Nyári Egyetem 2020

XXXI. Kandó Kálmán Nyári Egyetem
2020. augusztus 25-31.

Szép hagyomány a határon túli magyar mérnök és informatikus hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem, amelyet az idén is megtartunk az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán Székesfehérvárott a Kandó Alapítvány, az ÓE Alba Regia Műszaki Kar és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar közös szervezésében a határon túli magyar egyetemi és főiskolai hallgatók részvételével.

Bővebben…

Nyári Egyetem 2020

XXXI. Kandó Kálmán Nyári Egyetem
2020. augusztus 25-31.

Szép hagyomány a határon túli magyar mérnök és informatikus hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem, amelyet az idén is megtartunk az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán Székesfehérvárott a Kandó Alapítvány, az ÓE Alba Regia Műszaki Kar és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar közös szervezésében a határon túli magyar egyetemi és főiskolai hallgatók részvételével.

Bővebben…

Jegyzetbolt webshop

Tájékoztató a jegyzetvásárlásról
2020/2021. tanév őszi félévére

A hallgatók az egyetemen használatos tankönyveket, jegyzeteket és az oktatási segédleteket szerezhetik be a boltban.
A jegyzetbolt elérhetőségei:

Cím: Budapest VIII. Tavaszmező u. 17. alagsor
Telefon: +36-1-666-5055 vagy +36-30-9709-723
Web: http://jegyzetbolt.uni-obuda.hu
E-mail cím: jegyzetbolt@uni-obuda.hu
Webshop: https://oeshop.hu

Jegyzetbolt nyitvatartási ideje
2020. szeptember 1-től

Szorgalmi időszakban:

Hétfőtől – Péntekig: 8-17-ig
Szombat: 8-15-ig.

Regisztrációs és vizsgaidőszakban:

Hétfőtől-Csütörtökig: 9-16-ig
Péntek: 9-15-ig

A jegyzetboltban kedvezményes árban kaphatók könyvek, jegyzetek, útmutatók!!

Lehetőség nyílt online megrendelésre is! További információ a jegyzetbolt weboldalán található: http://jegyzetbolt.uni-obuda.hu

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adott tantárgy előadójával egyeztessék, hogy milyen könyvet, jegyzetet, oktatási segédletet vásároljanak meg!

Budapest, 2020. szeptember

OE Jegyzetbolt

Az Óbudai Egyetem Nonprofit Kft. elindította a jegyzetek online értékesítését az OESHOP webshopon (https://oeshop.hu). Mostantól az egyetemen használatos tankönyveket, jegyzeteket és oktatási segédleteket itt is beszerezhetitek a Tavaszmező utcai jegyzetbolt mellett.

Óbudai Egyetem Jegyzetbolt honlapja: http://jegyzetbolt.uni-obuda.hu

Jegyzetbolt webshop

Tájékoztató a jegyzetvásárlásról
2020/2021. tanév őszi félévére

A hallgatók az egyetemen használatos tankönyveket, jegyzeteket és az oktatási segédleteket szerezhetik be a boltban.
A jegyzetbolt elérhetőségei:

Cím: Budapest VIII. Tavaszmező u. 17. alagsor
Telefon: +36-1-666-5055 vagy +36-30-9709-723
Web: http://jegyzetbolt.uni-obuda.hu
E-mail cím: jegyzetbolt@uni-obuda.hu
Webshop: https://oeshop.hu

Jegyzetbolt nyitvatartási ideje
2020. szeptember 1-től

Szorgalmi időszakban:

Hétfőtől – Péntekig: 8-17-ig
Szombat: 8-15-ig.

Regisztrációs és vizsgaidőszakban:

Hétfőtől-Csütörtökig: 9-16-ig
Péntek: 9-15-ig

A jegyzetboltban kedvezményes árban kaphatók könyvek, jegyzetek, útmutatók!!

Lehetőség nyílt online megrendelésre is! További információ a jegyzetbolt weboldalán található: http://jegyzetbolt.uni-obuda.hu

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adott tantárgy előadójával egyeztessék, hogy milyen könyvet, jegyzetet, oktatási segédletet vásároljanak meg!

