20170616 palyazat

A leginnovatívabb szakdolgozat/diplomamunka pályázati kiírás

oe cimer szines 64x125

Óbudai Egyetem
pályázatot hirdet
Az innovatív szakdolgozatok/diplomamunkák díjazására

A pályázat célja
Az innovatív ötleteket tartalmazó szakdolgozatok/diplomamunkák elismerése, a megvalósítás ösztönzése. A szakdolgozatban ismertetett ötlet témáját illetően megkötés nincs, az vonatkozhat egy piacképes szolgáltatás létrehozására, vagy egy termék kifejlesztésére, bevezetésére, dizájnra.
A pályázók köre
A pályázaton részt vehet minden, az Óbudai Egyetemmel jogviszonyban álló, szakdolgozatát/diplomamunkáját 2017 tavaszán megvédő, alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgató. Pályázni lehet egyénileg, vagy szerzőtárssal. Abban az esetben, ha a szakdolgozatot/diplomamunkát ketten készítették, mindkét szerzőnek az Óbudai Egyetem végzős hallgatójának kell lennie. (A díj ebben az esetben megosztásra kerül). A pályázat két kategóriában kerül kiírásra:

 • szakdolgozatát alapképzésben megvédő hallgató
 • diplomamunkáját mesterképzésben megvédő hallgató

Nem nyújtható támogatás annak (kizáró okok)
a)      aki a korábban elnyert támogatással nem számolt el, vagy visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
b)      akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor,
c)      akivel szemben az Áht. 48/B. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg kategóriánként 225 eFt, amely az alábbi díjakat tartalmazza:
I. díj         100 eFt
II. díj          75 eFt
III. díj         50 eFt
A támogatás formája
Az Egyetem az egyszeri támogatást az elnyert összeg erejéig ösztöndíjként/külső személyi juttatásként nyújtja, amelyet a nyertes pályázó részére az elbírálást követő 45 napon belül átutalással teljesít.
A pályázatok benyújtásának határideje
2017. július 3. 24.00 óra.

A pályázat beadásának helye, benyújtásának módja
A pályázatot egy „A leginnovatívabb szakdolgozat alapképzés – Pályázat” vagy „A leginnovatívabb diplomamunka mesterképzés – Pályázat” tárgyú emailben kell elküldeni az innovacio@uni-obuda.hu email-címre. Az email csatolmánya legyen két PDF formátumú fájl, amely tartalmazza az alább megfogalmazottakat.
A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha
a)      a pályázat benyújtási határidőn túl érkezett be,
b)      a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek.
A pályázati eljárás során hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség.
A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázat két részből áll: egy pályázati dokumentációból és a szakdolgozatból, melyet PDF formában kell benyújtani. A pályázati dokumentáció tartalmazza:

 • a pályázó(k) nevét, a hallgató(k) Neptun-kódját, a kar és a szak, valamint az évfolyam pontos megnevezését, a tanulmányok kezdetét és befejezését
 • a pályázó email címét, mobiltelefon számát,
 • a pályázat címét, a pályázat tartalmának max. 10 soros összefoglalóját,
 • a szakdolgozat/diplomamunka tervezett hasznosulásának rövid leírását (ha már történtek konkrét lépések, akkor azok leírását).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázati dokumentációt PDF-ben,
 • a szakdolgozatot PDF-ben.

Pályázat elbírálásának határideje, a pályázatok értékelésének menete
A pályázat értékelése két szakaszban történik.

 • Az első szakaszban a szakmai zsűri kiválasztja a legjobbnak ítélt pályázatokat. Határidő: 2017. augusztus 31.
 • A második szakaszban ezen pályázatok személyes prezentációja alapján történik meg a végleges döntés. Határidő: 2017. szeptember 28..

A legfontosabb értékelési szempontok:

 • a szakdolgozatban leírt ötlet innovativitása, újszerűsége,
 • a fejlesztés piacképessége, piaci hiánypótló szerepe,
 • a kidolgozottság mértéke és annak színvonala.

Döntés a pályázatról
A pályázatok eredményéről az Innovációs Tanács a pályázót a döntés meghozatalától számított 10 munkanapon belül írásban értesíti.
Amennyiben az Innovációs Tanács a pályázatot elutasítja, a döntést követően, írásban, elutasító levélben értesíti a pályázót arról, hogy pályázata nem kerül díjazásra. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát is.

A pályázattal kapcsolatosan további információk
Az információk elérhetők a www.uni-obuda.hu/innovacio weboldalon.

