Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2019/2020

FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSI REND
A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2019/2020. ÉVI PÁLYÁZATÁRA
AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2019/2020. évi pályázatára az oktatásért felelős miniszter felhívása megjelent.

Az Óbudai Egyetemen a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázásának, elbírálásának rendje és feltételei az „Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata” 11. § alapján történik az alábbiakban leírtak szerint.

https://neptun.uni-obuda.hu/hir/19/05/nemzeti-felsooktatasi-oesztoendij-2019-2020

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2019/2020

FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSI REND
A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2019/2020. ÉVI PÁLYÁZATÁRA
AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2019/2020. évi pályázatára az oktatásért felelős miniszter felhívása megjelent.

Az Óbudai Egyetemen a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázásának, elbírálásának rendje és feltételei az „Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata” 11. § alapján történik az alábbiakban leírtak szerint.

https://neptun.uni-obuda.hu/hir/19/05/nemzeti-felsooktatasi-oesztoendij-2019-2020

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében  tanulmányokat folytató tanulók.

Felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképzésben az alábbi szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni:

Dokumentumok letöltése:

20190607

Pedagógusnap alkalmából kitüntetettek

Pedagógusnap alkalmából 2019. június 7-én Prof. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora köszöntötte a résztvevőket. Beszédében áttekintést nyújtott az alapításának 140 éves jubileumát ünneplő intézmény múltjáról. Kiemelte: „Intézményünk 140 éves története során a középpontban mindig is az oktatás, a pedagógiai munka állt, ez alapozta meg az itt végzett hallgatók szakmai felkészültségét, szakmaszeretetét és ez biztosította jogelődeink és intézményünk máig is betöltött szerepét a műszaki életben.”

Pedagógusnap alkalmából oktatóink közül kitüntető címben részesültek:

Az Óbudai Egyetem Szenátusa Címzetes egyetemi tanári kitüntető címet adományozott

  1. BUSICS GYÖRGY úrnak, az Alba Regia Műszaki Kar egyetemi docens részére sikeres szakmai életútja, emberi magatartása, a székesfehérvári felsőoktatás fejlesztésében játszott szerepe, a szakterület fejlesztése, a képzett szakember utánpótlás fáradhatatlan nevelése, az Alba Regia Kar hírnevének öregbítése terén végzett munkája elismeréseként.

Az Óbudai Egyetem Egyetemi magántanár kitüntető címet adományozott

  1. HUDOBA GYÖRGY úrnak, az Alba Regia Műszaki Kar nyugállományú oktatója részére a székesfehérvári felsőoktatás fejlesztése, a műszaki utánpótlás, a Kar hírnevének öregbítése érdekében végzett munkája, valamint az általános és középiskolai diákok műszaki pálya felé történő orientációs tevékenysége elismeréséül.

Valamint Rektori Hallgatói Dicséretet kapott

TAKÁCS LOLITA hallgató, az Alba Regia Műszaki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 30 éves közalkalmazotti jogviszonnyal

  1. GYÖRÖK GYÖRGY egyetemi docens, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja.

EGYETEMI KITÜNTETÉSEKBEN, KITÜNTETŐ CÍMEKBEN részesülőknek gratulálunk!