Budapest, 2020. szeptember

OE Jegyzetbolt

Az Óbudai Egyetem Nonprofit Kft. elindította a jegyzetek online értékesítését az OESHOP webshopon (https://oeshop.hu). Mostantól az egyetemen használatos tankönyveket, jegyzeteket és oktatási segédleteket itt is beszerezhetitek a Tavaszmező utcai jegyzetbolt mellett.

Óbudai Egyetem Jegyzetbolt honlapja: http://jegyzetbolt.uni-obuda.hu

2020 Mérnöki kamara

A Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány ösztöndíj pályázata

A Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán idén is meghirdette az ösztöndíj pályázatot. Az eredeti kiírás szerint 5. félévig a 4 lezárt tanulmányi félévben alapján a legjobb összesített korrigált kreditindexet elérők pályázhattak. Fontos szempontnak tartották azt is, hogy Fejér megyei lakos legyen a pályázó, hiszen ők is egy Fejér megyei szervezet.

Az idei évben 6 pályázó volt, nyilván a saját szakterületükön a legjobbak. 1 fő földmérő, 2 fő gépészmérnök, 2 fő mérnökinformatikus és 1 fő villamosmérnök hallgató, kiknek külön-külön is elismerésre méltóak az eredményeik.

A Kuratórium, figyelembe véve a kari véleményeket is, végül Jelinek Brigitta gépészmérnök hallgatónak ítélte meg az 5 hónapra szóló ösztöndíjat. A díjat május 15-én adják át a Fejér Megyei Mérnöki Kamara 25. Küldöttgyűlésén, melyet a weben fognak lebonyolítani.

2020 Mérnöki kamara

A Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány ösztöndíj pályázata

A Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán idén is meghirdette az ösztöndíj pályázatot. Az eredeti kiírás szerint 5. félévig a 4 lezárt tanulmányi félévben alapján a legjobb összesített korrigált kreditindexet elérők pályázhattak. Fontos szempontnak tartották azt is, hogy Fejér megyei lakos legyen a pályázó, hiszen ők is egy Fejér megyei szervezet.

Az idei évben 6 pályázó volt, nyilván a saját szakterületükön a legjobbak. 1 fő földmérő, 2 fő gépészmérnök, 2 fő mérnökinformatikus és 1 fő villamosmérnök hallgató, kiknek külön-külön is elismerésre méltóak az eredményeik.

A Kuratórium, figyelembe véve a kari véleményeket is, végül Jelinek Brigitta gépészmérnök hallgatónak ítélte meg az 5 hónapra szóló ösztöndíjat. A díjat május 15-én adják át a Fejér Megyei Mérnöki Kamara 25. Küldöttgyűlésén, melyet a weben fognak lebonyolítani.

Pályázati felhívás 2020 a „Pro Scientia et Futuro” Ösztöndíj elnyerésére

Pályázati felhívás 2020
a „Pro Scientia et Futuro” Ösztöndíj elnyerésére

Az Egyetem Tehetségtanácsa „Pro Scientia et Futuro” Ösztöndíj pályázatot hirdet azon nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók számára, akik az elmúlt két félévben kiemelkedő tanulmányi, tudományos diákköri és publikációs tevékenységet folytattak.
Az ösztöndíj egyéni pályázat útján nyerhető el egy szemeszter (5 hónap) időtartamra. Összege 40000 Ft, amely megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj összegével. A nyertes pályázók az ösztöndíj mellett díszoklevelet is kapnak.
A pályázat elnyerésének elvárt feltételei:

 • A pályázó nappali munkarendű, alap- vagy mesterképzéses, aktív hallgatói jogviszonyban áll az Óbudai Egyetemmel;
 • A pályázónak az elmúlt két félév időtartamában számított kreditindexe 4,00 vagy magasabb (a kreditindex számításánál a kreditértékkel rendelkező, de aláírás követelményű kurzusokat nem kell figyelembe venni);
 • A pályázó az elmúlt két félévben az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján minősített (I., II. vagy III.) helyezést ért el;
 • A pályázó az elmúlt két félévben megjelent vagy közlésre elfogadott, elsőszerzős (vagy második szerzős, amennyiben az első szerző is alap- vagy mesterképzésen aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató), idegen nyelvű, nemzetközi konferencia vagy folyóirat cikkel rendelkezik, amelynek témája kapcsolódik a tudományos diákköri munkájához.

Azon mesterképzésben résztvevő hallgatók, akik az alapképzéses tanulmányaikat az Óbudai Egyetemen folytatták, és mesterképzésen való tanulmányaikat az abszolutórium megszerzését követő félévben megkezdték, az alapképzésben elért eredményeik alapján is jogosultak pályázatot benyújtani.
Egyazon publikáció csak egyszer használható fel az ösztöndíj elnyerésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát;
 • A pályázó szakmai/tudományos tevékenységének tömör (egy oldalas) bemutatását;
 • A pályázó MTMT-ben rögzített publikációs listáját és hivatkozási jegyzékét;
 • A megjelent, vagy közlésre elfogadott cikk(ek) másolati példányát;
 • Még meg nem jelent, de közlésre elfogadott publikáció esetén a befogadó kiadvány szerkesztőségének elfogadó levelét;
 • A pályázó Tudományos Diákköri okleveleinek másolatát, beleértve az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elnyert okleveleket is;
 • Legfeljebb 1 oldalas, indoklást is tartalmazó támogató nyilatkozatot a pályázó tudományos diákköri témavezetőjétől;
 • A pályázati feltételek által előírt, a Tanulmányi Osztály által hitelesített  hallgatói jogviszony igazolását;
 • Az előző két félév tanulmányait bemutató, a Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyv kivonatot;
 • A pályázó nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a megadott adatok hitelesek, és hogy a pályázathoz benyújtott publikáció(ka)t nem használták fel korábban ugyanezen pályázat elnyeréséhez;
 • GDPR nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy pályázat anyagába az egyetem FKR szerinti, véleményezési és döntési joggal rendelkező személyei és bizottságai betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye nyilvánosságra hozható.

Az ösztöndíj folyósítására havi rendszerességgel kerül sor (kivéve az első hónapra járó ösztöndíjat, amely a második hónapi járandósággal együtt kerül átutalásra).
Az ösztöndíjjal járó díszoklevél átadására a Magyar Tudomány Ünnepe egyetemi rendezvénysorozat központi megnyitóján kerül sor.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. szeptember 4. (péntek) 12:00 óra.
A pályázatokat egy nyomtatott példányban kell benyújtani a Rektori Hivatalban a Tehetségtanács elnökének címezve, valamint elektronikusan meg kell küldeni a Tehetségtanács titkárának, Lamár Krisztiánnak (lamar@uni-obuda.hu).

Felhívás: Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Pályázat 2020

Pályázati kiírás Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Díj 2020

1. A Pályázat Célja

Projektmenedzsment témában készített diplomamunkákon keresztül

 • a fiatal szakemberek és munkájuk bemutatása a projektmenedzsment szakma számára
 • a fiatal szakemberek szakmai előmenetelének elősegítése
 • a projektmenedzsment szakma számára utánpótlás biztosítása
 • a projektmenedzsment kultúra fejlesztése

2. A Pályázat Kiírója és a Díj Adományozója

A pályázat kiírója a PMI Budapest, Magyar Tagozat a Project Management Institute Magyar szervezete
Együttműködő partnerei a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) Projektmenedzsment Szakosztálya és a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ).

3. Kik Pályázhatnak?

Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Díjra pályázhatnak mindazok, akik bármely felsőoktatási intézményben a pályázati időszakot megelőző két tanév (akadémiai év) bármelyike során benyújtották és sikeresen megvédték magyar vagy angol nyelvű, projektmenedzsment témájú BSc/BA, MSc/MA dolgozatukat , ahol projektmenedzsment módszereket és eszközöket alkalmaztak, illetve projektmenedzsment módszertan elméleti és gyakorlati tartalmakat, eredményeket mutattak be.

4. Miért Érdemes Pályázni?

Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája pályázat díj nyertese:

 • elnyeri a projektmenedzsment szakma által elismert az „Év Projektmenedzsment Diplomamunkája” díjat, melyet ünnepélyes átadó keretében vehet át a PMI Budapest, Magyar Tagozat éves angol nyelvű Art of Projects konferenciáján,
 • ingyenes részvételi lehetőséget kap a PMI Budapest, Magyar Tagozat Art of Projects konferenciáján ,
 • ingyenes részvételi lehetőséget kap a HTE szervezésében megrendezendő PM Fórum projektmenedzsment konferencián ,
 • bemutatkozási lehetőséget kap a PMI Budapest, Magyar Tagozat honlapján.
 • nevezzük a [ https://pmi.us3.list-manage.com/track/click?u=de9f038496854846d136de4aa&id=c30f8a281a&e=e1a6b9a5e8 | PMIEF James R. Snyder International Student Paper of the Year Award ] díjra.
 • az első három legjobbnak ítélt dolgozat szerzője a Kiírók elismerő oklevelén túl választhat egy, a pmi.org gondozásában megjelent szakkönyvet és ingyenes részvételi lehetőséget kap a Körkapcsolás rendezvényen a PMSZ felajánlásával.
 • az első három helyezett konzulensének díja: egy tetszőlegesen választott, a pmi.org gondozásában megjelent szakkönyv.
 • lehetőség a PMI Budapest honlapján való megjelenésre egy rövid (nagyjából 2 oldalas) szakmai cikkel, mely a pályamunka bemutatását tartalmazza
 • lehetőség a pályamunkákból készített kiadványban való megjelenésre egy, a diplomamunkából készített 15-20 oldalas kivonat megírásával
 • lehetőség a diplomadolgozat publikálására a projektvezetői közösség számára a PMI Budapest , Hungarian Chapter honlapján

5. A pályázat Lebonyolításának Menete:

5.1 pályázati dokumentáció

Pályázni az alábbi dokumentumok együttes benyújtásával lehet:

 • szakdolgozattal vagy diplomamunkával megegyező dokumentum PDF formátumban;
 • szakdolgozat vagy diplomamunka egyoldalas kivonata (amennyiben a dolgozat nem tartalmaz ilyen összefoglalót);
 • kitöltött pályázati adatlap ;
 • opcionálisan csatolható a konzulens ajánlása, illetve a bírálatok.
 • https://pmi.us3.list-manage.com/track/click?u=de9f038496854846d136de4aa&id=85a70eccf3&e=e1a6b9a5e8
  A pályázati anyagot 2020. június 15-ig kérjük benyújatni elektonikusan ezen az űrlapon!

5.2 Pályázat elbírálása, az Elbírálás szempontrendszere

Az elbírálás külön történik Ba/BSc és Ma/MSc kategóriákban. A munkákat a PMI Budapest, Magyar Tagozat által delegált elnök vezetésével a PMI Budapest Magyar Tagozat, a HTE és a PMSZ szakemberei bírálják el az alábbi szempontrendszer szerint:

 • a projektmenedzsment relevancia mértéke
 • a dolgozat témája és célja
 • elméleti és irodalmi ismeretek alkalmazása
 • adatgyűjtés, elemzés, következtetések és javaslatok
 • szerkezet és forma

5.3 Eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre a PMI Budapest, Magyar Tagozat 2020.11.05 -én megrendezésre kerülő Art of Projects konferencián , a projektmenedzsment közösség jelenlétében kerül sor.

További kérdés esetén az alábbi e-mail címen állunk az érdeklődők rendelkezésére: kepzes@pmi.hu

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
PMI Budapest, Magyar Tagozat

Pályázati felhívás 2020 a „Pro Scientia et Futuro” Ösztöndíj elnyerésére

Pályázati felhívás 2020
a „Pro Scientia et Futuro” Ösztöndíj elnyerésére

Az Egyetem Tehetségtanácsa „Pro Scientia et Futuro” Ösztöndíj pályázatot hirdet azon nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók számára, akik az elmúlt két félévben kiemelkedő tanulmányi, tudományos diákköri és publikációs tevékenységet folytattak.
Az ösztöndíj egyéni pályázat útján nyerhető el egy szemeszter (5 hónap) időtartamra. Összege 40000 Ft, amely megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj összegével. A nyertes pályázók az ösztöndíj mellett díszoklevelet is kapnak.
A pályázat elnyerésének elvárt feltételei:

 • A pályázó nappali munkarendű, alap- vagy mesterképzéses, aktív hallgatói jogviszonyban áll az Óbudai Egyetemmel;
 • A pályázónak az elmúlt két félév időtartamában számított kreditindexe 4,00 vagy magasabb (a kreditindex számításánál a kreditértékkel rendelkező, de aláírás követelményű kurzusokat nem kell figyelembe venni);
 • A pályázó az elmúlt két félévben az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján minősített (I., II. vagy III.) helyezést ért el;
 • A pályázó az elmúlt két félévben megjelent vagy közlésre elfogadott, elsőszerzős (vagy második szerzős, amennyiben az első szerző is alap- vagy mesterképzésen aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató), idegen nyelvű, nemzetközi konferencia vagy folyóirat cikkel rendelkezik, amelynek témája kapcsolódik a tudományos diákköri munkájához.

Azon mesterképzésben résztvevő hallgatók, akik az alapképzéses tanulmányaikat az Óbudai Egyetemen folytatták, és mesterképzésen való tanulmányaikat az abszolutórium megszerzését követő félévben megkezdték, az alapképzésben elért eredményeik alapján is jogosultak pályázatot benyújtani.
Egyazon publikáció csak egyszer használható fel az ösztöndíj elnyerésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát;
 • A pályázó szakmai/tudományos tevékenységének tömör (egy oldalas) bemutatását;
 • A pályázó MTMT-ben rögzített publikációs listáját és hivatkozási jegyzékét;
 • A megjelent, vagy közlésre elfogadott cikk(ek) másolati példányát;
 • Még meg nem jelent, de közlésre elfogadott publikáció esetén a befogadó kiadvány szerkesztőségének elfogadó levelét;
 • A pályázó Tudományos Diákköri okleveleinek másolatát, beleértve az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elnyert okleveleket is;
 • Legfeljebb 1 oldalas, indoklást is tartalmazó támogató nyilatkozatot a pályázó tudományos diákköri témavezetőjétől;
 • A pályázati feltételek által előírt, a Tanulmányi Osztály által hitelesített  hallgatói jogviszony igazolását;
 • Az előző két félév tanulmányait bemutató, a Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyv kivonatot;
 • A pályázó nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a megadott adatok hitelesek, és hogy a pályázathoz benyújtott publikáció(ka)t nem használták fel korábban ugyanezen pályázat elnyeréséhez;
 • GDPR nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy pályázat anyagába az egyetem FKR szerinti, véleményezési és döntési joggal rendelkező személyei és bizottságai betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye nyilvánosságra hozható.

Az ösztöndíj folyósítására havi rendszerességgel kerül sor (kivéve az első hónapra járó ösztöndíjat, amely a második hónapi járandósággal együtt kerül átutalásra).
Az ösztöndíjjal járó díszoklevél átadására a Magyar Tudomány Ünnepe egyetemi rendezvénysorozat központi megnyitóján kerül sor.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. szeptember 4. (péntek) 12:00 óra.
A pályázatokat egy nyomtatott példányban kell benyújtani a Rektori Hivatalban a Tehetségtanács elnökének címezve, valamint elektronikusan meg kell küldeni a Tehetségtanács titkárának, Lamár Krisztiánnak (lamar@uni-obuda.hu).

Felhívás: Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Pályázat 2020

Pályázati kiírás Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Díj 2020

1. A Pályázat Célja

Projektmenedzsment témában készített diplomamunkákon keresztül

 • a fiatal szakemberek és munkájuk bemutatása a projektmenedzsment szakma számára
 • a fiatal szakemberek szakmai előmenetelének elősegítése
 • a projektmenedzsment szakma számára utánpótlás biztosítása
 • a projektmenedzsment kultúra fejlesztése

2. A Pályázat Kiírója és a Díj Adományozója

A pályázat kiírója a PMI Budapest, Magyar Tagozat a Project Management Institute Magyar szervezete
Együttműködő partnerei a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) Projektmenedzsment Szakosztálya és a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ).

3. Kik Pályázhatnak?

Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Díjra pályázhatnak mindazok, akik bármely felsőoktatási intézményben a pályázati időszakot megelőző két tanév (akadémiai év) bármelyike során benyújtották és sikeresen megvédték magyar vagy angol nyelvű, projektmenedzsment témájú BSc/BA, MSc/MA dolgozatukat , ahol projektmenedzsment módszereket és eszközöket alkalmaztak, illetve projektmenedzsment módszertan elméleti és gyakorlati tartalmakat, eredményeket mutattak be.

4. Miért Érdemes Pályázni?

Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája pályázat díj nyertese:

 • elnyeri a projektmenedzsment szakma által elismert az „Év Projektmenedzsment Diplomamunkája” díjat, melyet ünnepélyes átadó keretében vehet át a PMI Budapest, Magyar Tagozat éves angol nyelvű Art of Projects konferenciáján,
 • ingyenes részvételi lehetőséget kap a PMI Budapest, Magyar Tagozat Art of Projects konferenciáján ,
 • ingyenes részvételi lehetőséget kap a HTE szervezésében megrendezendő PM Fórum projektmenedzsment konferencián ,
 • bemutatkozási lehetőséget kap a PMI Budapest, Magyar Tagozat honlapján.
 • nevezzük a [ https://pmi.us3.list-manage.com/track/click?u=de9f038496854846d136de4aa&id=c30f8a281a&e=e1a6b9a5e8 | PMIEF James R. Snyder International Student Paper of the Year Award ] díjra.
 • az első három legjobbnak ítélt dolgozat szerzője a Kiírók elismerő oklevelén túl választhat egy, a pmi.org gondozásában megjelent szakkönyvet és ingyenes részvételi lehetőséget kap a Körkapcsolás rendezvényen a PMSZ felajánlásával.
 • az első három helyezett konzulensének díja: egy tetszőlegesen választott, a pmi.org gondozásában megjelent szakkönyv.
 • lehetőség a PMI Budapest honlapján való megjelenésre egy rövid (nagyjából 2 oldalas) szakmai cikkel, mely a pályamunka bemutatását tartalmazza
 • lehetőség a pályamunkákból készített kiadványban való megjelenésre egy, a diplomamunkából készített 15-20 oldalas kivonat megírásával
 • lehetőség a diplomadolgozat publikálására a projektvezetői közösség számára a PMI Budapest , Hungarian Chapter honlapján

5. A pályázat Lebonyolításának Menete:

5.1 pályázati dokumentáció

Pályázni az alábbi dokumentumok együttes benyújtásával lehet:

 • szakdolgozattal vagy diplomamunkával megegyező dokumentum PDF formátumban;
 • szakdolgozat vagy diplomamunka egyoldalas kivonata (amennyiben a dolgozat nem tartalmaz ilyen összefoglalót);
 • kitöltött pályázati adatlap ;
 • opcionálisan csatolható a konzulens ajánlása, illetve a bírálatok.
 • https://pmi.us3.list-manage.com/track/click?u=de9f038496854846d136de4aa&id=85a70eccf3&e=e1a6b9a5e8
  A pályázati anyagot 2020. június 15-ig kérjük benyújatni elektonikusan ezen az űrlapon!

5.2 Pályázat elbírálása, az Elbírálás szempontrendszere

Az elbírálás külön történik Ba/BSc és Ma/MSc kategóriákban. A munkákat a PMI Budapest, Magyar Tagozat által delegált elnök vezetésével a PMI Budapest Magyar Tagozat, a HTE és a PMSZ szakemberei bírálják el az alábbi szempontrendszer szerint:

 • a projektmenedzsment relevancia mértéke
 • a dolgozat témája és célja
 • elméleti és irodalmi ismeretek alkalmazása
 • adatgyűjtés, elemzés, következtetések és javaslatok
 • szerkezet és forma

5.3 Eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre a PMI Budapest, Magyar Tagozat 2020.11.05 -én megrendezésre kerülő Art of Projects konferencián , a projektmenedzsment közösség jelenlétében kerül sor.

További kérdés esetén az alábbi e-mail címen állunk az érdeklődők rendelkezésére: kepzes@pmi.hu

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
PMI Budapest, Magyar Tagozat