Díjfizetés menete

Óbudai Egyetem gyűjtőszámlaszám: 10300002-13268139-00024900

A díjak kifizetése történhet banki átutalással az egyéni gyűjtőszámlára (átutalási idő 1-3 munkanap),
ennek részletei  itt találhatók: https://neptun.uni-obuda.hu/node/561
   VAGY
Simple Pay által (azonnali fizetés). Ez utóbbiról leírást itt olvashat:https://neptun.uni-obuda.hu/tajekoztatok

Neptun gyűjtőszámla https://neptun.uni-obuda.hu/node/561 

A költségtérítési díj teljesítésének két módja lehetséges:

  • A hallgató a Neptun rendszeren keresztül fizeti be a költségtérítési díjat
  • A hallgató költségtérítési díját számla alapján cég, gazdasági társaság fizeti be Bôvebb információ:

http://neptun.uni-obuda.hu/hir/08/07/koeltsegteritesi-dij-teljesitesenek-menete-es-szamlazasi-folyamat

A költségtérítési díj összegének megállapítása a Neptunban felvett kreditek alapján történik (0 kredites tárgyaknál a heti óraszám számít bele a felvett kreditekbe) az alábbiak szerint: alapdíj + (felvett kredit * kreditarányos díj), bővebb információ a Hallgatói juttatási és térítési szabályzatban olvasható.

A hallgatók számára elérhetővé tettük a Neptun rendszerben az alábbi kérvényeket:

OE-0011 – Önköltségi díj részletfizetési kérelem
OE-0012 – Önköltségi díj mérséklési kérelem
OE-0016 – Önköltségi díj fizetési határidő módosítási kérelem
OE-0017 – Önköltségi díj határidőn túli határidő módosítási kérelem

A fenti kérvények mindegyike a Neptun rendszerben kiírt aktív státuszú, önköltségi díj típusú pénzügyi tételről indítható el.
Leadást követően a kérvény a hallgató képzés adatlapján beállított ügyintézőhöz kerül.

OE-0011 – Önköltségi díj részletfizetési kérelem: akkor adható le, ha a hallgató az adott félévre kiírt önköltségi díj első részét, azaz az alapdíjat (az alapértelmezett önköltségi díj 50%-át) ezen kérelem benyújtása előtt már kiegyenlítette. A kérvény az adott tétel fizetési határidejének lejárta előtt adandó le, legkésőbb a szorgalmi időszak 12. hetének végéig (amelyik időpont korábban bekövetkezik). Egyben a pénzügyi tétel teljesítésének legkésőbbi határideje szintén a 12. oktatási hét vége.

OE-0012 – Önköltségi díj mérséklési kérelem: leadható a szorgalmi időszak 2. hetétől, az adott tétel fizetési határidejének lejárta előtti időpontig.

OE-0016 – Önköltségi díj fizetési határidő módosítási kérelem: leadható a szorgalmi időszak 2. hetétől, az adott tétel fizetési határidejének lejárta előtti időpontig, de legkésőbb a szorgalmi időszak 8. hetének végéig (amelyik időpont korábban bekövetkezik).

OE-0017 – Önköltségi díj határidőn túli határidő módosítási kérelem: leadható a szorgalmi időszak 9. hetétől, a szorgalmi időszak 12. hetének végéig.

A fenti kérvények kitöltéséhez segédletet az alábbi oldalon találnak a hallgatók „Önköltségi díjhoz kapcsolódó kérvények kezelése a Neptun rendszerben” címmel: https://neptun.uni-obuda.hu/kervenykezeles