20181129 04

Kínai delegáció járt a GEO-ban

A Geoinformatikai Intézetet Prof. Meng Qingyan vezetésével négy fős delegáció látogatta meg a Kínai Tudományos Akadémia Távérzékelési Alkalmazások Intézetéből, valamint a Kínai Környezetvédelmi Minisztériumból. A megbeszélésen áttekintették a 2005-re visszanyúló gyümölcsöző kapcsolat legfontosabb állomásait. Dr. Pődör Andrea bemutatta az intézet elmúlt négy évben végzett tudományos munkáját, fejlesztéseit. Ezen kívül a küldöttség ismertette a hiperspektrális felvételezésben, a távérzékelésben rejlő lehetőségeket. Dr. habil. Jancsó Tamás fő kapcsolattartóként, koordinátorként összefoglalta az együttműködés lehetséges formáit és az egyeztetések után szóbeli megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a partnerek – a következő pályázati időszakra készülve – a városökológiai kutatásokat tovább vigyék  kétoldalú Tét vagy egyéb projektek formájában.

20181129 04

Kínai delegáció járt a GEO-ban

A Geoinformatikai Intézetet Prof. Meng Qingyan vezetésével négy fős delegáció látogatta meg a Kínai Tudományos Akadémia Távérzékelési Alkalmazások Intézetéből, valamint a Kínai Környezetvédelmi Minisztériumból. A megbeszélésen áttekintették a 2005-re visszanyúló gyümölcsöző kapcsolat legfontosabb állomásait. Dr. Pődör Andrea bemutatta az intézet elmúlt négy évben végzett tudományos munkáját, fejlesztéseit. Ezen kívül a küldöttség ismertette a hiperspektrális felvételezésben, a távérzékelésben rejlő lehetőségeket. Dr. habil. Jancsó Tamás fő kapcsolattartóként, koordinátorként összefoglalta az együttműködés lehetséges formáit és az egyeztetések után szóbeli megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a partnerek – a következő pályázati időszakra készülve – a városökológiai kutatásokat tovább vigyék  kétoldalú Tét vagy egyéb projektek formájában.

20181121 megnyito

Sikeres rendhagyó földügyi konferencia a GEO-ban

„GEO-ALBA REGIA-2018” címmel sikeres jubileumi és földügyi konferencia volt az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának Geoinformatikai Intézetében. A megnyitóra csaknem teljesen megtelt a konferenciaterem; a GEO nagy előadója.

A résztvevőket az Egyetem részéről Földváry Lóránt, az Alba Regia Műszaki Kar dékánhelyettese és Brájer Éva Székesfehérvár város alpolgármestere köszöntötte. A levezető elnök (Dömsödi János) köszönetet mondott az Agrárminisztériumnak, Nagy István agrárminiszternek, hogy vállalta a konferencia védnökségét, hangsúlyozva, hogy az Intézet elmúlt évtizedeiben két-három évenként megrendezett földügyi konferenciáinak mindig is volt a földügyi társadalom, -kormányzat munkáját elősegítő kiemelt témaköre (pl. birtokrendezés, földminősítés, földhasználat stb.), így a jelenleginek is van: az osztatlan közös földtulajdon rendezése, megszüntetése, a munkafolyamat felgyorsítása.

A konferencia a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége elnökének, a Magyar Országgyűlés alelnökének (Jakab István) megnyitó beszédével kezdődött. Az elnök úr bejelentette, hogy a következő év első felében kiadásra kerülő jogszabály is segíteni fogja az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének felgyorsítását. Ezt követően, a plenáris részben az osztatlan közöst megszüntető korábbi és jelenlegi munkafolyamatok helyzetéről; a földhivatalok és a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. együttműködéséről Cseri József igazgató (NKP Kft.) tartott beszámoló előadást. Mivel a magyar földmérés, földrendezés, ingatlan-nyilvántartás (az adatbázisok, térképrendszerek nyilvántartása, gondozása, szolgáltatása stb.) fejlesztő, kutató bázisintézete a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a szervezők szükségesnek tartották az Intézet szervezeti változása (Budapest Főváros Kormányhivatalához tartozása) utáni helyzetéről, -feladatairól szóló előadást is, amelyet Jánossy András főmunkatárs ismertetett.

Az I. SZEKCIÓBAN (a jubileumi részben) a székesfehérvári földmérő, földrendező mérnök képzés több mint fél évszázados történetéről, fejlődéséről, jelenlegi helyzetéről, valamint a földmérő, földrendező tevékenységek jogosultsági rendszeréről (szakértői minősítésekről), ezek követelményeiről, helyzetéről szóló előadásokat hallgattuk meg.

Az oktatás és a képesítések fejlődéstörténetéről, a Geoinformatikai Intézet és az Óbudai Egyetem magas színvonalú oktatási, tudományos kutatási tevékenységéről, a hazai és nemzetközi kapcsolatairól szóló ismereteket az Intézet volt és jelenlegi tanárai: Vincze László, Engler Péter, Pödör Andrea és Földváry Lóránt alapos, részletes előadásai mutatták be. Ezt követően a földmérő, földrendező mérnöki tevékenységre jogosító vizsgabizottságok munkatársai: Homolya András az ingatlanrendezői, Hajdú György a földmérő minősítői (Mérnöki Kamara) vizsgák helyzetéről, követelmény rendszeréről tartott beszámoló előadást.

A II. SZEKCIÓBAN az osztatlan közös helyzetéből, főként az agrárium és a bányászat földhasználatában, tulajdonviszonyaiban fennálló konfliktusokról hallhattunk előadásokat.

Ezek a célirányosan programba bevont előadások (Agrárgazdasági Kutató Intézet, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, MOL NYRT.,ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Igazságügyi Szakértői Kamara, ÓE AMK Geoinformatikai Intézet) „körüljárták” az osztatlan közös megszüntetésének témaköréhez tartozó valamennyi műszaki, jogi, földügyi kérdéseket. Kiváló helyzetképet és gyakorlati, jövőbe mutató tapasztalatokat adtak az osztatlan közös megszüntetésének felgyorsításához.
A konferencia első napján, az esti fogadás előtt a GEO-s diákélettel, a selmeci hagyományokkal kapcsolatos „nosztalgiabeszélgetést” Engler tanár úr vezényelte, és a fogadás pohárköszöntőjére is Engler tanár urat kértük fel.

Dömsödi János, Kovács Miklós

20181121 megnyito

Sikeres rendhagyó földügyi konferencia a GEO-ban

„GEO-ALBA REGIA-2018” címmel sikeres jubileumi és földügyi konferencia volt az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának Geoinformatikai Intézetében. A megnyitóra csaknem teljesen megtelt a konferenciaterem; a GEO nagy előadója.

A résztvevőket az Egyetem részéről Földváry Lóránt, az Alba Regia Műszaki Kar dékánhelyettese és Brájer Éva Székesfehérvár város alpolgármestere köszöntötte. A levezető elnök (Dömsödi János) köszönetet mondott az Agrárminisztériumnak, Nagy István agrárminiszternek, hogy vállalta a konferencia védnökségét, hangsúlyozva, hogy az Intézet elmúlt évtizedeiben két-három évenként megrendezett földügyi konferenciáinak mindig is volt a földügyi társadalom, -kormányzat munkáját elősegítő kiemelt témaköre (pl. birtokrendezés, földminősítés, földhasználat stb.), így a jelenleginek is van: az osztatlan közös földtulajdon rendezése, megszüntetése, a munkafolyamat felgyorsítása.

A konferencia a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége elnökének, a Magyar Országgyűlés alelnökének (Jakab István) megnyitó beszédével kezdődött. Az elnök úr bejelentette, hogy a következő év első felében kiadásra kerülő jogszabály is segíteni fogja az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének felgyorsítását. Ezt követően, a plenáris részben az osztatlan közöst megszüntető korábbi és jelenlegi munkafolyamatok helyzetéről; a földhivatalok és a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. együttműködéséről Cseri József igazgató (NKP Kft.) tartott beszámoló előadást. Mivel a magyar földmérés, földrendezés, ingatlan-nyilvántartás (az adatbázisok, térképrendszerek nyilvántartása, gondozása, szolgáltatása stb.) fejlesztő, kutató bázisintézete a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a szervezők szükségesnek tartották az Intézet szervezeti változása (Budapest Főváros Kormányhivatalához tartozása) utáni helyzetéről, -feladatairól szóló előadást is, amelyet Jánossy András főmunkatárs ismertetett.