Budapest, 2017. május 30.

Korányi László
Innovációs igazgató
Óbudai Egyetem

20170616 palyazat

A leginnovatívabb szakdolgozat/diplomamunka pályázati kiírás

oe cimer szines 64x125

Óbudai Egyetem
pályázatot hirdet
Az innovatív szakdolgozatok/diplomamunkák díjazására

A pályázat célja
Az innovatív ötleteket tartalmazó szakdolgozatok/diplomamunkák elismerése, a megvalósítás ösztönzése. A szakdolgozatban ismertetett ötlet témáját illetően megkötés nincs, az vonatkozhat egy piacképes szolgáltatás létrehozására, vagy egy termék kifejlesztésére, bevezetésére, dizájnra.
A pályázók köre
A pályázaton részt vehet minden, az Óbudai Egyetemmel jogviszonyban álló, szakdolgozatát/diplomamunkáját 2017 tavaszán megvédő, alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgató. Pályázni lehet egyénileg, vagy szerzőtárssal. Abban az esetben, ha a szakdolgozatot/diplomamunkát ketten készítették, mindkét szerzőnek az Óbudai Egyetem végzős hallgatójának kell lennie. (A díj ebben az esetben megosztásra kerül). A pályázat két kategóriában kerül kiírásra:

 • szakdolgozatát alapképzésben megvédő hallgató
 • diplomamunkáját mesterképzésben megvédő hallgató

Nem nyújtható támogatás annak (kizáró okok)
a)      aki a korábban elnyert támogatással nem számolt el, vagy visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
b)      akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor,
c)      akivel szemben az Áht. 48/B. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg kategóriánként 225 eFt, amely az alábbi díjakat tartalmazza:
I. díj         100 eFt
II. díj          75 eFt
III. díj         50 eFt
A támogatás formája
Az Egyetem az egyszeri támogatást az elnyert összeg erejéig ösztöndíjként/külső személyi juttatásként nyújtja, amelyet a nyertes pályázó részére az elbírálást követő 45 napon belül átutalással teljesít.
A pályázatok benyújtásának határideje
2017. július 3. 24.00 óra.

A pályázat beadásának helye, benyújtásának módja
A pályázatot egy „A leginnovatívabb szakdolgozat alapképzés – Pályázat” vagy „A leginnovatívabb diplomamunka mesterképzés – Pályázat” tárgyú emailben kell elküldeni az innovacio@uni-obuda.hu email-címre. Az email csatolmánya legyen két PDF formátumú fájl, amely tartalmazza az alább megfogalmazottakat.
A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha
a)      a pályázat benyújtási határidőn túl érkezett be,
b)      a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek.
A pályázati eljárás során hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség.
A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázat két részből áll: egy pályázati dokumentációból és a szakdolgozatból, melyet PDF formában kell benyújtani. A pályázati dokumentáció tartalmazza:

 • a pályázó(k) nevét, a hallgató(k) Neptun-kódját, a kar és a szak, valamint az évfolyam pontos megnevezését, a tanulmányok kezdetét és befejezését
 • a pályázó email címét, mobiltelefon számát,
 • a pályázat címét, a pályázat tartalmának max. 10 soros összefoglalóját,
 • a szakdolgozat/diplomamunka tervezett hasznosulásának rövid leírását (ha már történtek konkrét lépések, akkor azok leírását).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázati dokumentációt PDF-ben,
 • a szakdolgozatot PDF-ben.

Pályázat elbírálásának határideje, a pályázatok értékelésének menete
A pályázat értékelése két szakaszban történik.

 • Az első szakaszban a szakmai zsűri kiválasztja a legjobbnak ítélt pályázatokat. Határidő: 2017. augusztus 31.
 • A második szakaszban ezen pályázatok személyes prezentációja alapján történik meg a végleges döntés. Határidő: 2017. szeptember 28..

A legfontosabb értékelési szempontok:

 • a szakdolgozatban leírt ötlet innovativitása, újszerűsége,
 • a fejlesztés piacképessége, piaci hiánypótló szerepe,
 • a kidolgozottság mértéke és annak színvonala.

Döntés a pályázatról
A pályázatok eredményéről az Innovációs Tanács a pályázót a döntés meghozatalától számított 10 munkanapon belül írásban értesíti.
Amennyiben az Innovációs Tanács a pályázatot elutasítja, a döntést követően, írásban, elutasító levélben értesíti a pályázót arról, hogy pályázata nem kerül díjazásra. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát is.

