december 5. - január 8.
április 30.- május 15.
 Lejelentkezés záróvizsgáról
január 9. - január 22.
 
Bírálat megtekintése január vége június vége

A határidők FOKSZ esetén:

  Tavaszi félév Őszi félév
 Szakmai gyakorlat kurzus felvétele Regisztrációs hét
 Záródolgozat téma kiválasztása és elküldése
 (titkosítási igény jelzésével):
 Dávid András: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
március 15. október 15.
 Feladatlapok kiadása március 30. október 31.
 Aláírt titkosítási dokumentumok leadása április 30. november 30.
 Konzultációk (4 db) tavaszi szorgalmi időszak őszi szorgalmi időszak
 Feltöltés május 15. december 15.
 Jelentkezés záróvizsgára április 30.- május 15. december 5. - január 8.
 Lejelentkezés záróvizsgáról   január 9. - január 22.
 Bírálat megtekintése június vége január vége

A feladatok (időrendi sorrendben) részletezése:

 1. Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetése a Neptun rendszeren keresztül történik. A Tanulmányok / Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüponton megjelenő „Szakdolgozat jelentkezés” gombbal lehet a szakdolgozat témákat listázni. Tájékoztató a neptun szakdolgozat felület használatáról (pdf)

 2. Témajelentkezés: a hallgató feladata felkeresni a választani kívánt téma intézményi (belső) konzulensét a feladat részletesebb megbeszélése céljából. Belső konzulenst mindenképpen kell választani. Külső, vállalati téma is választható, de ehhez külső konzulenst is választania kell a hallgatónak a Tanulmányi Ügyrend előírásai szerint. Utólagos témajelentkezés neptun kérelemmel, és késedelmi díj fizetése esetén a következő félév regisztrációs hetének péntekéig lehetséges.

 3. Szakdolgozat / Diplomamunka tárgy felvétele, amely tárgyfelvétel feltétele a NEPTUN-ban elfogadott szakdolgozat témajelentkezés. Adott félév regisztrációs hetében van lehetőség tárgyfelvételre.

 4. Végleges szakdolgozati feladatkiírás elkészítése a belső konzulenssel egyeztetve. Esetleges titkosításra vonatkozó kérelem és indoklásának leadása az Intézetigazgató részére. Ellenőrző lista szakdolgozat titkosítási kérelem beadásához (docx)

 5. Szakdolgozati és diplomamunka feladatlapok kiadása
  A feladatlapot minden esetben a belső konzulenstől kell elkérni. Titkosításhoz szükséges konzulensi nyilatkozat és vállalati megállapodások, valamint vállalat által javasolt bírálók leadása az intézeti adminisztrátorok részére a Tanulmányi ügyrend V. könyve szerint (8., 9., 10., 11., 12. mellékletek) (https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/2-az-obudai-egyetem-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/iii-kotet-hallgatoi-kovetelmenyrendszer/16-az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje/)

 6. Központi konzultációkon való részvétel. Minimum 4 egyéni konzultáció (2 féléves tárgy esetén félévenként értendő), melynek időpontjait a neptunban rögzíti a belső konzulens, és ami a szakdolgozat/ szakdolgozat II. tárgy teljesítésének egyik követelménye.
 7.  A szakdolgozatot, diplomamunkát a Diplomamunka Portálra kell feltölteni (https://diploma.uni-obuda.hu/), innen fog átkerülni a Turnitin plágiumellenőrzőbe. A végleges verziót kell feltölteni az összes dokumentummal, melléklettel együtt!
  a) A kész szakdolgozat tartalmazza a belső címlapot, az aláírt feladatlapot, a hallgatói nyilatkozatot, az esetleges jóváhagyott titkosítási kérelmet és az esetleges mellékleteket.
  b)  Záróvizsga jelentkezés a NEPTUN rendszerben történik.
  c) A plágium ellenőrzés eredménye a Diplomamunka Portálra érkezik meg.
 8. A bírálat szintén a Diplomamunka Portálra érkezik majd meg.

További vonatkozó szabályozások:
TVSZ 55$ (https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/2-az-obudai-egyetem-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/iii-kotet-hallgatoi-kovetelmenyrendszer/1-az-obudai-egyetem-tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzata-study-and-examination-regulations-of-obuda-university/)
TTSZ

Szakdolgozati Központi Konzultáció időpontja: 2022. szeptember 30., péntek 11 óra online - Teams felület
Megjegyzés: A Szakdolgozati Központi Konzultáció Teams kódját neptun üzenetben minden érintett hallgatónak kiküldjük.
Elvesztése esetén keressék az intézeti adminisztrátorokat!

Központi konzultáció tartalmának letöltése (pdf)

Dokumentumok letöltése:

Szakdolgozat-felelősök:

 • Geoinformatikai Intézet: Dr. Katona János (katona.janos @ amk.uni-obuda.hu), intézeti adminisztrátor Budaváriné Szalai Andrea (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 • Mérnöki Intézet: Tolner Nikoletta (tolner.nikoletta @ amk.uni-obuda.hu), intézeti adminisztrátor Nagy-Sasvári Szilvia (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 • Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet: Módné Takács Judit (modne.t.judit @ amk.uni-obuda.hu), intézeti adminisztrátor Nagy-Sasvári Szilvia (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)