Fontos információk duális hallgatóknak

A duális képzés adminisztrációs teendőinek összefoglalása hallgatóinknak

Első lépés az egyetemre való beiratkozás után: A hallgatói nyilatkozat kitöltése a Neptunban és a hallgatói munkaszerződés feltöltése a duális moodle felületére.
A duális moodle elérhető a moodle főoldaláról is jelszóval:
https://elearning.uni-obuda.hu/dualis/login/index.php

A félévek során a duális gyakornokok féléve úgy néz ki, hogy van egy őszi/téli időszak és van egy tavaszi/nyári időszak. A szorgalmi időszakokban heti 1 nap(péntek) a duális gyakorlat, a vizsgaidőszakokban és téli/nyári szünetekben pedig egész hetekre mennek a hallgatók gyakorlatra. Az egész tanévre 20 nap szabadság jár egy duális gyakornoknak. A duális gyakorlati időszakokról munkanaplót kell kitöltenie a hallgatónak. Ezt a munkanaplót heti bontásban célszerű kitölteni, akkor is, ha csak 1 napot van ott a hallgató és akkor is amikor egész héten tartózkodik a cégnél. Tehát a tavaszi/nyári időszakban: februártól szeptemberig tart a gyakorlat, az őszi/téli időszakban pedig szeptembertől februárig tart a duális gyakorlat, melyre vonatkozóan a munkanaplót ki kell tölteni. A munkanapló sablonja a következő linken érhető el (lap alján, dokumentumok listája: munkanapló.doc):
Szakmai gyakorlat

A duális gyakorlati időszakokra vonatkozóan félévente nem csak munkanaplót kell leadni, hanem egy szakmai gyakorlat értékelő lapot is, melyben a mentor vagy a céges kapcsolattartó kolléga értékeli a duális hallgatót. (fontos, hogy a hitelesség miatt céges aláírás és pecsét kerüljön az értékelő lapra) A szakmai gyakorlat értékelő lap sablonja szintén az előző linken érthető el (Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről):

Szakmai gyakorlat

A munkanapló és szakmai gyakorlat ÉRTÉKELŐ LAP leadási határideje:
Az őszi/téli gyakorlat után: február 20.
A tavaszi/nyári gyakorlat után: szeptember 20.

A munkanaplót és az értékelő lapokat is a duális moodle felületre kell feltölteni.

Ami még fontos tudnivaló egy duális gyakornok számára:

  • Lehetőségetek van duális hallgatóként is a Nemzetközi mobilitás programban részt venni, ekkor egyeztetni kell a céggel, hogy milyen feltételekkel enged el benneteket egy félévre (több opció is van: duális napok előre vagy utólag ledolgozásával, vagy fizetés nélküli szabadság igénybevételével)
  • Amikor rektori szünet van és az duális napra esik, akkor egyeztetni kell a céggel. A rektori szünet az egyetemi napokra vonatkozik, de a céges duális napokra nem. Tehát ha nem mentek dolgozni, akkor célszerű azokra a napokra szabadságot kérni.
  • Az utolsó félévetekben ( 7. félév): megfordul a gyakorlatokra fordított idő: Már nem heti 1 napot mentek a szorgalmi időszakban, hanem 3-4 napot, attól függően, hogy órarendileg hogyan lesztek leterhelve.
  • A duális képzés feltétele, hogy mintatanterv szerint haladjon egy duális hallgató, de ha mégis valamiért csúszna 1-2 félévet, akkor azt jelezni kell a cégnek és ha támogatja akkor szerződéshosszabbításra kerül sor. Ebben az esetben a szerződéshosszabbítás dokumentumát fel kell tölteni a duális moodle felületére. Ha bármikor bármilyen elakadás van a tanulmányokban, akkor célszerű kérvényt leadni a tanulmányi és vizsgabizottsághoz, ezzel segíthető a csúszás elkerülése.
  • Ha menet közben valamiért meggondolja magát a hallgató és nem szeretné duális gyakornokként folytatni a tanulmányait, akkor azt jelezni kell az egyetemen és a cégnél is. Ekkor közös megegyezéssel kérhető a cég, hogy szüntesse meg a duális jogviszonyt. Erről is készül egy megszüntető dokumentum, melyet szintén a hallgatónak fel kell töltenie a duális moodle felületére. Természetesen utána hagyományos formában az egyetemen folytathatja a tanulmányait, automatikusan az egyetemi jogviszonya nem szűnik meg.
  • A duális diploma/igazolás csak azon duális hallgatóknak adható ki: akik elvégzik a teljes 7 féléves duális gyakorlati képzést. (kivételes esetben indokkal, 6 félévre is kiadható: azoknak, akik a második félévtől kezdték meg a duàlis tanulmányaikat illetve olyan hallgatóknak, akik más egyetemről jelentkeztek át és több tárgyat akkreditáltak, emiatt kevesebb félév alatt fejezik be a képzést)
  • A duális képzésbe Bsc szakon legkésőbb a 3. félév végéig lehet bekapcsolódni, ugyanis a feltétel az hogy minimum a képzés felét kell a duális cégeknél gyakornokként eltölteni, vagyis minimum 4 félévet, ez a duális diploma kiadásának is a feltétele.

A duális képzéssel kapcsolatosan felmerülő kérdések, problémák esetén
az egyetem és az AMK kari koordinátorát kell keresni:
Takács Éva dékáni hivatalvezetőt.
Elérhetőségei:
Tel: +36 22 200 423
Mobil: +36 30 155 8454
e-mail: takacs.eva@amk.uni-obuda.hu