Az E.ON és az Óbudai Egyetem összefogott a fiatalok érdekében

Székesfehérvár, 2017. október 31.

Megerősítette hosszútávú stratégiai partnerségét az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara, akik a műszaki pályára készülő fiatalok magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzését tűzték ki célul., Az ünnepélyes keretek között aláírt megállapodásban a duális képzés megerősítése mellett kijelölték az együttműködés további lehetséges irányait is.

A vállalat és az egyetemi kar közötti együttműködés nem újkeletű: a korábban elindult duális képzés a vállalat számára hosszabb távon biztosítja a szükséges villamosmérnök-utánpótlást, az egyetemi kar hallgatóinak pedig tovább bővíti az elérhető szakmai gyakorlati lehetőségek körét. A hallgatók a duális képzés keretében megismerhetik az erősáramú üzemek szervezeti felépítését és működését, a hálózatok fejlesztési-, illetve tervezési munkálatait, a különböző karbantartási munkálatokat, a vállalatirányítási rendszerek működését és – az egyedi szaktudás elsajátítása mellett – a projektmunkához szükséges készségeket is elsajátíthatják.

A stratégiai partnerség kölcsönös megerősítését Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is üdvözölte. Elmondta, hogy: „Az E.ON nemcsak az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának stratégiai partnere, hanem az elmúlt időszakban a várossal kialakított együttműködés is sokat erősödött, kiemelten fontos – mind a cég, mind az önkormányzat szempontjából.” Ezt követően a városvezető az áramszolgáltató társadalmi felelősségvállalás terén kifejtett tevékenységéről szólt. Székesfehérvár ma az egyik legnagyobb duális képzési hely Magyarországon, ebben a tanévben már 155-en vehetnek részt ilyen típusú képzésben. Ez egy fontos lépés a fiatalok, azaz a jövő képzett szakembereinek itthon tartásában. Mindezekért köszönetét fejezte ki a duális képzésbe bekapcsolódó valamennyi cégnek, felsőoktatási intézménynek és hallgatónak.

Haraszti Judit, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt vezérigazgató-helyettese az együttműködés kapcsán hangsúlyozta: „Magasan képzett, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakembereket szeretnénk munkatársaink között tudni – most és a jövőben egyaránt. Annak érdekében, hogy a legjobbakkal dolgozhassunk együtt, szeretnénk a jövő szakembereinek már a képzésénél is jelen lenni, és hozzájárulni ahhoz, hogy képességeik kibontakoztatásához minden külső feltétel a rendelkezésükre álljon. Kiemelten kezeljük a nálunk tanuló fiatalokat: főállású mentorok segítik a hallgatókat, akik a nálunk töltött idő alatt valós gyakorlati feladatokba nyernek közvetlen betekintést. Elméleti és gyakorlati ismereteik így egymásra épülve, egymást erősítve fejlődnek.”

Prof. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora, örömét fejezte ki, hogy „az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az Óbudai Egyetem között a duális képzés területén elinduló kapcsolat végül is egy hosszútávú, stratégiai partnerséget rögzítő együttműködési megállapodásban tud kiteljesedni. Az ipari partnerek és az egyetem közötti kapcsolat azon a bizalmi tőkén alapul, ami a partnerségi megállapodást megelőzően kialakult, a szerződés aláírásával a bizalom megtartása mellett az együttműködés egy magasabb szintre emelkedhet.” Rektor úr megköszönte mindazok munkáját és támogatását, akik a partnerségi megállapodás létrehozásában közreműködtek, és sok sikert kívánt az összes szereplőnek a szerződésben foglaltak gyakorlati megvalósításához.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felajánlásából eszközöket biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara számára a Mérő laboratórium továbbfejlesztéséhez, amely így még magasabb szinten tudja majd az intézmény villamosmérnök alapképzését támogatni. Az adományból ipari elektronikai – beleértve erősáramú alállomások vezérlését, szabályozását és felügyeletét megvalósító – eszközöket, illetve villamos méréstechnikában használatos automatikus mérő- és adatgyűjtő rendszereket szereznek be.

Forrás:https://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=media109608_hu#
Fotó: Simon Erika

Az E.ON és az Óbudai Egyetem összefogott a fiatalok érdekében

Székesfehérvár, 2017. október 31.

Megerősítette hosszútávú stratégiai partnerségét az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara, akik a műszaki pályára készülő fiatalok magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzését tűzték ki célul., Az ünnepélyes keretek között aláírt megállapodásban a duális képzés megerősítése mellett kijelölték az együttműködés további lehetséges irányait is.

A vállalat és az egyetemi kar közötti együttműködés nem újkeletű: a korábban elindult duális képzés a vállalat számára hosszabb távon biztosítja a szükséges villamosmérnök-utánpótlást, az egyetemi kar hallgatóinak pedig tovább bővíti az elérhető szakmai gyakorlati lehetőségek körét. A hallgatók a duális képzés keretében megismerhetik az erősáramú üzemek szervezeti felépítését és működését, a hálózatok fejlesztési-, illetve tervezési munkálatait, a különböző karbantartási munkálatokat, a vállalatirányítási rendszerek működését és – az egyedi szaktudás elsajátítása mellett – a projektmunkához szükséges készségeket is elsajátíthatják.

A stratégiai partnerség kölcsönös megerősítését Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is üdvözölte. Elmondta, hogy: „Az E.ON nemcsak az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának stratégiai partnere, hanem az elmúlt időszakban a várossal kialakított együttműködés is sokat erősödött, kiemelten fontos – mind a cég, mind az önkormányzat szempontjából.” Ezt követően a városvezető az áramszolgáltató társadalmi felelősségvállalás terén kifejtett tevékenységéről szólt. Székesfehérvár ma az egyik legnagyobb duális képzési hely Magyarországon, ebben a tanévben már 155-en vehetnek részt ilyen típusú képzésben. Ez egy fontos lépés a fiatalok, azaz a jövő képzett szakembereinek itthon tartásában. Mindezekért köszönetét fejezte ki a duális képzésbe bekapcsolódó valamennyi cégnek, felsőoktatási intézménynek és hallgatónak.

Haraszti Judit, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt vezérigazgató-helyettese az együttműködés kapcsán hangsúlyozta: „Magasan képzett, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakembereket szeretnénk munkatársaink között tudni – most és a jövőben egyaránt. Annak érdekében, hogy a legjobbakkal dolgozhassunk együtt, szeretnénk a jövő szakembereinek már a képzésénél is jelen lenni, és hozzájárulni ahhoz, hogy képességeik kibontakoztatásához minden külső feltétel a rendelkezésükre álljon. Kiemelten kezeljük a nálunk tanuló fiatalokat: főállású mentorok segítik a hallgatókat, akik a nálunk töltött idő alatt valós gyakorlati feladatokba nyernek közvetlen betekintést. Elméleti és gyakorlati ismereteik így egymásra épülve, egymást erősítve fejlődnek.”

Prof. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora, örömét fejezte ki, hogy „az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az Óbudai Egyetem között a duális képzés területén elinduló kapcsolat végül is egy hosszútávú, stratégiai partnerséget rögzítő együttműködési megállapodásban tud kiteljesedni. Az ipari partnerek és az egyetem közötti kapcsolat azon a bizalmi tőkén alapul, ami a partnerségi megállapodást megelőzően kialakult, a szerződés aláírásával a bizalom megtartása mellett az együttműködés egy magasabb szintre emelkedhet.” Rektor úr megköszönte mindazok munkáját és támogatását, akik a partnerségi megállapodás létrehozásában közreműködtek, és sok sikert kívánt az összes szereplőnek a szerződésben foglaltak gyakorlati megvalósításához.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felajánlásából eszközöket biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara számára a Mérő laboratórium továbbfejlesztéséhez, amely így még magasabb szinten tudja majd az intézmény villamosmérnök alapképzését támogatni. Az adományból ipari elektronikai – beleértve erősáramú alállomások vezérlését, szabályozását és felügyeletét megvalósító – eszközöket, illetve villamos méréstechnikában használatos automatikus mérő- és adatgyűjtő rendszereket szereznek be.

Forrás:https://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=media109608_hu#
Fotó: Simon Erika

Duális partner – SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (SZÉPHŐ Zrt.) immár közel hetvenéve Székesfehérvár város szolgálatában áll, a lakosság széles rétegét érintő szolgáltatásokat nyújtva. A társaság elődje, a Székesfehérvári Ingatlankezelő Vállalat 1949. szeptember 18-án alakult állami vállalatként. Kezdetben a város területén lévő bérlakások kezelését, majd az 1960-as évek közepétől a hőszolgáltatás feladatát is ellátta, mely tevékenység az 1970-es években a nagyarányú paneles építkezések következtében indult komoly fejlődésnek. A társaság építőipari egysége épület-karbantartási, -felújítási és egyéb építési munkálatokban vett részt. A vállalat 1993. január 1-je óta részvénytársaságként működik. 2014. július 1-től az Önkormányzati tulajdonú hőtermelő berendezések vagyonkezelésbe vételével a város távhőszolgáltatásához szükséges hőenergiát a SZÉPHŐ Zrt. 100%-ban maga termeli.
A SZÉPHŐ Zrt. jelenleg közel 230 főt foglalkoztató vállalat. A társaság központjában (Székesfehérvár, Honvéd u. 1.) működnek önelszámoló egységként az egyes területek.  A SZÉPHŐ Zrt. Székesfehérvár területén raktárbázist és egyéb, saját tulajdonában lévő ingatlanokat is üzemeltet, ad bérbe.

Cég honlapja
Információk a duális képzésről és a jelentkezésről a cég honlapján

Mely szakról várnak hallgatókat?

Gépészmérnök BSc

Gyakorlati helyszín:

8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.

Vállalati kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Daróczi-Kiss Ramóna
E-mail: humanpolitika@szepho.hu
Telefon: +36 22 541 302

56 forradalom felsooktatasi intezmenyek unnepi megemlekezese-1

Együtt emlékeztek a székesfehérvári felsőoktatási intézmények 1956-ra

Második alkalommal emlékeztek együtt a város felsőoktatási intézményei a 61 esztendővel ezelőtti forradalom és szabadságharcra kedden délelőtt az Ötvenhatosok terén. A rendezvényen a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa, a Kodolányi János Főiskola és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának hallgatói, oktatói és vezetői is lerótták tiszteletüket.

Mi, fiatalok, nem élhettük át az 1956-os eseményeket, így csak a nagyszülők elmeséléseiből, történelemkönyvek alapján és ilyen megemlékezések során ismerhetjük meg az akkori történéseket, megrázkódtatásokat.” – fogalmazott ünnepi beszédében Takács Lolita, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke, majd így folytatta: „a felsőoktatási intézmények megemlékezésén fontosnak tartom kiemelni a fiatal egyetemisták szerepét, akik a forradalom elindítói voltak.”

Az 1956-os forradalom, történelmünk azon ritka pillanatai közé tartozott, amikor szinte az egész ország egy emberként lépett fel a közösség, egy közös ügy érdekében. A forradalom vérbe folytatását megelőző 10 reményteljes napon, minden résztvevő úgy érezte, hogy történelmet írt. És valóban azt tették. Nagyon sok embernek kellett egész életére kiható döntést hoznia. Volt, akinek ez a döntés később az életébe került. Másoknak hosszú börtönéveket vagy több évtizedes migrációt jelentett. A fegyveres erők és testületek tagjai olyan helyzetbe kényszerültek, hogy választaniuk kellett az ország alkotmányára tett esküjük, elöljáróik parancsa és személyes meggyőződésük között.

Ma elsősorban azok emléke előtt tisztelgünk, akik azért áldozták fel karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket is, hogy megteremtsenek egy szabad, független, demokratikus országot. Itt, az emlékmű feliratán olvasható székesfehérvári hősök neveit külön kiemelném, akik életüket adták a szabadságért és a hazáért. Gumpl József, Jóvári Imre, Csányi Éva, Bernáth Katalin, Versegi Jenő Béla, Kardos Pál. Emlékezzünk rájuk és a többi hősre is, akik az életüket áldozták azért, hogy ma, 2017-ben, egy szabad, független, demokratikus Magyarországon élhetünk.” – zárta gondolatait Takács Lolita, HÖK elnök.

Az ünnepi beszédet követően Zabos Regina, Kodolányi János Főiskola hallgatója a Magyarország című dalt énekelte el, majd az ünnepség zárásaként koszorúkat helyeztek el az emlékműnél. Székesfehérvár Önkormányzata nevében Mészáros Attila, alpolgármester, a Fejér Megyei Önkormányzat nevében Wilmek Tibor, alelnök helyezett el koszorút. A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus közössége nevében Horváth Béla, campus igazgató és Havran Zsolt; a Kodolányi János Főiskola részéről Dr. Vízi László Tamás, oktatásigazgatási rektor, valamint Boda Evelin és Bartucz Dávid, hallgatók koszorúztak. Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar nevében Dr. habil. Györök György, dékán, Dr. Földváry Lóránt, dékánhelyettes és Bokor Sára valamint Horváth Ádám, hallgatók rótták le tiszteletüket. Az 1956-os Magyar Szabadságharcos Világszövetség Fejér Megyei Szervezetének képviseletében Sinka Jenő, elnök és Szép Ferenc, alelnök koszorúzott.

forrás: www.szekesfehervar.hu

 

56 forradalom felsooktatasi intezmenyek unnepi megemlekezese-1

Együtt emlékeztek a székesfehérvári felsőoktatási intézmények 1956-ra

Második alkalommal emlékeztek együtt a város felsőoktatási intézményei a 61 esztendővel ezelőtti forradalom és szabadságharcra kedden délelőtt az Ötvenhatosok terén. A rendezvényen a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa, a Kodolányi János Főiskola és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának hallgatói, oktatói és vezetői is lerótták tiszteletüket.

Mi, fiatalok, nem élhettük át az 1956-os eseményeket, így csak a nagyszülők elmeséléseiből, történelemkönyvek alapján és ilyen megemlékezések során ismerhetjük meg az akkori történéseket, megrázkódtatásokat.” – fogalmazott ünnepi beszédében Takács Lolita, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke, majd így folytatta: „a felsőoktatási intézmények megemlékezésén fontosnak tartom kiemelni a fiatal egyetemisták szerepét, akik a forradalom elindítói voltak.”

Az 1956-os forradalom, történelmünk azon ritka pillanatai közé tartozott, amikor szinte az egész ország egy emberként lépett fel a közösség, egy közös ügy érdekében. A forradalom vérbe folytatását megelőző 10 reményteljes napon, minden résztvevő úgy érezte, hogy történelmet írt. És valóban azt tették. Nagyon sok embernek kellett egész életére kiható döntést hoznia. Volt, akinek ez a döntés később az életébe került. Másoknak hosszú börtönéveket vagy több évtizedes migrációt jelentett. A fegyveres erők és testületek tagjai olyan helyzetbe kényszerültek, hogy választaniuk kellett az ország alkotmányára tett esküjük, elöljáróik parancsa és személyes meggyőződésük között.

Ma elsősorban azok emléke előtt tisztelgünk, akik azért áldozták fel karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket is, hogy megteremtsenek egy szabad, független, demokratikus országot. Itt, az emlékmű feliratán olvasható székesfehérvári hősök neveit külön kiemelném, akik életüket adták a szabadságért és a hazáért. Gumpl József, Jóvári Imre, Csányi Éva, Bernáth Katalin, Versegi Jenő Béla, Kardos Pál. Emlékezzünk rájuk és a többi hősre is, akik az életüket áldozták azért, hogy ma, 2017-ben, egy szabad, független, demokratikus Magyarországon élhetünk.” – zárta gondolatait Takács Lolita, HÖK elnök.

Az ünnepi beszédet követően Zabos Regina, Kodolányi János Főiskola hallgatója a Magyarország című dalt énekelte el, majd az ünnepség zárásaként koszorúkat helyeztek el az emlékműnél. Székesfehérvár Önkormányzata nevében Mészáros Attila, alpolgármester, a Fejér Megyei Önkormányzat nevében Wilmek Tibor, alelnök helyezett el koszorút. A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus közössége nevében Horváth Béla, campus igazgató és Havran Zsolt; a Kodolányi János Főiskola részéről Dr. Vízi László Tamás, oktatásigazgatási rektor, valamint Boda Evelin és Bartucz Dávid, hallgatók koszorúztak. Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar nevében Dr. habil. Györök György, dékán, Dr. Földváry Lóránt, dékánhelyettes és Bokor Sára valamint Horváth Ádám, hallgatók rótták le tiszteletüket. Az 1956-os Magyar Szabadságharcos Világszövetség Fejér Megyei Szervezetének képviseletében Sinka Jenő, elnök és Szép Ferenc, alelnök koszorúzott.

forrás: www.szekesfehervar.hu

 

tdk 2015 tavasz

TDK 2017. ősz – Felhívás

NTP-HHTDK-17
image3
image2

oe amk logo

NOVEMBERBEN TDK

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa novemberben szervezi meg őszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A XLVI. Tudományos Diákköri Konferenciát
2017. november 15-én (szerdán) tartjuk.

image1
A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK rendszerben (tdk.amk.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a rendszer által generált jelentkezési lapo(ka)t és kivonatot alá kell íratni a konzulenssel. Az így összeállított anyagot 2017. október 25. (szerda) délig (1200 óra) kell leadni a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnökénél (Földváry Lóránt, Geoinformatikai Intézet, fsz. 6. szoba, foldvary.lorant@amk.uni-obuda.hu).
A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: XXXIV. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu) A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – november 9. (csütörtök) délig (1200 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell: tdk.amk.uni-obuda.hu
A XLVI. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2017. november 21-én, kedden 17:00-kor lesz Óbudán.

Az Óbudai Egyetem
XLVI. Tudományos Diákköri Konferenciájának
fontosabb időpontjai 2017. őszi félévben

október 25. 12:00 óra   
A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.amk.uni-obuda.hu/) elkészített, onnan kinyomtatott, a konzulens által aláírt jelentkezési lap(ok) és a TDK dolgozat szintén az elektronikus rendszerből nyomtatott egyoldalas kivonatának leadása a kari TDT elnöknek.
október 26.   A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
október 27.   A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 5 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
november 9. 12.00 óra   A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.
november 13.    Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.
november 15.   Az Óbudai Egyetem XLVI. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
november 16.   A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének, az eredményhirdetés előkészítésére.
november 21. 17.00 óra   A XLVI. Óbudai Egyetem TDK ünnepélyes eredményhirdetése Óbudán.
november 30.   A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

Sikeres TDK munkát és eredményes konferenciát kívánok!

2017. szeptember 15.

Dr. Vámossy Zoltán
OE ETDT elnök
vamossy.zoltan[at]nik.uni-obuda.hu
Dr. habil. Földváry Lóránt
AMK TDT elnök
foldvary.lorant[at]amk.uni-obuda.hu
image6
 
emet logo szines

NTP-HHTDK-17

Duális partner – Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

Az 1945-ben alapított dániai székhelyű multinacionális cégcsoport, a Grundfos, a világ 56 országában folytat üzleti tevékenységet. A Grundfos Magyarország Gyártó Kft. működésének középpontjában ipari és lakossági szivattyúk, elektromos motorok gyártása áll, de a nemzetközi termék- és technológiai kutatásban, fejlesztésben is jelentős szerepet vállalunk az D&E (Development&Engineering) és a TC (Technology Centre) mérnökei révén.

Cég honlapja
Információk a duális képzésről és a jelentkezésről a cég honlapján

Mely szakról várnak hallgatókat?

Villamosmérnök BSc

Gyakorlati helyszín:

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 15.

Vállalati kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Berki Alexandra
aberki@grundfos.com
+36-30-185-2052

Duális partner – XOMOX Magyarország Kft.

A XOMOX Magyarország Kft., mint az amerikai CRANE Co. vállalatcsoport integrált része több mint 25 éve gyárt Magyarországon olyan ipari szerelvényeket (csapok, szelepek), melyek megfelelnek a vegyipari, gyógyszeripari és energetikai alkalmazások legmagasabb minőségügyi követelményeinek. Számtalan referencia bizonyítja a hazai vezető felhasználóknál és globális partnereinknél termékeink magas minőségét, mely folyamatosan új piaci lehetőségeket nyit számunkra a további fejlődésünkhöz.
A székesfehérvári gyár 2001-ben vált a CRANE válla-latcsoport részévé. Fő termékeink a Magyarországon egyedülálló technológián alapuló teflon (PFA) bevonatos szerelvények, gömbcsapok, kúpos csapok, pillangószelepek, visszacsapó szelepek, valamint PTFE perselyes kúpos csapok. Egyedi szakértelmünknek köszönhetően a fokozott igénybevétel miatti egyedi követelményeknek is képesek vagyunk termékeinkkel megfelelni, így beszállítói vagyunk a nagy magyar olaj, energetikai és vegyipari szereplőnek is.

Cég honlapja
Információk a duális képzésről és a jelentkezésről a cég honlapján

Mely szakról várnak hallgatókat?

Gépészmérnök BSc, Mérnök informatikus BSc, Műszaki menedzser BSc, Mechatronika MSc

Gyakorlati helyszín:

8000 Székesfehérvár, Cseh utca 1.

Vállalati kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Bonnyai Vivien
e-mail: vbonnyai@cranecpe.com