Átvétel más intézményből, más karról

Átvételi kérelem más felsőoktatási intézményből

Feltételek:

Az átvétel csak olyan szakra történhet, amely a képzésének megfelelő képzési területhez tartozik. Pl.: villamosmérnök, műszaki menedzser, gépészmérnök, stb.: műszaki képzési területhez tartozó szakra jöhet; mérnökinformatikus szakra csak informatikai képzési területről jöhetnek a hallgatók.
Feltétel továbbá, hogy a kérelmet benyújtó hallgató rendelkezik legalább két aktív félévvel és a szakon beszámítható legalább 30 kredittel.
Az átvételről a Kreditátviteli Bizottság dönt a teljesített és beszámtható kreditek, a tanulmányi átlag, az intézmények/szakok felvételi ponthatárának figyelembevételével.

Átvételi kérelemhez csatolandó igazolások, okmányok:

Tanulmányi Osztálytól:

  • hallgatói jogviszony igazolás
  • felhasznált félévek száma (aktív, passzív)
  • finanszírozás formája
  • kérelmező nem áll elbocsátás alatt

Egyéb:

​Átvételi kérelem intézményen belül

A kérelem letölthető: Szak, telephely, tagozat váltás

Telephely és tagozat váltás, valamint szak váltás intézményen belül is a képzési terület megtartásával történhet.
Az átvételi kérelem beadásának díja, a tagozatváltási kérelem díja és az akkreditáció díja(tárgyanként) itt érhető el: https://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat (Hallgatói juttatási és térítési szabályzat)

További részletek a TVSZ 19 § -ban , Tanulmányi Ügyrend 1.2 ponjában.