Az I. SZEKCIÓBAN (a jubileumi részben) a székesfehérvári földmérő, földrendező mérnök képzés több mint fél évszázados történetéről, fejlődéséről, jelenlegi helyzetéről, valamint a földmérő, földrendező tevékenységek jogosultsági rendszeréről (szakértői minősítésekről), ezek követelményeiről, helyzetéről szóló előadásokat hallgattuk meg.

Az oktatás és a képesítések fejlődéstörténetéről, a Geoinformatikai Intézet és az Óbudai Egyetem magas színvonalú oktatási, tudományos kutatási tevékenységéről, a hazai és nemzetközi kapcsolatairól szóló ismereteket az Intézet volt és jelenlegi tanárai: Vincze László, Engler Péter, Pödör Andrea és Földváry Lóránt alapos, részletes előadásai mutatták be. Ezt követően a földmérő, földrendező mérnöki tevékenységre jogosító vizsgabizottságok munkatársai: Homolya András az ingatlanrendezői, Hajdú György a földmérő minősítői (Mérnöki Kamara) vizsgák helyzetéről, követelmény rendszeréről tartott beszámoló előadást.

A II. SZEKCIÓBAN az osztatlan közös helyzetéből, főként az agrárium és a bányászat földhasználatában, tulajdonviszonyaiban fennálló konfliktusokról hallhattunk előadásokat.

Ezek a célirányosan programba bevont előadások (Agrárgazdasági Kutató Intézet, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, MOL NYRT.,ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Igazságügyi Szakértői Kamara, ÓE AMK Geoinformatikai Intézet) „körüljárták” az osztatlan közös megszüntetésének témaköréhez tartozó valamennyi műszaki, jogi, földügyi kérdéseket. Kiváló helyzetképet és gyakorlati, jövőbe mutató tapasztalatokat adtak az osztatlan közös megszüntetésének felgyorsításához.
A konferencia első napján, az esti fogadás előtt a GEO-s diákélettel, a selmeci hagyományokkal kapcsolatos „nosztalgiabeszélgetést” Engler tanár úr vezényelte, és a fogadás pohárköszöntőjére is Engler tanár urat kértük fel.

Dömsödi János, Kovács Miklós

Székesfehérvár Fejlődéséért Ösztöndíj

Székesfehérvár Fejlődéséért Ösztöndíj
Pályázati Kiírás

A Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott céljainak megvalósítása érdekében – ifjúságnevelés – ösztöndíj pályázatot ír ki.

Az Alapítvány kuratóriuma elkötelezett arra, hogy a Székesfehérváron élő fiatalok – 18 – 25 éves korosztály – tehetségüket minél szélesebb körűen kibontakoztassák, a képességeikben rejlő lehetőségeket megmutassák, szakmai tudásukat fejlesszék.

Cél:
A meghatározott kategóriában a jogosult tevékenységének, szakmai fejlődésének támogatása.
A pályázat célja tudományos kutatás elvégzéséhez, elkészítéséhez, megvalósításához, szakmai képzésen való részvételhez történő hozzájárulás. Szakterületek: természettudományok, informatika
Az ösztöndíj alapja az egyén – pályázó – eddigi és ehhez kapcsolódóan a jövőben folytatandó tevékenysége.

Ösztöndíj mértéke, folyósítása:
6 illetve 12 hónap időtartamra, havonta 30.000 Ft. Kifizetés – folyósítás – havonta.
Első kifizetés 2019.01.15. (szerződéskötés után)

Pályázók köre:
Székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkező, 18-25 év közötti korosztály. (intézmény, csoport, szervezet, egyesület nem pályázhat)

Ösztöndíjhoz rendelt alapítványi keret:
1.440.000 Ft. (A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a kerettől eltérjen.)