A pályázattal kapcsolatosan további információk
Az információk elérhetők a www.uni-obuda.hu/innovacio weboldalon.

Budapest, 2017. május 30.

Korányi László
Innovációs igazgató
Óbudai Egyetem

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.

Felsőoktatásban tanulók részére az alábbi szakokon tanulóknak lehet pályázni:

Kar/szak
végzettség/szakirány
Végzés dátuma
általános orvostudományi
általános orvos
2020. (3 fő)
általános orvostudományi
általános orvos
2021. (2 fő)
általános orvostudományi
általános orvos
2022. (2 fő)
egészségtudományi
mentőtiszt
2019. (1 fő)
egészségtudományi
mentőtiszt
2020. (1 fő)
egészségtudományi
közegészségügyi-járványügyi ellenőr
2019. (1 fő)
egészségtudományi
közegészségügyi-járványügyi ellenőr
2020. (1 fő)
egészségtudományi
egészségügyi szervező
2019. (1 fő)
Állatorvostudományi Egyetem
állatorvos
2019. (1 fő)
mérnök
gépészmérnök
2018. (1 fő)
biztonságtechnikai
biztonságtechnikai mérnök/munkavédelmi szakmérnök
2018. (1 fő)
jogi/közgazdasági/gazdálkodási/pénzügyi
jogi, közgazdasági, gazdálkodási, pénzügyi
2018. (1 fő)
közlekedésmérnök
közlekedésmérnök
2021. (1 fő)
villamosmérnök
infokommunikációs rendszerek
2020. (1 fő)
villamosmérnök
híradástechnika
2020. (1 fő)
villamosmérnök
információtechnika
2021. (1 fő)
mérnökinformatikus
infokommunikációs hálózatok
2020. (1 fő)
mérnökinformatikus
médiainformatika és biztonság
2021. (1 fő)
mérnökinformatikus
rendszermérnök
2021. (1 fő)

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

szakmacsoport
ágazat
végzés dátuma
felnőtt ápolás
egészségügy, OKJ 5572301 ápoló
2019. (3 fő)
felnőtt ápolás
egészségügy, OKJ 5572311 ápoló
2019. (2 fő)
szerelő
technikus (villanyszerelő, erősáramú berendezés szerelő)
2018. (2 fő)
szerelő
technikus (mechanikai műszerész)
2018. (3 fő)
épületgépész
technikus (épületgépész technikus)
2018. (1 fő)

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • magyar állampolgár;
 • büntetlen előéletű;
 • cselekvőképes;
 • a szerződéses állomány tagjára vonatkozó egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek megfelel;
 • a folyamatos tanulmányok folytatását vállalja;
 • vállalja, hogy az ösztöndíjszerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzését követően a Hjt. 35. §-ában meghatározottak alapján, a képzés befejezését követő első alkalommal végrehajtásra kerülő alapkiképzésen részt vesz, és szerződéses jogviszonyt létesít az MH-val. Vállalja, hogy a részére felajánlott első szolgálati beosztását elfogadja, szerződéses jogviszonyát legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig fenntartja;
 • szerződéses pályakezdőként elfogadó nyilatkozatot tesz az alapkiképzés teljesítésének kötelezettségére vonatkozóan.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.
A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

 • bruttó 124.860.-Ft.

Az alapösztöndíj havi összege:

 • a szakképző iskolában tanulók esetében az illetményalap (41.620.-Ft) 50%-a.

A tanulmányi pótlék havi összege az előző félévi tanulmányi átlageredmény alapján szakképző iskolában tanulók esetében:

 • 4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 20%-a,
 • 4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 40%-a.

A pályázatnak a csatolt adatlap szerint tartalmaznia kell:

 • A pályázó személyazonosító és más személyes adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel stb.);
 • Igazolás hallgatói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezelési nyilatkozat;

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata);

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2017. július 15. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1055. Budapest, Balaton utca 7-11.
Postai cím: 1885. Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06-1-474-1348
A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra
Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes, Szoták Róbert százados és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/14741348/28-845, 21-246, 22038,
e-mail: varga.zoltanne@hm.gov.hu,szotak.robert@hm.gov.hu,Csibrik.Ferencne@hm.gov.hu).
Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2017. augusztus 01-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. 
A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség, hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok nem kerülnek elfogadásra.

Ösztöndíj pályázati adatlap (docx)

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.

Felsőoktatásban tanulók részére az alábbi szakokon tanulóknak lehet pályázni:

Kar/szak
végzettség/szakirány
Végzés dátuma
általános orvostudományi
általános orvos
2020. (3 fő)
általános orvostudományi
általános orvos
2021. (2 fő)
általános orvostudományi
általános orvos
2022. (2 fő)
egészségtudományi
mentőtiszt
2019. (1 fő)
egészségtudományi
mentőtiszt
2020. (1 fő)
egészségtudományi
közegészségügyi-járványügyi ellenőr
2019. (1 fő)
egészségtudományi
közegészségügyi-járványügyi ellenőr
2020. (1 fő)
egészségtudományi
egészségügyi szervező
2019. (1 fő)
Állatorvostudományi Egyetem
állatorvos
2019. (1 fő)
mérnök
gépészmérnök
2018. (1 fő)
biztonságtechnikai
biztonságtechnikai mérnök/munkavédelmi szakmérnök
2018. (1 fő)
jogi/közgazdasági/gazdálkodási/pénzügyi
jogi, közgazdasági, gazdálkodási, pénzügyi
2018. (1 fő)
közlekedésmérnök
közlekedésmérnök
2021. (1 fő)
villamosmérnök
infokommunikációs rendszerek
2020. (1 fő)
villamosmérnök
híradástechnika
2020. (1 fő)
villamosmérnök
információtechnika
2021. (1 fő)
mérnökinformatikus
infokommunikációs hálózatok
2020. (1 fő)
mérnökinformatikus
médiainformatika és biztonság
2021. (1 fő)
mérnökinformatikus
rendszermérnök
2021. (1 fő)

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

szakmacsoport
ágazat
végzés dátuma
felnőtt ápolás
egészségügy, OKJ 5572301 ápoló
2019. (3 fő)
felnőtt ápolás
egészségügy, OKJ 5572311 ápoló
2019. (2 fő)
szerelő
technikus (villanyszerelő, erősáramú berendezés szerelő)
2018. (2 fő)
szerelő
technikus (mechanikai műszerész)
2018. (3 fő)
épületgépész
technikus (épületgépész technikus)
2018. (1 fő)

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • magyar állampolgár;
 • büntetlen előéletű;
 • cselekvőképes;
 • a szerződéses állomány tagjára vonatkozó egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek megfelel;
 • a folyamatos tanulmányok folytatását vállalja;
 • vállalja, hogy az ösztöndíjszerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzését követően a Hjt. 35. §-ában meghatározottak alapján, a képzés befejezését követő első alkalommal végrehajtásra kerülő alapkiképzésen részt vesz, és szerződéses jogviszonyt létesít az MH-val. Vállalja, hogy a részére felajánlott első szolgálati beosztását elfogadja, szerződéses jogviszonyát legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig fenntartja;
 • szerződéses pályakezdőként elfogadó nyilatkozatot tesz az alapkiképzés teljesítésének kötelezettségére vonatkozóan.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.
A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

 • bruttó 124.860.-Ft.

Az alapösztöndíj havi összege:

 • a szakképző iskolában tanulók esetében az illetményalap (41.620.-Ft) 50%-a.

A tanulmányi pótlék havi összege az előző félévi tanulmányi átlageredmény alapján szakképző iskolában tanulók esetében:

 • 4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 20%-a,
 • 4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 40%-a.

A pályázatnak a csatolt adatlap szerint tartalmaznia kell:

 • A pályázó személyazonosító és más személyes adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel stb.);
 • Igazolás hallgatói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezelési nyilatkozat;

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata);

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2017. július 15. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1055. Budapest, Balaton utca 7-11.
Postai cím: 1885. Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06-1-474-1348
A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra
Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes, Szoták Róbert százados és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/14741348/28-845, 21-246, 22038,
e-mail: varga.zoltanne@hm.gov.hu,szotak.robert@hm.gov.hu,Csibrik.Ferencne@hm.gov.hu).
Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2017. augusztus 01-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. 
A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség, hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok nem kerülnek elfogadásra.

Ösztöndíj pályázati adatlap (docx)

20170606 PEL 8429

Kitüntetés

Kitüntetési ünnepséget tartottak június 6-án a Pedagógusnap és Környezetvédelmi Világnap alkalmából a Földművelésügyi Minisztériumban. 
Kolléganőnk, Csabina Zoltánné címzetes egyetemi docens Nagyváthy János Díjat vehetett át a földművelésügyi minisztertől a GEO-ban végzett négy évtizedes oktatási, kutatási, patronálási munkájáért.
Gratulálunk!