Gólyaoldal – nappali tagozatos hallgatók részére

Tisztelt leendő első évfolyamos nappalis Hallgatónk!
A tanévkezdéssel kapcsolatos minden információt és linket összegyűjtve megtalálja honlapunk gólyáknak kialakított felületén.
Kérem, hogy az alábbi tájékoztatót nagyon figyelmesen olvassa el!

KÖZPONTI TANULMÁNYI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA ÚJ FELVETTEKNEKAz alábbi információkat itt találja meg:
REKTORI KÖSZÖNTŐ a felvett hallgatóink részére.
– Tájékoztatás az Óbudai Egyetem KÖZPONTI TANÉVNYITÓ ünnepségével kapcsolatban.
NEPTUN RENDSZER / Neptun azonosító: A programba történő belépéshez egyedi Neptun azonosítóra van szükség, melyről minden felvett hallgató névre szóló értesítést kap.
ONLINE BEIRATKOZÁS a Neptun rendszerben
TANULMÁNYI IRODA: A tanulmányi előadók elérhetősége.
ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG Fogyatékossággal Élő Hallgatóinak Ügyeivel Foglalkozó Albizottságának tájékoztatója.
KOLLÉGIUM: A nappali munkarendű hallgatók kollégiumi elhelyezést igényelhetnek, melynek menetéről bővebb tájékoztatás olvasható.
EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT (EHÖK) az Egyetem hallgatóinak elsőszámú érdekképviseleti szerve. E-SZOCTÁM RENDSZERben széleskörű tájékoztatást találtok a szociális ösztöndíj megpályázásának menetéről. A hallgatók legközvetlenebbül elérhető érdekképviseleti szerve a kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK), mely az érdekképviseleten kívül számos egyéb tevékenységet is végez (pl. GÓLYATÁBOR szervezése).
KÖNYVTÁR
ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS FINANSZÍROZÁSI FORMA
ÖNKÖLTSÉGES FINANSZÍROZÁSI FORMA
DIÁKIGAZOLVÁNY
TESTNEVELÉS: tájékoztató a Testnevelés kurzusokról és az Élsportolói programról.
SZAKNYELVI KÉPZÉS: tájékoztató a szaknyelvi képzésről.
TANTÁRGYFELVÉTELAz első éves hallgatóknak a tantárgyak felvétele (mintatanterv szerint) egységesen történik, így ezzel kapcsolatosan Önnek nincs feladata.
REGISZTRÁCIÓS HÉT PROGRAMJAA szeptember 2-től szeptember 5-ig tartó (hétfőtől csütörtökig) REGISZTRÁCIÓS HÉT programjain a részvétel kötelező! A hét során a tanulmányok sikeres megkezdéséhez szükséges előadások és gyakorlatok lesznek pl. Neptun tanulmányi információs rendszer használatáról, a szak tantárgyairól, a tanulmányi szabályzatról stb. Ezen kívül számos az egyetemmel, a tanárokkal és a hallgatótársakkal való ismerkedést segítő eseményt szervezünk.
Mesterszakos hallgatók számára: szeptember 6-án 8:00 – 9:30-ig tájékoztató, helyszín: ÓE-AMK, Budai út 45. K. épület Fsz. 28.
A FÉLÉV IDŐBEOSZTÁSAElső tanítási nap (nappali tagozaton) 2024. szeptember 9. (hétfő)
Szorgalmi időszak: 2024. szeptember 9. – december 14.
A kari eseménynaptárban megtalálja a félév összes programját, szüneteket stb.
GÓLYATÁBOR időpont: 2024. augusztus 11-15.
helyszíne: Szolnok-Tiszaliget
Jelentkezés itt (hamarosan)
BALEK HÉTA földmérő-földrendező hallgatók hagyományos BALEK HETI programjának
– időpontja: 2024. augusztus
– helyszíne: Balaton tábor
Jelentkezés itt (hamarosan)
KORÁBBAN SZERZETT KREDITEK ELISMERÉSEKorábbi felsőoktatási tanulmányai alapján KREDITÁTVÉTELI KÉRELMET a képzés során egyszer nyújthat be, a képzés kezdetén. A kérelmeket a regisztrációs hét hétfőjéig (2024. szeptember 2.) kell a tanulmányi irodán leadni, vagy aláírva és szkennelve elküldeni (to@amk.uni-obuda.hu), melyhez mellékelni kell a kérelemben szereplő tárgyak hivatalos tantárgyi tematikáit is, valamint a teljesítést igazoló hiteles leckekönyv másolatot.
A kreditátvételi kérelemhez nyomtatvány letölthető itt.
PASSZÍV FÉLÉV KÉRELEMPASSZÍV FÉLÉVre vonatkozó kérelmek intézése (aki tanulmányainak megkezdését a következő tanévre halasztja): a regisztrációs hét első napjáig a NEPTUN rendszeren keresztül történik. A kérelmet az online beiratkozás után tudja leadni.
A kérelem leadásával kapcsolatos utmutatót megtalálja itt.
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓINAK ÜGYEIKérjük a mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési vagy magatartás szabályozási zavarral küzdő hallgatóinkat, hogy az állami támogatás megigénylésének érdekében a linken letölthető NYILATKOZATOT szíveskedjen kitölteni, és a mellékletekkel együtt, a regisztrációs hét során az Esélyegyenlőségről szóló előadás végén az előadónak, Bekk Tímeának leadni.
INGYENES Office 365 ProPlus programcsomagAz Óbudai Egyetem hallgatói ingyenesen tölthetik le és telepíthetik akár 5+5 asztali számítógépre és okos eszközre az Office 365 ProPlus programcsomagot a regisztrációt követően. Kérjük töltse le a Microsoft Teams szoftvert, mely egyetemünkön az online kurzusok eszköze.
TANULMÁNYI IRODAHa bármilyen kérdése van írjon a TANULMÁNYI IRODA e-mail címére (to@amk.uni-obuda.hu, kérjük minden esetben írja bele a levélbe a szakot, ahova felvételt nyert) vagy hívja a Tanulmányi Irodát, az elérhetőségüket itt találja.
INFORMÁCIÓS FELÜLETEINKÓE központi web oldal
ÓE-AMK Kari web oldal
ÓE-AMK Facebook oldal
ÓE-AMK Instagram oldal
ÓE-AMK 2024-ben tanulmányaikat megkezdő gólyák FB csoportja