Szakdolgozat, záródolgozat és diplomamunka

A szakdolgozat/diplomamunka elkészítését és beadását a Tanulmányi Ügyrend V. könyve szabályozza.
https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/2-az-obudai-egyetem-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/iii-kotet-hallgatoi-kovetelmenyrendszer/16-az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje/

A teendők akár az őszi, akár a tavaszi félévben készítik, illetve 2 féléves tárgy esetén fejezik be a szakdolgozatot/diplomamunkát ugyanazok, értelemszerűen csak a határidők módosulnak. Teendők felsorolása időrendi sorrendben:

 1. Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetése
 2. Témajelentkezés
 3. Szakdolgozat / Diplomamunka tárgy felvétele
 4. Végleges szakdolgozati feladatkiírás elkészítése, titkosítási kérelem leadása
 5. Szakdolgozati és diplomamunka feladatlapok kiadása, aláírt titkosítási dokumentumok leadása
 6. Központi konzultáción, minimum 4 egyéni konzultáción (2 féléves tárgy esetén mindegyik félévben) való részvétel
 7. A szakdolgozatot, diplomamunkát a Diplomamunka Portálra kell feltölteni (https://diploma.uni-obuda.hu/), innen kerül át a plágiumellenőrzőbe.
      A plágiumellenőrzés eredménye is ezen a felületen tekinthető majd meg.
      Záróvizsga jelentkezés a NEPTUN rendszerben.
 8. Bírálat megtekintése a Diplomamunka Portál felületén.

A határidők 1 féléves szakdolgozat tárgy (villamosmérnök, műszaki menedzser, gépészmérnök, szakmérnök) esetén:

 Tavaszi félévŐszi félév
 Témák meghirdetéseElőző félév szeptember 30.Előző félév március 20.
 Témajelentkezési időszak:Előző félév október 3. – január 2.Előző félév március 20. – június 18.
 Pót témajelentkezési időszak (kérvénnyel):Előző félév január 3. – február 3.Előző félév június 19. – következő félév regisztrációs hetének péntekéig
 TárgyfelvételRegisztrációs hét 
 Végleges feladatkiírás
 (konzulenseknek titkosítási igény jelzése)
február 28.szeptember 30.
 Feladatlapok kiadásamárcius 31.október 31.

 Aláírt titkosítási dokumentumok leadása

 • Titoktartási kérelem és Titokgazda igazolás
 • többi titkosítási dokumentum

március 31.
április 30.

október 31.
november 30.
 Konzultációktavaszi szorgalmi időszakőszi szorgalmi időszak
 Feltöltés, plágiumellenőrzés,május 15.november 2. – december 15.
 Jelentkezés előrehozott záróvizsgáranovember 27. – december 3.
 Jelentkezés záróvizsgára2024. május 6. 08:00 – június 2. 23:59december 4. – január 7.
 Lejelentkezés előrehozott záróvizsgáróldecember 4. – január 7.
 Lejelentkezés záróvizsgáról2024. június 3. 8:00 – június 23. 23:59január 8. – január 21.
 Bírálat megtekintésejúnius közepejanuár vége

A határidők 2 féléves szakdolgozat/diplomamunka tárgy (mérnökinformatikus, földmérő, mechatronikai mérnök MSC) esetén:

 Tavaszi félévŐszi félév
 Témák meghirdetéseElőző félév szeptember 30.Előző félév március 20.
 Témajelentkezési időszak:Előző félév október 3. – január 2.Előző félév március 20. – június 18.
 Pót témajelentkezési időszak:Előző félév január 3. – február 3. 
 Szakdolgozat I. tárgyfelvételeAdott félév regisztrációs hete
 Konzultáció4 alkalom, amely a Neptunban kerül rögzítésre (SzakdolgozatI. tárgyhoz)
 Szakdolgozat II. tárgyfelvételeKövetkező félév regisztrációs hete
 Végleges feladatkiírás
 (konzulenseknek titkosítási igény jelzése)
szeptember 30.február 28.
 Feladatlapok kiadásaoktóber 31.március 31.

 Aláírt titkosítási dokumentumok leadása:

 • Titoktartási kérelem és Titokgazda igazolás
 • többi titkosítási dokumentum

 • október 31.
  november 30.

  március 31.
  április 30.
   Konzultációkőszi szorgalmi időszaktavaszi szorgalmi időszak
   Feltöltés, plágiumellenőrzés,november 2. – december 15.május 15.
   Jelentkezés előrehozott záróvizsgáranovember 27. – december 3. 
   Jelentkezés záróvizsgáradecember 4. – január 7.2024. május 6. 08:00 – június 2. 23:59
   Lejelentkezés előrehozott záróvizsgáróldecember 4. – január 7. 
   Lejelentkezés záróvizsgáróljanuár 8. – január 21.2024. június 3. 8:00 – június 23. 23:59
   Bírálat megtekintésejanuár végejúnius közepe

  A határidők FOKSZ esetén:

   Tavaszi félévŐszi félév
   Szakmai gyakorlat kurzus felvételeRegisztrációs hét
   Záródolgozat téma kiválasztása és elküldése
   (titkosítási igény jelzésével):
   Dávid András: david.andras@amk.uni-obuda.hu
  március 15.október 15.
   Feladatlapok kiadásamárcius 31.október 31.

   Aláírt titkosítási dokumentumok leadása

  • Titoktartási kérelem és Titokgazda igazolás
  • többi titkosítási dokumentu

  március 31.
  április 30.

  október 31.
  november 30.
   Konzultációk (4 db)tavaszi szorgalmi időszakőszi szorgalmi időszak
   Feltöltésmájus 29.november 2. – december 29.
   Jelentkezés előrehozott záróvizsgára november 27. – december 3.
   Jelentkezés záróvizsgára2024. május 6. 08:00 – június 2. 23:59december 4. – január 7.
   Lejelentkezés előrehozott záróvizsgáról december 4. – január 7.
   Lejelentkezés záróvizsgáról2024. június 3. 8:00 – június 23. 23:59január 9. – január 22.
   Bírálat megtekintésejúnius közepejanuár vége

  A feladatok (időrendi sorrendben) részletezése:

  Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetése a Neptun rendszeren keresztül történik. A Tanulmányok / Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüponton megjelenő „Szakdolgozat jelentkezés” gombbal lehet a szakdolgozat témákat listázni. Tájékoztató a neptun szakdolgozat felület használatáról (pdf)

  Témajelentkezés: a hallgató feladata felkeresni a választani kívánt téma intézményi (belső) konzulensét a feladat részletesebb megbeszélése céljából. Belső konzulenst mindenképpen kell választani. Külső, vállalati téma is választható, de ehhez külső konzulenst is választania kell a hallgatónak a Tanulmányi Ügyrend előírásai szerint. Utólagos témajelentkezés neptun kérelemmel, és késedelmi díj fizetése esetén a következő félév regisztrációs hetének péntekéig lehetséges.

  Szakdolgozat / Diplomamunka tárgy felvétele, amely tárgyfelvétel feltétele a NEPTUN-ban elfogadott szakdolgozat témajelentkezés. Adott félév regisztrációs hetében van lehetőség tárgyfelvételre.

  Végleges szakdolgozati feladatkiírás elkészítése a belső konzulenssel egyeztetve. Esetleges titkosításra vonatkozó kérelem és indoklásának leadása az Intézetigazgató részére. Ellenőrző lista szakdolgozat titkosítási kérelem beadásához (docx)

  Szakdolgozati és diplomamunka feladatlapok kiadása
  A feladatlapot minden esetben a belső konzulenstől kell elkérni. Titkosításhoz szükséges konzulensi nyilatkozat és vállalati megállapodások, valamint vállalat által javasolt bírálók leadása az intézeti adminisztrátorok részére az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrend 23. melléklete szerint a Titkosítási eljárás (docx) alapján benyújtandók a következő dokumentumok:
  Titoktartási kérelem (docx)
  Titokgazda igazolás (docx)
  Titoktartási megállapodás – Egyetem-Cég (docx)
  Titoktartási megállípodás – Hallgató-Cég (docx)
  Titoktartási nyilatkozat – konzulens, bíráló (docx)
  Titoktartási melléklet – bizottság (docx)

  Központi konzultációkon való részvétel. Minimum 4 egyéni konzultáció (2 féléves tárgy esetén félévenként értendő), melynek időpontjait a neptunban rögzíti a belső konzulens, és ami a szakdolgozat/ szakdolgozat II. tárgy teljesítésének egyik követelménye. A szakdolgozatot, diplomamunkát a Diplomamunka Portálra kell feltölteni (https://diploma.uni-obuda.hu/), innen fog átkerülni a Turnitin plágiumellenőrzőbe. A végleges verziót kell feltölteni az összes dokumentummal, melléklettel együtt!
  a) A kész szakdolgozat tartalmazza a belső címlapot, az aláírt feladatlapot, a hallgatói nyilatkozatot, az esetleges jóváhagyott titkosítási kérelmet és az esetleges mellékleteket.
  b)  Záróvizsga jelentkezés a NEPTUN rendszerben történik.
  c) A plágium ellenőrzés eredménye a Diplomamunka Portálra érkezik meg.A bírálat szintén a Diplomamunka Portálra érkezik majd meg.

  Szakdolgozati Központi Konzultáció (pdf)
  A szakdolgozat konzultáció időpontja 2024. április 5. 13 óraTeams csoport.
  Megjegyzés: A Szakdolgozati Központi Konzultáció Teams kódját neptun üzenetben minden érintett hallgatónak kiküldjük.
  Elvesztése esetén keressék az intézeti adminisztrátorokat!

  Dokumentumok letöltése:

  Szakdolgozat-felelősök:

  • Geoinformatikai Intézet: Dr. Katona János (katona.janos @ amk.uni-obuda.hu), intézeti adminisztrátor Czinkon-Léber Judit (czinkon.leber.judit@uni-obuda.hu)
  • Mérnöki Intézet: Tolner Nikoletta (tolner.nikoletta @ amk.uni-obuda.hu), intézeti adminisztrátor Trenka-Pup Gabriella (trenka.pup.gabriella@uni-obuda.hu)
  • Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet: Módné Takács Judit (modne.t.judit @ amk.uni-obuda.hu), intézeti adminisztrátor Nagy-Sasvári Szilvia (sasvari.szilvia@amk.uni-obuda.hu)

  Végzett hallgatóink által megvédett szakdolgozatok címei képzésenként: