Események március 7 – május 7 között – Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Skip to main content

INNOVATION WORLDWIDE előadássorozat

INNOVATION WORLDWIDE előadássorozat első alkalom Az első idegen nyelvű előadás online lesz a Teamsen, március 7-én, szerdán 16 órakor. Az alábbi linken lehet belépni: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJkNWUwZmYtZjk4MC00MTQ5LTkyNzMtYWYzZmI4MTQ5ZTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97%22%2c%22Oid%22%3a%222fe485a7-358a-41fc-a24e-8eec8405fe34%22%7d Az üzbegisztani TIIAME egyetem Bukhara Branch 4 professzora számol be kutatásairól 4 különböző témában. Itt található a program és az előadók ismertetése:

Állásbörze

ÓE AMK Állásbörze a Budai út 45. K épületben

Sportnap

Összegyetemi Fehérvári Sportnap Bregyó Sportcentrum 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz