Garai Géza Szabadegyetem – 2022. november 8.

Az első kémműholdak – az amerikai CORONA program

A Garai Géza Szabadegyetemen Dr. habil. Molnár Gábor Péter „Az első kémműholdak – az amerikai CORONA program” címmel tartotta meg az 52. előadást az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán, Székesfehérváron. dr. Nagy Rezső a Garai Géza Szabadegyetem főszervezője felvezetőjében köszöntötte a megjelenteket, bemutatta az előadót.

Dr. Molnár Gábor Péter az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézetének habilitált egyetemi docense, aki 1994-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen okleveles geofizikusként, majd 2005-ben szintén az intézményben földtudományok, geofizika szakterületen szerezte meg PhD fokozatát, 2015-ben habilitált.

Előadása bevezetőjében a hidegháború csúcspontjára repítette vissza az időben a közönséget a téma ismertetésével: 1960-ban, az amerikaiak semmit sem tudtak arról, hogy a Szovjetunió mire készül, mérnökök egy csoportja a sokadik próbálkozásra végre feljuttatott a világűrbe egy olyan műholdat, ami keringése közben fényképezte az alatta elterülő területeket. A Discoverer-XIV műhold egyetlen nap alatt több adatot szolgáltatott a Szovjetunióról, mint az előző években más módszerekkel összegyűjtött teljes információmennyiség. A kezdetben csak pilot projektnek szánt próbálkozás, a CORONA program, a többi program kudarca miatt 12 éven át szüntelenül szolgáltatta a stratégiai információt, lehetővé téve az enyhülést, a majd a fegyverzetkorlátozási szerződések megkötését és ellenőrzését.
1995-ben, a Szovjetunió bukása után Al Gore alelnök javaslatára Bill Clinton amerikai elnök engedélyezte a CORONA program teljes képanyagának nyilvánosságra hozatalát. Így a környezeti és klímavizsgálatokhoz már 1960-tól kezdődően vannak műholdképek, ezzel csaknem 10 évvel korábbra vissza tudunk tekinteni időben, mint amit az 1970-es években kezdődő polgári rendeltetésű műholdas távérzékelés lehetővé tenne.
Az eredetileg fotónyersanyagra készült felvételeket beszkennelték, és ezeket a digitális állományokat az interneten tették közzé. Bár ezeknek az állományoknak a georeferálása, vagyis pontos térképi vetületbe transzformálása még ma is kihívás, az előadó néhány példán keresztül mutatta be, hogy hogyan nézett ki lakóhelyünk tágabb környezete 60 évvel ezelőtt.

Az előadó többek között Székesfehérvárról is mutatott műholdképeket. Az 1960-as évek elejéről készített CORONA képet, amely 5-7 méteres felbontású, szinte fekete-fehér képnek tűnhet mai szemmel. 1965-ből már egy GAMBIT műholdfelvételt prezentált. Elmondása szerint, az amerikaiak, ezt azért hozták létre, mert a corona képek segítségével nem tudták eldönteni bizonyos a képen megjelenő elemekről ezzel a felbontással – 5-10 méteres pixelméret – hogy azok ballisztikus rakétakilövő helyek vagy pedig rakétaelhárító rendszernek a rakétái.Előálltak az ötlettel, hogy létre kell hozni egy nagyobb felbontásra képes műholdat. Először ez volt a Lanyard, majd a Gambit.Megjegyezte, hogy „ezekkel a kémműholdas programokkal fotózták a számukra érdekes területeket, így Székesfehérvár és környékét is, mintegy hadiipari központját az egykori szovjet szatellit államnak, hogy információt szerezzenek. Ez két és fél méteres képpont méretű képnek felel meg 1965-ből. Légi fotókból tudtak ilyeneket készíteni, de a világűrből készített felvételek készítését nem lehetett elhárítani.”

A Garai Géza Szabadegyetemen Dr. habil. Molnár Gábor Péter „Az első kémműholdak – az amerikai CORONA program” című előadása visszanézhető a Gailelo Webcast weboldalán: https://www.galileowebcast.hu/live.html

A Garai Géza Szabadegyetemen célja, hogy „egyszerre népszerű, a publikum számára érthető nyelven, ugyanakkor tudományos igényű, újdonságokkal tarkított, korszerű előadások keretében, neves előadók mutassák be világunk és a tudományos élet legidőszerűbb kérdéseit a hallgatóság számára.”

Dróntechnológiával foglalkozó céggel bővült partnereink köre

Dróntechnológiával foglalkozó céggel bővült az Óbudai Egyetem partnereinek a köre

A kutatás-fejlesztési együttműködések kiemelkedő fontossággal bírnak napjainkban, a gazdaságfejlesztés egyik kulcsaként hozzájárulhatnak egy-egy vállalat vagy térség versenyképességének megtartásához, növeléséhez. Zichyújfaluban tartott sajtótájékoztatón írták alá az Óbudai Egyetem és annak Alba Regia Műszaki Karának, valamint a Ku-Me Invest Kft. (Double Ring Wing) kooperációját megalapozó dokumentumot. Jelen volt Füzesiné Kolonics Ilona Zichyújfalu polgármestere, a részleteket pedig Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes, Pál Károly ügyvezető és Prof. Dr. Györök György az egyetemi kar dékánja osztotta meg a sajtó képviselőivel.

Jelen együttműködési megállapodás célja az Óbudai Egyetem és a Ku-Me Invest Kft. közötti hosszútávú együttműködés és partnerség kialakítása, amely elősegíti a Felek oktatáshoz, kutatás-fejlesztéshez, technológia-transzferhez és innovációhoz kapcsolódó tevékenységét, az innovatív technológiák minél sikeresebb piacra juttatását, közös tudományos publikációk megjelenését.

Füzesiné Kolonics Ilona Zichyújfalu polgármestere megemlítette, hogy a Ku-Me Invest Kft jelenléte és tevékenysége a kistelepülés életének fontos mozzanata, fejlődési lehetőséget biztosítva a közösség számára. Hangsúlyozta, hogy Székesfehérvár közelsége az egyetemi felsőoktatás fejlődésével perspektívát nyújt a község fiataljai számára. Megjegyezte, hogy „minél közelebb hozunk minden szolgáltatást a saját lakóhelyünkhöz, ahol megpróbálunk élni és boldogulni, s a megszerezett tudást pedig a saját környezetünk építésére tegyük. Megköszönte a cég és az egyetem együttműködését, amely reményei szerint sikerekben gazdag lesz.

Prof. Dr. Molnár András az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese Rektor úr gratuláló szavait tolmácsolta a jelenlévőknek. Örömét fejezte ki, mert a cég egyik divíziója a pilóta nélküli légi járművek üzemeltetésével, fejlesztésével és az alkalmazási területeinek bővítésével foglalkozik, amely egybeesik személyes kutatási, fejlesztési területével, amely immár 20 évre tekint vissza az egyetem berkein belül. Megjegyezte, hogy az Óbudai Egyetem életében ez az első olyan partner, amelyik dróntechnológiák alkalmazásával foglalkozik. Kiemelte, hogy az egyetem science park fejlesztései közül a székesfehérvári az, ahol légi kompetenciában is tervezik a fejlesztést, így az együttműködés ennek az alapjainak a lerakásához is hozzá tud járulni. Hangsúlyozta, hogy egy jövőbemutató kooperációról van szó, amely lehetőséget teremt arra, hogy az egyetemi hallgatók az autonóm légi repülés csúcstechnológiájával, a drónokkal ismerkedhessenek meg minél részletesebben mind az építés, mind a fejlesztés területén. „Valljuk az Óbudai Egyetemen, hogy minden régióban meg kell jelenni egy technológiának, amelyre építve, fejlesztések valósíthatók meg és a fiatalok részére perspektívát kínálva, támogatja a helyben tanulást, karrierépítést, erősítve ezzel a régiót és annak gazdaságát, hozzájárulva a nemzetgazdasági célok eléréséhez is.” – mondta Prof. Dr. Molnár András az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese.

Pál Károly a Ku-Me Invest Kt ügyvezetője megtisztelőnek nevezte a kooperáció lehetőségét, megemlítette, hogy ő személyesen 15 éve, a Double Ring Wings pedig 6 éve foglalkozik a dróntechnológiával. A cég politikájának szerves része, hogy azok az eszközök, amiket fejlesztenek, azok valós, éles helyzetben legyenek bevethetők, legyen gyakorlati hasznuk. Kiemelte, hogy az egyik közös kutatási terület a sugárzás és gázmérőrendszerek pilóta nélküli légi járművekbe való integrálása lehet, amely jelen együttműködésben ki tud teljesedni. Megjegyezte, hogy az Óbudai Egyetemen nyitottságot tapasztalt, amely rögtön megteremtette a lehetőségét a közös gondolkodásnak, munkának és egyéb fejlesztési irányok előtt is megnyitja az utat. „Cél az, hogy az egyetemi képzésbe való integrálása a cég által fejlesztett tananyagoknak megvalósulhasson, valamint azok egyetemi továbbfejlesztésével, közösen fel tudunk építeni egy többszintű edukációs rendszert, amely egyedülálló lehet Európában.”- mondta Pál Károly a Ku-Me Invest Kt ügyvezetője. A cég négy tulajdonosából kettő Zichyújfalu településén él, ezért is fontos volt számukra, hogy helyi felsőoktatási partnert találva, felhívják a figyelmet arra, hogy egy kistelepülés is be tud integrálódni a világ fejlesztési élvonalába, be tud kerülni a K+F vérkeringésbe.

A KU-Me Invest Kft. Zichyújfaluban, a cég drón- és robottechnikával foglalkozik, víz alatti robotokat fejlesztenek és légi, pilóta nélküli járműveket alkalmaznak. A vállalat munkatársai leginkább az Északi-tengeren dolgoznak, ahol kritikus infrastruktúrát vizsgálnak. Bővebben: https://ringwings.hu/

Együttműködés a felhőben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELHŐBEN: MEGALAKULT A VIRTUÁLIS KYNDRYL IPARI TANSZÉK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Az Óbudai Egyetem és a Kyndryl Magyarország – Kyndryl Ügyfél Innovációs Központ ma megállapodást írt alá arról, hogy a székesfehérvári Alba Regia Műszaki Karon létrehozzák a Kyndryl Ipari Tanszéket, amely a felhőtechnológiák és a kapcsolódó területek oktatására összpontosít, hogy a hallgatókat felkészítse a jövő munkahelyeire.

A Kyndryl a virtuális tanszéken keresztül saját munkatársaival tart kurzusokat a felhőtechnológia területén, és részt vesz a magas szintű matematika oktatásában. A hallgatók a Budapesten tanulók bevonásával az egyetem egész területéről, távoli helyekről is elérhetik a kurzusokat, és fejleszthetik készségeiket és ismereteiket azokon a modern informatikai területeken, ahol a Kyndryl szakértelemmel rendelkezik.

Mind a vállalat, mind az egyetem kiemelten fontosnak tartja a felhőtechnológiák oktatását, mivel egyre több vállalat és intézmény helyezi át informatikai alkalmazásait a felhőbe. A felhőbe való átállás összetett folyamat, amely széles körű ismeretekkel rendelkező szolgáltatókat igényel. A Kyndryl ezek közé tartozik, ami hatalmas lehetőséget jelent mind a vállalat, mind a munkatársak számára. A Kyndryl székesfehérvári ügyfélinnovációs központját 1997-ben alapították, és ma már több mint 3000 szakembert foglalkoztat, akik az iparágak minden szegmensében támogatják ügyfeleiket a küldetéskritikus technológiai rendszereik tervezésében, kiépítésében, kezelésében és modernizálásában.

A Kyndryl és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara továbbfejleszti és bővíti az együttműködést további tantervek létrehozásával, új kurzusok indításával különböző kutatási témákat kínáló területeken és vizsgabizottságokban való részvétellel. A Kyndryl már most az egyetem egyik legnagyobb duális képzési partnere, 2016 óta 57 duális hallgatót fogadott. Ebből 16 hallgató 2022 szeptemberében csatlakozott a Kyndryl-hez.

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora elmondta, hogy a hazai gazdaság megerősítésében kiemelt szerepe van annak, hogy a felsőoktatásból naprakész, a gyakorlatban is jól hasznosítható tudással rendelkező, a változásokra fogékony diplomások kerüljenek ki. Az Óbudai Egyetem mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy fejlessze ipari kapcsolatait annak érdekében, hogy a képzés során a hallgatók ne csak az elméleti, hanem a gyakorlati készségeiket is elmélyíthessék. A műszaki és a gazdasági élet szinte minden területét lefedi a duális rendszerünk, amit következetesen növelünk. A legjobb gyakorlatot a székesfehérvári Alba Regia Műszaki Kar mutatja fel, ott jelenleg is 161 hallgató tanulmányainak költségeihez járulnak hozzá helyi cégek, biztosítva azt, hogy már egyetemistaként megismerkedjenek egy-egy üzem működésével, a gyártási folyamatok összehangolásával.

Zerényi Zoltán, Kyndryl Ügyfél Innovációs Központ igazgató, EMEA kiemelte, hogy a Kyndryl folyamatosan keresi és fejleszti a tehetségek következő generációját, mielőtt azok a munkaerőpiacra lépnének, szorosan együttműködve az oktatási intézményekkel a közös sikerért: a legkiválóbb hallgatók szakmai kiteljesedése, a technológiai készséghiány csökkentése és a vállalat prosperitása érdekében.

Dr Toth Mihaly ff

In memoriam Prof. Dr. Tóth Mihály

1933 – 2022

In memoriam Prof. Dr. Tóth Mihály

1933 – 2022

 

Néhai szeretett, tisztelt kollégánk, igazgatónk, Budapesten született 1933. szeptember 16-án.
1958-ban szerzett villamosmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetem Műszer és finommechanikai szakán. Majd atomtechnikai szakmérnök lett 1963-ban, illetve a műszaki tudomány kandidátusa 1972-ben.

Tíz év kutatói gyakorlat, a Méréstechnikai Központi Kutató Laboratóriumában, tudományos munkatárs majd tudományos osztályvezetőként.
Tizenhét év egyetemi oktatás a Budapesti Műszaki Egyetem Műszer és Méréstechnika tanszékén egyetemi adjunktusi, majd 1972-től egyetemi docensi beosztásban
Négy év felsőoktatás, a nigériai Federal Polytechnic Yola/Mubi FO intézményben principal lecturerként, majd egy évig Head of Department of Math and Computer Science beosztásban.
Öt év számítóközpont vezetői gyakorlat RJAD mainframe-, a BME Számítástechnikai Alkalmazási-, majd az Egészségügyi Minisztérium-, illetve a Magyar Kábel Művek számítóközpontjában.

1988-tól főiskolai tanár a Kandón Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán, 1989-től négy évig a KKMF Számítógéptechnikai Intézetének igazgatója, Székesfehérvárott. 1990-től négy évig a KKMF főiskolai tanácsának elnöke, 1994-től 1998-ig a KKMF főigazgatója
1998-óta ismét főállású oktató a KKMF majd a BMF-KVK Számítógéptechnikai Intézetében Székesfehérvárott. Főigazgatói megbízása ideje alatt egy évig a Magyar Főigazgatói Konferencia elnöke.

Szakmai és kutatási területei a villamos és nem villamos mennyiségek méréstechnikája, digitális logikai hálózatok tervezése, a számítástudomány elméleti alapjai, formális nyelvek és logikai automaták, felsőoktatási minőségbiztosítás és menedzsment, kriptográfia és alkalmazásai.
A logikai tervezés módszerei címmel, Janovics Sándorral közösen, megírták az első magyarnyelvű könyvet ebben a témakörben, 1972-ben, illetve társszerzője volt a Felsőoktatási minőségbiztosítás és menedzsment című könyvnek, amely 1999-ben jelent meg.)

A felsőoktatási aktivitása mellett számos közéleti megbízatásból töltött be, tizenegy évig a Székesfehérvári regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának társelnöke, öt évig a Friends of Hungarian Higher Education amerikai alapítvány kuratóriumának tagja, hat évig a Quality in Higher Education c. angol folyóirat International Advisory Board tagja.

1998-tól 2001-ig a magyarországi Európai Tanulmányi Központok Akadémiai Tanácsának tagja, 1998-tól a Veszprémi Akadémiai Bizottságnak-, 1998-2001-ig a Magyar Akkreditációs Bizottság Minőségbiztosítási Tanácsának-, 1999-2001-ig az American Cryptogram Association tagja, 2000-től a Méréstechnikai és Automatizálási Egyesület regionális bizottságának elnöke, 2000-től a Székesfehérvári Református Egyház presbitériumának rendes tagja, 2001-től a Tanítvány Református Oktatási és Nevelési alapítvány kuratóriumának elnöke, 2001-től a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Székesfehérvári szervezetének tagja, tíz éve a Neumann János Számítástudományi Társaság székesfehérvári szervezetének a tagja.

Prof Dr. Tóth Mihály munkásságát az Apáczai Csere János díjjal 1997-ben, a Kandó Kálmán Emlékgyűrűvel 2001-ben, a Szent István-díjjal 2008-ban, Szent-Györgyi Albert díjjal 2012-ben jutalmazták.

Drága Mihály!

Barátságod, bölcsességed, mély emberséged, derűd, pragmatizmusod pótolhatatlan.

Nyugodjál békében!

 

 

 
Székely Margit ff

Székely Margit emlékezete

 1954-2022

Kedves Margit!

Úgy mentél el, ahogyan éltél – csendesen, szerényen és méltósággal.

Kolléganőnk 1954-ben született Makón. Egyetemi tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán folytatta, ahol 1977-ben okleveles matematikus diplomát szerzett.

A kor kihívását követve – sok friss diplomás fiatal szakemberhez hasonlóan – a férjével együtt Székesfehérvárra költözött, és a Videoton Számítástechnikai Gyárához tartozó Szoftvergyártó Laboratóriumban helyezkedett el programfejlesztő matematikusként. Sok jelentős projektben vett részt a hardver közeli programozási feladatoktól kezdve alkalmazói programok fejlesztéséig, többek között az első szövegszerkesztő programot tervezte mikroszámítógépre, valamint adatbázis-kezelő programok fejlesztésével foglalkozott. 1980-ban „Kiváló ifjú szakember” kitüntetésben részesült.

1994-ben volt Videotonos munkatársainak hívására a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Számítógéptechnikai Intézetében helyezkedett el adjunktusként. Az egyetemmé válás után mestertanárként dolgozott egészen a nyugdíjazásáig.

Fő oktatási területei az adatbázis-kezelő rendszerek, üzleti alkalmazások, operációs rendszerek gyakorlata, Webes alkalmazásfejlesztés, információ-feldolgozás hálózatban, hardver közeli programozás voltak. Több tantárgy szakmai felelőse volt, és rendszeresen mentorált hallgatói csoportokat.

Oktató munkáját mindig különös igényességgel és a hallgatók irányában kiemelt empátiával végezte. Tevékenysége sohasem korlátozódott csupán a szakmai törzsanyag átadására, igyekezett a hallgatókkal megszerettetni az informatikai szakmát, figyelemmel kísérni karrierjük alakulását. Részt vett a felsőfokú szakképzésben tanuló hallgatók felkészítésében és szakmai vizsgáztatásában is. A hallgatók szívesen választották szakdolgozati konzulensnek, mert ipari tapasztalatával hasznos tanácsokkal szolgált az alkalmazások fejlesztésében.

Kiemelkedő szerepe volt a Számítógéptechnikai Intézetben a Neptun Tanulmányi Információs Rendszer bevezetésében, és évekig rendszergazdaként segítette az adminisztrációs munkát. Kialakította, és szintén hosszú ideig támogatta a záróvizsgák adminisztrációját is.

2014-ben címzetes egyetemi docens címet kapott. 2012-ben főigazgatói dicséretben, 2017-ben dékáni dicséretben részesült.

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy 2022. június 24-én itt hagytál bennünket.

Emléked megőrizzük, nyugodj békében!

 

 

Women in Energy mentor program

Women in Energy

A mentor program a Women in Energy egyik kiemelten fontos tevékenysége, melynek célja, hogy segítse a következő generáció női vezetőinek és szakembereinek karrierépítését az energiaszektorban.

A mentor program a Women in Energy egyik kiemelten fontos tevékenysége, melynek célja, hogy segítse a következő generáció női vezetőinek és szakembereinek karrierépítését az energiaszektorban.

A mentor programba olyan alap-, mesterszakos, vagy PhD hallgató hölgyek jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az energetika és a klímavédelem iránt és szeretnék jobban megismerni ezt az izgalmas szektort valamint bővíteni kapcsolati hálójukat. A programot októberben indítjuk el és április végén zárjuk le. Ez egy egyedülálló alkalom azoknak akik szeretnének valódi betekintést nyerni ebbe a szektorba és fejleszteni a karrierépítéshez szükséges készségeiket. A jelentketéseket október 13-ig várjuk.

CALL FOR APPLICATIONS WONY MENTORING PROGRAMME 2022 Oldal 1

202210 Ösztöndíj

Ösztöndíj – BCSD Hungary

Felsőoktatásban részt vevő diákokat keresünk, akik közül egy sikeres pályázó ingyenes részvételi lehetőséget nyer a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) „A jövő vezetői” tehetségprogramjára.

 

Felsőoktatásban részt vevő diákokat keresünk, akik közül egy sikeres pályázó ingyenes részvételi lehetőséget nyer
a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) „A jövő vezetői” tehetségprogramjára.
Pályázni október 31-ig lehet.

570.000 Ft értékű képzés során a nemzetközi trendek mellett a fenntarthatóságot stratégiai szinten képviselő
hazai- és nemzetközi vállalatok sikeres gyakorlatait és megoldásait, valamint azok vezetőit és szakembereit ismerhetik meg.

További információk és jelentkezés: