Tehetségpont

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara és annak jogelődjei is nagy súlyt helyeznek a tehetséges hallgatók támogatására. A tehetség támogatás érinti a általános és középiskolás korosztályt, valamint a felsőoktatásban résztvevőket egyaránt. Kiterjed a szakmai kompetenciák, (MTMI) a műszaki, matematikai tudományos és informatika tudás fejlesztésére és ezen túl a vállalkozási kompetenciák kialakítására is. Intézetünk mérete és földrajzi helyzete alapján is alkalmas arra, hogy családias légkörben, a diák képességeit, egyéniségét is tekintetbe véve folytassa oktató és tehetségsegítő feladatát, valamint segítse ezen tevékenységek koordinálását.

Eddigi munkánkban szabadon választható kurzusok segítették a hallgatók tehetségének gazdagítását és a differenciálást. Ilyen kurzus indult a kutatásmódszertan témakörben. 

Megszerveztük az Alba Regia Tudományos Diákkör munkáját is. Egyéni foglalkozással, mentor tanárok irányításával segítjük a hallgatókat a tudományos kutatásban, több esetben magyar és idegen nyelvű publikáció és hazai, nemzetközi konferencia részvétel a közös munka végeredménye. Az elkészült munkákat  a nyilvánosságnak is bemutatjuk.

A tehetséges középiskolás diákok azonosítását és a tehetség kibontakozását segíti az évente megrendezett Bejczy Antal Robotverseny és Ifjúsági TDK. Ennek keretében oldott légkörben, kreatív problémamegoldás segítségével lehet a műszaki és természettudományos tehetséget kibontakoztatni.