image2

Tehetséggondozás az Alba Regia Tudományos Diákkörben 2016

NTP-HHTDK-15-0012
 image1

Sikeresen zárult az „Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása” program
keretében támogatott NTP-HHTDK-15-0012 projekt.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara 2015. novemberében 1.060.000 Ft támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása” program keretében a „Tehetséggondozás az Alba Regia Tudományos Diákkörben” projektre, amely 2016. június 30-án sikeresen zárult.

A projekt keretében megújításra került az Alba Regia Tudományos Diákkör tevékenysége, amelynek célja a hallgatók fokozott bevonása a kutató munkába, továbbtanulásuk támogatása valamely mester szakon, és elindításukat a kutatói életpályán.. Megszervezésre került a 2015/16. tanévben az Alba Regia Tudományos Diákkör keretében a 2015. november 18-án megrendezett  őszi XLII. Tudományos Diákköri Konferencia, valamint a 2016. április 20-án tartott tavaszi XLIII. Tudományos Diákköri Konferencia. Az őszi TDK konferencián 8 dolgozat került bemutatásra, amelyek közül a zsűri 3 dolgozatot juttatott tovább a 2017-ben megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). A tavaszi TDK konferencián bemutatott 7 dolgozat közül egy dolgozat vehet részt az OTDK-n.
Támogatást kapott öt oktató által vezetett öt egyéni hallgatói kutatási projekt:

 • Laskovics Tamás: Lokális örökségvédelem a térinformatika eszközeivel (konzulens Balázsik Valéria),
 • Zsobrák Krisztián: Gráf kereső algoritmus tervezése és megvalósítása helyi járatos útvonal tervező alkalmazáshoz (konzulens Gugolya László),
 • Szántó Marcell: Gravimetriai célú műhold-konstelláció tervezése (konzulens Dr. Földváry Lóránt),
 • Forgó Zoltán: GNSS permanens állomások koordinátái ismételt meghatározásának lehetőségei (konzulens Dr. Busics György),
 • Tóth Sándor: Az egykori hosszmértékegység rekonstrukciója a kallósdi körtemplom méretei alapján (konzulens Dr. Busics György).

Két hallgató Szpisják Patrik és Tóth Sándor külföldi nemzetközi konferencián képviselte az Óbudai Egyetemet, tudományos publikációjuk megjelent a konferencia kiadványban.

 • Szpisják Patrik, Dr. Rádai Levente:  Performance Issues of in-Memory Databases in OLTP systems,  11th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, May 12-14, 2016, Timişoara, Romania
 • Tóth Sándor: Precise Detail Survey of a Round Church to Reconstruct the Ancient Royal Length Unit, 17th Conference on Geodesy, Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania, May 19-22, 2016, Déva, Romania

A legsikeresebb kutatási projektek bemutatásra kerültek az Alba Regia Műszaki Kar 2016. június 7-én rendezett Tehetségnapján.
Az NTP-HHTDK-15-0012 pályázat támogatásával 10 fejlesztő eszköz is beszerzésre került összesen 101.080 Ft értékben.
A „Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása” program jelentősen hozzájárult az Óbudai Egyetem Alba Regia Tudományos Diákkörének fejlesztéséhez. A hallgatók az új projektek indításával lendületet kaptak a tudományos életben való részvételre.
Székesfehérvár, 2016. június 30.

 image4    image3
image2

Tehetséggondozás az Alba Regia Tudományos Diákkörben 2016

NTP-HHTDK-15-0012
 image1

Sikeresen zárult az „Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása” program
keretében támogatott NTP-HHTDK-15-0012 projekt.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara 2015. novemberében 1.060.000 Ft támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása” program keretében a „Tehetséggondozás az Alba Regia Tudományos Diákkörben” projektre, amely 2016. június 30-án sikeresen zárult.

A projekt keretében megújításra került az Alba Regia Tudományos Diákkör tevékenysége, amelynek célja a hallgatók fokozott bevonása a kutató munkába, továbbtanulásuk támogatása valamely mester szakon, és elindításukat a kutatói életpályán.. Megszervezésre került a 2015/16. tanévben az Alba Regia Tudományos Diákkör keretében a 2015. november 18-án megrendezett  őszi XLII. Tudományos Diákköri Konferencia, valamint a 2016. április 20-án tartott tavaszi XLIII. Tudományos Diákköri Konferencia. Az őszi TDK konferencián 8 dolgozat került bemutatásra, amelyek közül a zsűri 3 dolgozatot juttatott tovább a 2017-ben megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). A tavaszi TDK konferencián bemutatott 7 dolgozat közül egy dolgozat vehet részt az OTDK-n.
Támogatást kapott öt oktató által vezetett öt egyéni hallgatói kutatási projekt:

 • Laskovics Tamás: Lokális örökségvédelem a térinformatika eszközeivel (konzulens Balázsik Valéria),
 • Zsobrák Krisztián: Gráf kereső algoritmus tervezése és megvalósítása helyi járatos útvonal tervező alkalmazáshoz (konzulens Gugolya László),
 • Szántó Marcell: Gravimetriai célú műhold-konstelláció tervezése (konzulens Dr. Földváry Lóránt),
 • Forgó Zoltán: GNSS permanens állomások koordinátái ismételt meghatározásának lehetőségei (konzulens Dr. Busics György),
 • Tóth Sándor: Az egykori hosszmértékegység rekonstrukciója a kallósdi körtemplom méretei alapján (konzulens Dr. Busics György).

Két hallgató Szpisják Patrik és Tóth Sándor külföldi nemzetközi konferencián képviselte az Óbudai Egyetemet, tudományos publikációjuk megjelent a konferencia kiadványban.

 • Szpisják Patrik, Dr. Rádai Levente:  Performance Issues of in-Memory Databases in OLTP systems,  11th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, May 12-14, 2016, Timişoara, Romania
 • Tóth Sándor: Precise Detail Survey of a Round Church to Reconstruct the Ancient Royal Length Unit, 17th Conference on Geodesy, Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania, May 19-22, 2016, Déva, Romania

A legsikeresebb kutatási projektek bemutatásra kerültek az Alba Regia Műszaki Kar 2016. június 7-én rendezett Tehetségnapján.
Az NTP-HHTDK-15-0012 pályázat támogatásával 10 fejlesztő eszköz is beszerzésre került összesen 101.080 Ft értékben.
A „Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása” program jelentősen hozzájárult az Óbudai Egyetem Alba Regia Tudományos Diákkörének fejlesztéséhez. A hallgatók az új projektek indításával lendületet kaptak a tudományos életben való részvételre.
Székesfehérvár, 2016. június 30.

 image4    image3

Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2016/17. tanév I. félévére

Pályázati felhívás
demonstrátori megbízásra a 2016/17. tanév I. félévére
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2016/17. tanév I. félévére.

 1. Megpályázható helyek

Intézet neve

Foglalkoztatás heti óraszáma

Téma terület

Havi ösztöndíj mértéke

Felelős oktató

Mérnöki Intézet

1

15

szoftver fejlesztés, szoftver üzemeltetés

48.000 Ft

Hatalyák Dezső

Mérnöki Intézet

1

15

számítógép hálózatok tanári asszisztencia, konzultáció és laborfejlesztés

48.000 Ft

dr. Nagy Rezső

Mérnöki Intézet

1

10

programozás tanári asszisztencia, konzultáció

32.000 Ft

Dr. Hajnal Éva

Geoinf.
Intézet

1

15

matematika tanári asszisztencia, konzultáció

48.000 Ft

Csabina Zoltánné

Geoinf.
Intézet

1

15

geometria tanári asszisztencia, konzultáció

48.000 Ft

Dr. Földváry Lóránt

 1. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 7. Benyújtandó dokumentumok
 8. Pályázati űrlap;
 9. Intézeti fogadónyilatkozat;
 10. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 11. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 12. Kreditigazolás;
 13. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.
 14. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2016. szeptember 9. (péntek) 12 óráig az oktatási dékán-helyettes részére egy példányban benyújtani.
A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékán-helyettes bírálja el legkésőbb 2016. szeptember 16. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.
Kelt: Székesfehérvár, 2016. június 17.
                                                                                               Dr. Seebauer Márta sk.
                                                                                               oktatási dékán-helyettes

A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.

Tájékoztató

Tájékoztató a Geodéziai hálózatok és a Topográfia intézeti terepgyakorlatról,
valamint a Komplex terepgyakorlatról

Az őszi intézeti terepgyakorlatot összevontan 2016. szeptember 01. és szeptember 09. között tartjuk meg.

A kezdés időpontja azért változott az előzetesen kihirdetett időponthoz képest, mert szeptember 1. előtt nincs kollégiumi elhelyezési lehetőség. A terepi mérések helyszíne Csór és Iszkaszentgyörgy közötti terület.

A gyakorlat időbeni tervezett beosztása:
Szeptember 1., 11 órától:                   irodai előkészítés, ortofotó minősítése
Szeptember 2., 5., 6., 7.:                    terepi mérések (2 nap topo, 2 nap geod)
Szeptember 8-tól:                               irodai feldolgozás, pótmérés, leadás
A gyakorlat kezdését azért tettük az első napon 11 órára, hogy mindenki ide tudjon érni. A kollégiumi beköltözésre aznap délután, a gyakorlatot követően lesz lehetőség.
Azoknak a hallgatóknak (eddigi ismereteink szerint 10 főnek), akik csak topográfia gyakorlatra jönnek, nekik a kezdés szeptember 5., hétfő, 8 óra. Már előző nap (vasárnap) be tudnak költözni a kollégiumba. Nekik a gyakorlat úgy alakul, hogy hétfőn előkészítés, minősítés, kedd és szerda terepi mérés, csütörtök és péntek feldolgozás.
A levelező tagozatos hallgatók terepi mérésére szeptember 2-án és 3-án kerül sor. Szeptember 2-án, pénteken lesz a geodéziai hálózatok terepi nap (8 órától, amikor a B és C jelű feladatot oldják meg); szeptember 3-án, szombaton pedig a topográfia terepi nap (8 órától). Találkozás a főépületben, majd innen megyünk terepre (2 gépkocsira lesz szükség).
A topográfia gyakorlat és a geodéziai hálózatok gyakorlat részletes leírása a mellékletben olvasható. Az új tanterv szerinti komplex gyakorlat a két előző gyakorlat együttesen teljesítését jelenti.
Engler Péter – Busics György

Geodéziai hálózatok tgy ismertető 2016-1 (doc)

Topográfia terepgyakorlat ismertető 2016 (doc)

20160709-18 nyariegyetem 4

XXVII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem

XXVII. Kandó Kálmán
Nyári Egyetem
2016. július 9-18.

Szép hagyomány az Óbudai Egyetemen a határon túli magyar mérnök és informatikus hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Eddig több mint 25 alkalommal szerveztünk ilyen képzést számukra. Eleinte csak páran voltak Budapesten, a Híradástechnika Intézetben, de később már közel 100 hallgató tudott hozzánk eljutni határainkon túlról.
Idén már másodszor szervezzük meg az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon, Székesfehérvárott a Nyári Egyetemet a határon túli magyar hallgatók számára.
A tábor nemcsak hasznos szellemi táplálékkal szolgál, sok sok élményt is nyújt a résztvevőknek. Az előadásokon kívül gyárlátogatásra, városnézésre, barlangtúrára, Velencei-tavi fürdésre, Parlamenti kirándulásra, szabadidős foglalkozásokra is számíthatnak a résztvevők.
Néhány emlékkép a tavalyi évről, kollégiumi szállás, megnyitó ünnepség a városháza dísztermében, barlangász kirándulás.

20160709-18 nyariegyetem 1 20160709-18 nyariegyetem 2

 
20160709-18 nyariegyetem 3

Nagy szeretettel várjuk a határon túli magyar informatikus és mérnök hallgatókat a 2016. július 9-18. (szombat-hétfő)között megrendezésre kerülő XXVII. Kandó Kálmán Nyári Egyetemre Székesfehérvárra, a királyok városába.
Nagy szeretettel várjuk az Óbudai Egyetem saját érdeklődő hallgatóit is, jelentkezzenek a programra.

Jelentkezni hajnal.eva@amk.uni-obuda.hu vagy borbely.endre@kvk.uni-obuda.hu címen lehet, valamint a helyi egyetemi szervezőnél, aki összegyűjti a jelentkezőket és elküldik nekünk az adatokat.
A részletes program már elkészült, megtekinthető.

 

Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2016/17. tanév I. félévére

Pályázati felhívás
demonstrátori megbízásra a 2016/17. tanév I. félévére
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2016/17. tanév I. félévére.

 1. Megpályázható helyek

Intézet neve

Foglalkoztatás heti óraszáma

Téma terület

Havi ösztöndíj mértéke

Felelős oktató

Mérnöki Intézet

1

15

szoftver fejlesztés, szoftver üzemeltetés

48.000 Ft

Hatalyák Dezső

Mérnöki Intézet

1

15

számítógép hálózatok tanári asszisztencia, konzultáció és laborfejlesztés

48.000 Ft

dr. Nagy Rezső

Mérnöki Intézet

1

10

programozás tanári asszisztencia, konzultáció

32.000 Ft

Dr. Hajnal Éva

Geoinf.
Intézet

1

15

matematika tanári asszisztencia, konzultáció

48.000 Ft

Csabina Zoltánné

Geoinf.
Intézet

1

15

geometria tanári asszisztencia, konzultáció

48.000 Ft

Dr. Földváry Lóránt

 1. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.
 7. Benyújtandó dokumentumok
 8. Pályázati űrlap;
 9. Intézeti fogadónyilatkozat;
 10. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 11. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 12. Kreditigazolás;
 13. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.
 14. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2016. szeptember 9. (péntek) 12 óráig az oktatási dékán-helyettes részére egy példányban benyújtani.
A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékán-helyettes bírálja el legkésőbb 2016. szeptember 16. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.
Kelt: Székesfehérvár, 2016. június 17.
                                                                                               Dr. Seebauer Márta sk.
                                                                                               oktatási dékán-helyettes

A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

A karok – választásuk szerint – a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.

Tájékoztató

Tájékoztató a Geodéziai hálózatok és a Topográfia intézeti terepgyakorlatról,
valamint a Komplex terepgyakorlatról

Az őszi intézeti terepgyakorlatot összevontan 2016. szeptember 01. és szeptember 09. között tartjuk meg.

A kezdés időpontja azért változott az előzetesen kihirdetett időponthoz képest, mert szeptember 1. előtt nincs kollégiumi elhelyezési lehetőség. A terepi mérések helyszíne Csór és Iszkaszentgyörgy közötti terület.

A gyakorlat időbeni tervezett beosztása:
Szeptember 1., 11 órától:                   irodai előkészítés, ortofotó minősítése
Szeptember 2., 5., 6., 7.:                    terepi mérések (2 nap topo, 2 nap geod)
Szeptember 8-tól:                               irodai feldolgozás, pótmérés, leadás
A gyakorlat kezdését azért tettük az első napon 11 órára, hogy mindenki ide tudjon érni. A kollégiumi beköltözésre aznap délután, a gyakorlatot követően lesz lehetőség.
Azoknak a hallgatóknak (eddigi ismereteink szerint 10 főnek), akik csak topográfia gyakorlatra jönnek, nekik a kezdés szeptember 5., hétfő, 8 óra. Már előző nap (vasárnap) be tudnak költözni a kollégiumba. Nekik a gyakorlat úgy alakul, hogy hétfőn előkészítés, minősítés, kedd és szerda terepi mérés, csütörtök és péntek feldolgozás.
A levelező tagozatos hallgatók terepi mérésére szeptember 2-án és 3-án kerül sor. Szeptember 2-án, pénteken lesz a geodéziai hálózatok terepi nap (8 órától, amikor a B és C jelű feladatot oldják meg); szeptember 3-án, szombaton pedig a topográfia terepi nap (8 órától). Találkozás a főépületben, majd innen megyünk terepre (2 gépkocsira lesz szükség).
A topográfia gyakorlat és a geodéziai hálózatok gyakorlat részletes leírása a mellékletben olvasható. Az új tanterv szerinti komplex gyakorlat a két előző gyakorlat együttesen teljesítését jelenti.
Engler Péter – Busics György

Geodéziai hálózatok tgy ismertető 2016-1 (doc)

Topográfia terepgyakorlat ismertető 2016 (doc)

20160709-18 nyariegyetem 4

XXVII. Kandó Kálmán Nyári Egyetem

XXVII. Kandó Kálmán
Nyári Egyetem
2016. július 9-18.

Szép hagyomány az Óbudai Egyetemen a határon túli magyar mérnök és informatikus hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Eddig több mint 25 alkalommal szerveztünk ilyen képzést számukra. Eleinte csak páran voltak Budapesten, a Híradástechnika Intézetben, de később már közel 100 hallgató tudott hozzánk eljutni határainkon túlról.
Idén már másodszor szervezzük meg az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon, Székesfehérvárott a Nyári Egyetemet a határon túli magyar hallgatók számára.
A tábor nemcsak hasznos szellemi táplálékkal szolgál, sok sok élményt is nyújt a résztvevőknek. Az előadásokon kívül gyárlátogatásra, városnézésre, barlangtúrára, Velencei-tavi fürdésre, Parlamenti kirándulásra, szabadidős foglalkozásokra is számíthatnak a résztvevők.
Néhány emlékkép a tavalyi évről, kollégiumi szállás, megnyitó ünnepség a városháza dísztermében, barlangász kirándulás.

20160709-18 nyariegyetem 1 20160709-18 nyariegyetem 2

 
20160709-18 nyariegyetem 3

Nagy szeretettel várjuk a határon túli magyar informatikus és mérnök hallgatókat a 2016. július 9-18. (szombat-hétfő)között megrendezésre kerülő XXVII. Kandó Kálmán Nyári Egyetemre Székesfehérvárra, a királyok városába.
Nagy szeretettel várjuk az Óbudai Egyetem saját érdeklődő hallgatóit is, jelentkezzenek a programra.

Jelentkezni hajnal.eva@amk.uni-obuda.hu vagy borbely.endre@kvk.uni-obuda.hu címen lehet, valamint a helyi egyetemi szervezőnél, aki összegyűjti a jelentkezőket és elküldik nekünk az adatokat.
A részletes program már elkészült, megtekinthető.