Kategória: Tudományos kutatási tevékenység (természettudományok, informatikai fejlesztések)

Pályázati feltételek
A pályázatot EGY példányban, elsősorban ELEKTRONIKUSAN szükséges benyújtani! (forray.monika@albainnovar.hu, tárgy: SZFA ösztöndíj 2019.) Amennyiben valaki számára a szkennelés nem lehetséges, úgy postai úton is benyújthatja, de a beadási határidőre be kell érkeznie a pályázatnak!
A pályázati lap mellé kötelezően benyújtandó mellékletek:

 1. konkrét cél meghatározása, amely eléréséhez, megvalósításához az ösztöndíjat kívánja felhasználni. A megvalósítás rövid leírása, főbb állomásai, jellemzői. (max. 2 A4 oldal terjedelemben.)
 2. eddigi tevékenységének, eredményeinek bemutatása, igazolása. (Igazolásnál mindig azt kötelező benyújtani, ami a pályázó tevékenységére értelmezhető, beszerezhető.)
  • szöveges leírás max. 1 A4 oldal terjedelemben
  • a szöveges részben leírt eredmények igazolása (pl.: publikáció, eredményközlő stb., maximum 5 oldal)
  • szakmai, szaktanári javaslat, vélemény.
  • a legmagasabb végzettséget igazoló irat egyszerű fénymásolata.

3. lakhely- és életkor igazolása (lakcímkártya és személyi igazolvány fénymásolata)
4. „Nyilatkozat” nyomtatvány, aláírva, eredetiben.

Beszámolási kötelezettség:

 • Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy az ösztöndíjas vállalja negyedévente az írásos beszámolást az ösztöndíj időszakára vonatkozóan.
 • A nyertes pályázó az ösztöndíj időszak alatt 3 havonta – minden negyedévet követő hónap 10. napjáig köteles írásos formában – max. 1 A4 oldal terjedelemben – beszámolni az ösztöndíj alapjául szolgáló tevékenységről. A beszámolási kötelezettség elmulasztása – jogtalan ösztöndíj felhasználás miatt – a folyósított ösztöndíj visszafizetési kötelezettségét, illetve a szerződés felmondását vonja maga után. Ajánlott nyomtatvány letölthető a www.szfa.hu/palyazatok/nyomtatvanyok oldalról.
 • Beszámoló beküldési címe: Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Táncsics M. u.7.. Borítékra: „Ösztöndíj negyedéves beszámoló”

Egyéb feltételek:

 • A határidő lejárta után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek. (határidő: 2018.11.27.)
 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Az eddigi „Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány ösztöndíj pályázat” nyertesei nem pályázhatnak!
 • Csak saját névre nyitott bankszámlára teljesítheti az Alapítvány az ösztöndíj folyósítását, ezért a szerződéskötéshez a bankszámlaszám megadása kötelező feltétel.
 • Az ösztöndíj folyósításához adóazonosító számmal kell rendelkezni. A támogatottaktól ezt az adatot a szerződéskötéshez bekérjük.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a kuratórium döntését nem indokolja és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.
 • pályázati lap és az előírt mellékletek hiánytalan beküldése a meghatározott határnapig. Aláírás nélkül érvénytelen. (Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kuratórium a bírálat során kérhet további kiegészítést, ha a döntéshez szükségesnek tartja, de ezen hiánypótlás nem irányul a feltételként meghatározott információk, igazolások, nyilatkozat pótlására.)
 • Az Alapítvány az érvénytelen és a támogatásban nem részesült pályázatokat nem küldi vissza. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati anyagban foglalt adatokat csak célja megvalósításának megfelelő mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki, és nem hozza nyilvánosságra.
 • Pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazottak nevét az Alapítvány nyilvánosságra hozhatja.
 • Az ösztöndíjak kifizetése a kifizetéskor hatályos SZJA törvénynek megfelelően történik.

Pályázat beadási időszak (elektronikusan):
2018. november 10. – 2018. november 27.

(Az elektronikusan benyújtott pályázati anyag: amennyiben a pályázó támogatásban részesül, úgy a támogatási szerződéssel együtt az Alapítvány részére postai úton el kell majd küldeni a szükséges dokumentumoknál felsorolt iratokat.)

Pályázat beadási módja:
Elektronikusan vagy postai úton:

 1. Postai úton: Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Táncsics M. u. 7. Borítékra kérjük ráírni: „SZFA Ösztöndíj pályázat”
 2. Elektronikusan: beküldhető a forray.monika@albainnovar.hu címre, tárgyként megjelölni: „SZFA ösztöndíj”.

Eredményközlés: 2018.12.16-ig. (írásos formában, ösztöndíj szerződés kiküldésével)
Szerződéskötés: 2018.12. hó

Folyósítás: 2019.01.01.-től kizárólag az ösztöndíjas nevén vezetett bankszámlára. Gyakoriság: havonta, minden hónap 15-ig.

Az ösztöndíj pályázati űrlap és a pályázati kiírás letölthető a www.szfa.hu weboldalról. További információ kérhető Forray Mónikától munkanapokon 8-12 óra között a 06-70-1977-595 telefonszámon, ill. e-mailben a forray.monika@albainnovar.hu e-mail címen.

Kérjük, hogy a pályázati kiírást alaposan tanulmányozza át, mert az abban foglaltak együttes teljesülése esetén tudja a kuratórium a pályázatát érdemben elbírálni.

Pályázati dokumentum letöltése (docx)

Székesfehérvár, 2018. november 05.

 

                                                                                             Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány
                                                                                                                  Kuratóriuma

Székesfehérvár Fejlődéséért Ösztöndíj

Székesfehérvár Fejlődéséért Ösztöndíj
Pályázati Kiírás

A Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott céljainak megvalósítása érdekében – ifjúságnevelés – ösztöndíj pályázatot ír ki.

Az Alapítvány kuratóriuma elkötelezett arra, hogy a Székesfehérváron élő fiatalok – 18 – 25 éves korosztály – tehetségüket minél szélesebb körűen kibontakoztassák, a képességeikben rejlő lehetőségeket megmutassák, szakmai tudásukat fejlesszék.

Cél:
A meghatározott kategóriában a jogosult tevékenységének, szakmai fejlődésének támogatása.
A pályázat célja tudományos kutatás elvégzéséhez, elkészítéséhez, megvalósításához, szakmai képzésen való részvételhez történő hozzájárulás. Szakterületek: természettudományok, informatika
Az ösztöndíj alapja az egyén – pályázó – eddigi és ehhez kapcsolódóan a jövőben folytatandó tevékenysége.

Ösztöndíj mértéke, folyósítása:
6 illetve 12 hónap időtartamra, havonta 30.000 Ft. Kifizetés – folyósítás – havonta.
Első kifizetés 2019.01.15. (szerződéskötés után)

Pályázók köre:
Székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkező, 18-25 év közötti korosztály. (intézmény, csoport, szervezet, egyesület nem pályázhat)

Ösztöndíjhoz rendelt alapítványi keret:
1.440.000 Ft. (A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a kerettől eltérjen.)

Kategória: Tudományos kutatási tevékenység (természettudományok, informatikai fejlesztések)

Pályázati feltételek
A pályázatot EGY példányban, elsősorban ELEKTRONIKUSAN szükséges benyújtani! (forray.monika@albainnovar.hu, tárgy: SZFA ösztöndíj 2019.) Amennyiben valaki számára a szkennelés nem lehetséges, úgy postai úton is benyújthatja, de a beadási határidőre be kell érkeznie a pályázatnak!
A pályázati lap mellé kötelezően benyújtandó mellékletek:

 1. konkrét cél meghatározása, amely eléréséhez, megvalósításához az ösztöndíjat kívánja felhasználni. A megvalósítás rövid leírása, főbb állomásai, jellemzői. (max. 2 A4 oldal terjedelemben.)
 2. eddigi tevékenységének, eredményeinek bemutatása, igazolása. (Igazolásnál mindig azt kötelező benyújtani, ami a pályázó tevékenységére értelmezhető, beszerezhető.)
  • szöveges leírás max. 1 A4 oldal terjedelemben
  • a szöveges részben leírt eredmények igazolása (pl.: publikáció, eredményközlő stb., maximum 5 oldal)
  • szakmai, szaktanári javaslat, vélemény.
  • a legmagasabb végzettséget igazoló irat egyszerű fénymásolata.

3. lakhely- és életkor igazolása (lakcímkártya és személyi igazolvány fénymásolata)
4. „Nyilatkozat” nyomtatvány, aláírva, eredetiben.

Beszámolási kötelezettség:

 • Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy az ösztöndíjas vállalja negyedévente az írásos beszámolást az ösztöndíj időszakára vonatkozóan.
 • A nyertes pályázó az ösztöndíj időszak alatt 3 havonta – minden negyedévet követő hónap 10. napjáig köteles írásos formában – max. 1 A4 oldal terjedelemben – beszámolni az ösztöndíj alapjául szolgáló tevékenységről. A beszámolási kötelezettség elmulasztása – jogtalan ösztöndíj felhasználás miatt – a folyósított ösztöndíj visszafizetési kötelezettségét, illetve a szerződés felmondását vonja maga után. Ajánlott nyomtatvány letölthető a www.szfa.hu/palyazatok/nyomtatvanyok oldalról.
 • Beszámoló beküldési címe: Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Táncsics M. u.7.. Borítékra: „Ösztöndíj negyedéves beszámoló”

Egyéb feltételek:

 • A határidő lejárta után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek. (határidő: 2018.11.27.)
 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Az eddigi „Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány ösztöndíj pályázat” nyertesei nem pályázhatnak!
 • Csak saját névre nyitott bankszámlára teljesítheti az Alapítvány az ösztöndíj folyósítását, ezért a szerződéskötéshez a bankszámlaszám megadása kötelező feltétel.
 • Az ösztöndíj folyósításához adóazonosító számmal kell rendelkezni. A támogatottaktól ezt az adatot a szerződéskötéshez bekérjük.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a kuratórium döntését nem indokolja és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.
 • pályázati lap és az előírt mellékletek hiánytalan beküldése a meghatározott határnapig. Aláírás nélkül érvénytelen. (Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kuratórium a bírálat során kérhet további kiegészítést, ha a döntéshez szükségesnek tartja, de ezen hiánypótlás nem irányul a feltételként meghatározott információk, igazolások, nyilatkozat pótlására.)
 • Az Alapítvány az érvénytelen és a támogatásban nem részesült pályázatokat nem küldi vissza. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati anyagban foglalt adatokat csak célja megvalósításának megfelelő mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki, és nem hozza nyilvánosságra.
 • Pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazottak nevét az Alapítvány nyilvánosságra hozhatja.
 • Az ösztöndíjak kifizetése a kifizetéskor hatályos SZJA törvénynek megfelelően történik.

Pályázat beadási időszak (elektronikusan):
2018. november 10. – 2018. november 27.

(Az elektronikusan benyújtott pályázati anyag: amennyiben a pályázó támogatásban részesül, úgy a támogatási szerződéssel együtt az Alapítvány részére postai úton el kell majd küldeni a szükséges dokumentumoknál felsorolt iratokat.)

Pályázat beadási módja:
Elektronikusan vagy postai úton:

 1. Postai úton: Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Táncsics M. u. 7. Borítékra kérjük ráírni: „SZFA Ösztöndíj pályázat”
 2. Elektronikusan: beküldhető a forray.monika@albainnovar.hu címre, tárgyként megjelölni: „SZFA ösztöndíj”.

Eredményközlés: 2018.12.16-ig. (írásos formában, ösztöndíj szerződés kiküldésével)
Szerződéskötés: 2018.12. hó

Folyósítás: 2019.01.01.-től kizárólag az ösztöndíjas nevén vezetett bankszámlára. Gyakoriság: havonta, minden hónap 15-ig.

Az ösztöndíj pályázati űrlap és a pályázati kiírás letölthető a www.szfa.hu weboldalról. További információ kérhető Forray Mónikától munkanapokon 8-12 óra között a 06-70-1977-595 telefonszámon, ill. e-mailben a forray.monika@albainnovar.hu e-mail címen.

Kérjük, hogy a pályázati kiírást alaposan tanulmányozza át, mert az abban foglaltak együttes teljesülése esetén tudja a kuratórium a pályázatát érdemben elbírálni.

Pályázati dokumentum letöltése (docx)

Székesfehérvár, 2018. november 05.

 

                                                                                             Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány
                                                                                                                  Kuratóriuma

20181121 AlbaRegiaOsztondij

Alba Regia Felsőoktatási ösztöndíjak átadása

2018 november 21-én, szerdán délután izgatott diák csapatok gyülekeztek a székesfehérvári Városháza Dísztermében. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata idén második alkalommal hirdette meg, és ítélte oda az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíjat és az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjat, valamint első alkalommal az Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Tagja Ösztöndíjat. Az Önkormányzat nevében Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr, Mészáros Attila alpolgármester úr, valamint Fűrész István úr, az Ösztöndíj Munkacsoport vezetője közösen adták át az erről szóló emléklapot, és gratuláltak a nyertes pályázóknak.

Az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjra az a nappali tagozatos hallgató pályázhatott, aki a 25. életévét még nem töltötte be, aki első évfolyamos aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatóként kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán vagy az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán, illetve a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvári Campusán. Feltétel, hogy a legutolsó aktív félévben megszerezze az adott félévre előirányzott kreditmennyiség 90 %-át, valamint az első félévben a tanulmányi átlaga legalább 3,75 legyen. Szakonként 2 fő részesülhet ösztöndíjban.

Így a 2018/2019-es tanév I. félévében összesen 108 nyertes pályázó kapott öt hónapra szóló ösztöndíjat. A középiskolások közül 9. évfolyamon 19, a 10. évfolyamon 16, a 11. évfolyamon 19 tanuló, az egyetemisták közül 17 első, 15 harmadik és 13 ötödik féléves hallgató, a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács Tagjai közül 9 fő nyerte el a támogatást. A középiskolások havi 10 ezer forint, az egyetemi hallgatók havi 20 ezer forint, míg a Hallgatói Tanács tagja havi 5 ezer forint támogatásban részesültek.

Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr beszédében méltatta a tanulók és a hallgatók által végzett kitűnő tanulmányi munkát, és sok sikert kívánt a karrierjük további építéséhez. Hangsúlyozta, hogy Székesfehérvár Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a diákság támogatását, tanulmányainak segítését és annak motiválását, hogy minél több fiatal maradjon itt a városban.

Az eseményen a 21 Gramm Akusztik zenekar adott műsort. A díjátadás után büfé várta a sikeres pályázókat.

További információ és képgaléria:

 

20181121 AlbaRegiaOsztondij

Alba Regia Felsőoktatási ösztöndíjak átadása

2018 november 21-én, szerdán délután izgatott diák csapatok gyülekeztek a székesfehérvári Városháza Dísztermében. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata idén második alkalommal hirdette meg, és ítélte oda az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíjat és az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjat, valamint első alkalommal az Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Tagja Ösztöndíjat. Az Önkormányzat nevében Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr, Mészáros Attila alpolgármester úr, valamint Fűrész István úr, az Ösztöndíj Munkacsoport vezetője közösen adták át az erről szóló emléklapot, és gratuláltak a nyertes pályázóknak.

Az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjra az a nappali tagozatos hallgató pályázhatott, aki a 25. életévét még nem töltötte be, aki első évfolyamos aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatóként kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán vagy az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán, illetve a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvári Campusán. Feltétel, hogy a legutolsó aktív félévben megszerezze az adott félévre előirányzott kreditmennyiség 90 %-át, valamint az első félévben a tanulmányi átlaga legalább 3,75 legyen. Szakonként 2 fő részesülhet ösztöndíjban.

Így a 2018/2019-es tanév I. félévében összesen 108 nyertes pályázó kapott öt hónapra szóló ösztöndíjat. A középiskolások közül 9. évfolyamon 19, a 10. évfolyamon 16, a 11. évfolyamon 19 tanuló, az egyetemisták közül 17 első, 15 harmadik és 13 ötödik féléves hallgató, a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács Tagjai közül 9 fő nyerte el a támogatást. A középiskolások havi 10 ezer forint, az egyetemi hallgatók havi 20 ezer forint, míg a Hallgatói Tanács tagja havi 5 ezer forint támogatásban részesültek.

Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr beszédében méltatta a tanulók és a hallgatók által végzett kitűnő tanulmányi munkát, és sok sikert kívánt a karrierjük további építéséhez. Hangsúlyozta, hogy Székesfehérvár Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a diákság támogatását, tanulmányainak segítését és annak motiválását, hogy minél több fiatal maradjon itt a városban.

Az eseményen a 21 Gramm Akusztik zenekar adott műsort. A díjátadás után büfé várta a sikeres pályázókat.

További információ és képgaléria: