Cisco Hálózati Akadémia

Az AMK-ban 2024-re ismét meghirdetjük a
Cisco Hálózati Akadémia
egy naptári év alatt lezajló CCNA képzését.
(Főként általános hálózati ismereteket tartamaz; csak részben Cisco-specifikus.)

A képzés a tavaszi félévben, márciusban kezdődik és az őszi félévben, december közepén fejeződik be.
A résztvevők certificate-et kapnak a kurzusok elvégzéséről.
A legtöbb munkahelyen ezzel a certificate-tel megelégszenek,
de a független vizsgaközpontokban megszerezhető CCNA
minősítő vizsga letételéhez díjkedvezményt kapnak a képzést elvégzők.

A képzés kedvezményes díja (saját hallgatóinknak!) összesen 150.000 Ft,
amelyet három részletben kell befizetni.
Külső résztvevők is jöhetnek, ők összesen 600.000 Ft-ot fizetnek.
(A nyáron diplomázók ősszel is a kedvezményes díjat fizethetik.)
Tájékoztatás és jelentkezés (2024. március 1-ig, névvel és Neptun-kóddal):
nagy.rezso@amk.uni-obuda.hu

A Hálózati Akadémia nem tévesztendő össze a Neptunban felvehető „Cisco-s” választható tantárgyakkal. Ez utóbbiakra évközi jegyet kapnak a hallgatók, certificate-et nem. Aki a Hálózati Akadémia díját is befizeti és a neptunos tárgyakat is felveszi, az évközi jegyet és certificate-et is kap. (A tananyagot nem kell kétszer elvégezni.)

Pályázati felhívás az Alba Regia Felsőoktatási és Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelete alapján a 2023/2024-es tanév 2. félévére nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelete alapján a 2023/2024-es tanév 2. félévére nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat beérkezésének határideje: 2024.02.26.

Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj

Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj

Felhívás tanulmányi ösztöndíj pályázatra

A Fejér Vármegyei Mérnökökért Alapítvány Kuratóriuma (FVMAK) tanulmányi ösztöndíjat hirdet a megye műszaki felsőoktatásában tanuló azon nappali tagozatos mérnökhallgatók számára, akik az ötödik tanulmányi félévben az adott alapképzési (BSc) évfolyamban a legjobb összesített korrigált kreditindexet érik el

Pályázhatnak az alábbi képzésen tanuló hallgatók:

 • földmérő és földrendező mérnöki szak
 • gépészmérnöki szak
 • mérnökinformatikusi szak
 • villamosmérnöki szak

Karonként 1-1 díjat hozunk létre. Az ösztöndíj mértéke a kiemelkedő tanulmányi eredményt követően az 5. félévre történő beiratkozást követő 5 hónapra személyenként és havonta 50.000 Ft (ötvenezer Ft), melyet minden hó elején átutalással juttat el a kiíró a díjazott számlájára.

A kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgatók pályázatot nyújtanak be a saját Kar oktatási hivatalába (OH). A pályázat feltétele, hogy a benyújtó Fejér vármegyei lakos legyen, valamint a felsorolt szakok valamelyikén folytassa tanulmányait. Kivételesen pályázhatnak azok a hallgatók is, akik hitelt érdemlően tudják igazolni, hogy a végzés után Fejér megyei munkahelyen fognak elhelyezkedni (pl. tanulmányi szerződés).

Amennyiben a díjazott megszakítja tanulmányait az ösztöndíjjal támogatott tanulmányi félév során, köteles azt bejelenti, és azzal egyidejűleg a folyósítás megszűnik.

A Fejér Vármegyei Mérnöki Kamara szakdolgozat és diplomamunka pályázatának felhívása

A Fejér Vármegyei Mérnöki Kamara (FVMK) szakdolgozat és diplomamunka pályázatot hirdet a megye műszaki felsőoktatásában végzettek számára. A pályázatot a kamara által lefedett műszaki szakterületekhez szorosan kapcsolódó témájú, magas szinten kidolgozott diplomamunkák/szakdolgozatok díjazására hoztuk létre azok számára, akik legalább az egyik feltételt teljesítik

 • Fejér vármegyében laknak,
 • Fejér vármegyében van állásuk,
 • dolgozatuk témája kötődik Fejér vármegyéhez.

Pályázni alap szakon (BSc) szakdolgozattal, illetve mester szakon (Msc) megvédett diplomamunkával/ lehet a védést követő egy éven belül, olyan újszerű alkotásokkal, melyek a szakterület valós problémájára adnak megoldást.

A pályamunkák beküldési határideje minden évben a védést követő 30. naptári nap.

A díjat a műszaki felsőoktatási intézmények a saját módszerük szerint meghozott javaslata alapján az FVMK Elnöksége ítéli oda. Célszerű, hogy a ZVB elnökök javaslatait az oktatási dékán- vagy rektor-helyettese, vagy az általa vezetett bizottság rangsorolja. Évente intézményenként legfeljebb két-két pályamunkát díjazunk.

A pályázat értékelése évente egyszer történik meg, és az adott intézmény diplomaosztó ünnepsége keretében adjuk át a díjakat. A pályázati anyagot a diplomadij@fmmk.hu címre kell beküldeni.

A pályázathoz csatolni kell elektronikus dokumentumként

 • pályázati adatlapot az intézményi javaslattal (letölthető:)   
 • a dolgozat kiírásának másolatát,
 • a diplomamunka 5-10 oldalas kivonatát,
 • a bírálat(ok) másolatát.

A pályadíj összegét minden évben a Fejér Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége határozza meg.

Záróvizsga a Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézetben – 2024. január-február

A Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézetben a téli záróvizsgák a következő időszakban kerültek megrendezésre jelenléti formában:

2024. január 30. – február 1.

A záróvizsgán 6 bizottság előtt 32 hallgató szerzett oklevelet. A záróvizsgán először a záródolgozat/szakdolgozat védésre, majd ezt követően a szóbeli vizsgára került sor. A záróvizsgán szakok szerint a következő összesített eredménnyel végeztek a hallgatók és szereztek végbizonyítványt:

 • Felsőoktatási szakképzés
  • Mérnökinformatikus asszisztens (Hálózati Informatika szakirány):
   • összesen: 2 hallgató, 4,33 átlaggal
    1 jó és 1 jeles oklevél minősítéssel
 • Alapképzési szakok
  • Mérnökinformatikus (Felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság specializáció):
   • összesen: 17 hallgató, 4,23 átlaggal
    2 közepes, 8 jó, 6 jeles és 1 kiváló oklevél minősítéssel
  • Mérnökinformatikus (Big Data és üzleti intelligencia specializáció):
   • összesen: 13 hallgató, 4,25 átlaggal
    2 közepes, 5 jó, 2 jeles, 3 kiváló és 1 kitüntetéses oklevél minősítéssel

Az oklevelet szerzett hallgatók záródolgozat/szakdolgozat témái a következők voltak:

Mérnökinformatikus asszisztens (Hálózati Informatika szakirány)

 • Ötvös Dominik: Eszközkölcsönzést nyilvántartó rendszer készítése
 • Varga Dániel: Meteorológiai mérések nyilvántartására alkalmas modul készítése

Mérnökinformatikus (Felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság specializáció)

 • Fekete Gergely: Felügyelő és vezérlő rendszer megvalósítása ESP32 mikrovezérlővel
 • Fél Ferenc: Energiagazdálkodás optimalizálása különálló ipari hálózati szegmens kialakításával
 • Franek Bálint: A Norsk Hydro Excel alapú rendszereinek modernizálása Mendix Low-code Platform segítségével
 • Horváth Krisztián: Redundáns aktív hangrögzítő rendszer kialakítása
 • Jakab Szilárd: Folyamat automatizálás RPA szoftver segítségével
 • Király András: Lineáris motor Arduinoval
 • Kiss Patrik Balázs: Pénzügyi személyiségalapú banki applikáció fejlesztés Android rendszerben
 • Lazsán Péter: Növekedésben levő vállalat hálózatának fejlesztése
 • Lendvai Gábor: Okosotthon projekt megvalósítása a Home Assistant alkalmazással
 • Molnár Péter: MOL TIFÓ Polyol Tűzfal Szegmentáció
 • Rehák Dániel András: Beltéri helymeghatározás képi információ felhasználásával
 • Simon Nándor Dominik: CIS V8 framework implementáció a Norsk Hydro ASA-nál
 • Sziveg Ákos: Intelligens gépi ellenfelek megvalósítása kétdimenziós platformer játékban
 • Vámosi Marcell: Ipari jellegű VR túra alkalmazás fejlesztés
 • Váraljai Ferenc: Kalóriaszámláló mobil applikáció
 • Varga István: Vezeték nélküli hálózatok védelme és támadásának lokalizálása irodai környezetben
 • Wagner Martin: Alkalmazás készítése Shopify platformra

Mérnökinformatikus (Big Data és üzleti intelligencia specializáció)

 • Berta Máté József: Monitoring és incidenskezelő rendszerek optimalizációja automatizációs megoldásokkal
 • Gál Kristóf: Formula-1 autóversenyek adatainak elemzése
 • Jámbor Anna Zsófia: Kiterjesztett valóság a termelés nyomon követéséhez
 • Jancsek Ottó Ádám: 2D akciójáték fejlesztése Godot játékmotor alkalmazásával
 • Kanyári Gergő: Rubik kocka kirakását segítő program
 • Kornseé Máté: Jira projektmanagement rendszer automatizálása chatbottal
 • Kovács Gergő: Szövegelemző módszer kidolgozása növekvő üzleti probléma azonosítására
 • Kráj Alex: Demonstrációs célú okos otthon megvalósítása
 • Lajkó Richárd: Hagyományos adattárház migrálása nyílt-forráskódú Big Data (Hadoop) környezetbe
 • Neumann Patrik: Termelési folyamatoptimalizáció digitális Andon rendszerrel
 • Váczi Enikő Virág: Webalkalmazás fejlesztés a Simontornyai Könyvtár számára agilis módszertan segítségével
 • Varga Tamás Bence: Online adatszolgáltatások bevezetése a gazdaság fehérítése érdekében
 • Vas Dominik Vajk: Robotizált folyamatautomatizálás

Minden záróvizsgázó elért eredményéhez szívből gratulálunk, és sok sikert kívánunk az új életcélok, jövőbeli tervek, álmok megvalósításához!

„Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,
mindig szeretni és remélni,
így érdemes a Földön élni!”
/Papp Lajos/