2021 Precizios gazdalkodas fo

2021. szeptemberében újra indul a Precíziós gazdálkodás szakirányú továbbképzés a GEO-ban

PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER KÉPZÉS
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar (ÓE AMK), Székesfehérvár
Az új évfolyam 2021 szeptemberében indul
Jelentkezési határidő: szeptember 11.  Jelentkezés

A képzés a precíziós gazdálkodás technológia nyújtotta előnyök teljes körű kihasználásához a szakmában hiánypótló távérzékelési és térinformatikai (adatnyerés, adatelemzés és alkalmazás) ismereteket biztosít, melyek a területi adottságok térképezésére és a növénymonitoringra vonatkoznak.      
A precíziós munka- és erőgépek, szenzorok bemutatása az AXIÁL Kft. és a precíziós technológiát már alkalmazó gazdálkodók együttműködésével történik.

A képzés a „VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása”  pályázat keretein belül elszámolható.

 2021 Precizios gazdalkodas

Milyen készségeket, ismereteket ad a képzés?

A hallgató megismeri a térbeli döntéstámogatáshoz szükséges

 • adatgyűjtés eszközeit, adatforrásait, és az adatkiértékelés módszereit
 • digitális technológia alkalmazásából származó előnyöket

Képes lesz

 • a megszerzett ismereteket a gyakorlatba átültetni
 • az adatok keresésére és kiválasztására az alkalmazás függvényében, valamint indexek és egyéb képfeldolgozási műveletek elvégzésére, információ nyerésére
 • alkalmazni a digitális technológiát a termőhely-termés összefüggések vizsgálatához, elemzéséhez, az összefüggéseket befolyásoló tényezők feltárásához és ennek megfelelően az agrotechnikai módszerek tervezéséhez

Digitális technológiák készségszintű elsajátítása

 • Információ nyerés az űr- és légi felvételekből
 • Vegetációs indexek: mikor és milyen feladat megoldására használhatók?
 • Kombájn adatok és elemzése
 • Hozam- és távérzékelt adatok összefüggésének elemzése
 • Integrálási lehetőségek a precíziós gazdálkodásban
 • Multispektrális és permetező drónok, robotok a gyakorlatban

A képzés helye: Székesfehérvár, Pirosalma u.1-3., AXIAL Kft. telephelyei, valamint mezőgazdasági területekre szervezett gyakorlatok
Képzés honlapja: http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/647
Szakvezető: Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata
Érdeklődni lehet személyesen vagy emailben: wojtaszek.malgorzata@amk.uni-obuda.hu

20210625 1

Gyerekegyetem 2021.

Az Óbudai Egyetem legfiatalabb egyetemistái
vehették át okleveleiket június utolsó hetében az Alba Regia Műszaki Karon

A „Titkok Háza Gyerekegyetem az ÓE Alba Regia Műszaki Karán” programunkon az általános iskolák 5-8. osztályos diákjai lettek egy hétre intézményünk legfiatalabb egyetemistái. Előadásokon és szemináriumokon, interaktív foglalkozásokba kapcsolódhattak be, majd sikeres heti projektfeladatukat követően „gyerekdiplomát” vehettek át. Az egyetemi campus egyes részei hétfőtől péntekig a gyerekek lelkesedésével és zsivajával telt meg.

A Gyerekegyetem a Titkok Háza Tudományos Élményközpont az Echo Innovációs Műhely konzorciumi vezetésével együttműködésben az EFOP-3.3.6-17-2017-00002 azonosítószámon, „Természettudományos élményközpont létrehozása Székesfehérváron” címen támogatott projekt keretében valósult meg.

Hétfőn Mészáros Attila alpolgármester a város részéről, Nagyné Dr. Hajnal Éva kutatási dékánhelyettes az egyetemi kar képviseletében, dr. Zugor Zsuzsanna pedig a konzorciumvezető Echo Innovációs Műhely elnökeként nyitották meg közösen a Gyerekegyetemet.

 

Dr. habil. Jancsó Tamás egyetemi docens vezetésével a kisdiákok a Drónok szerepe a jövő városában előadása után, maguk is kipróbálhattak többféle eszközt, mint a Phantom DJI 3, valamint a kisebbeket is például a Tello-t. Az előadásban a repülő készülékek alkalmazásai lehetőségeibe kaptak betekintést.

20210625 2
Dr. Pődör Andrea intézetigazgató irányításával megismerkedtek a települések digitális ikerpárjával. Többféle nyilvántartáson keresztül nézték meg, hogy a lakóhelyük, az a hely a virtuális világban milyen adatok mentén és milyen formában létezik. Játékos formában Kahoot segítségével adtak számot tudásukról az általános iskolások.

20210625 3 

Dr. Katona János intézetigazgató-helyettes segítségével a hidak építéséről kaptak egy izgalmas előadást, majd az Erők egyensúlyáról, a statika szerepéről maguk is meggyőződtek a diákok a tésztahidak elkészítése és tesztelése során.

20210625 4 

Nagyné Dr. Hajnal Éva kutatási dékánhelyettes felkészítette a hallgatókat a virtuális világba való belépésre. A diákok nagy örömére a Xbox Kinect mozgásérzékelői is mókás pillanatokat szereztek a táborozóknak, valamint a valóság határait is sikerült kiterjeszteni (AR).

20210625 5 

Dr. Udvardy Péter egyetemi docens előadása és szemináriumi foglalkozása a legkisebbtől a legnagyobbakig mutatta be az ipari robotok tárházát (Fanuc, UR, Kuka stb.).

20210625 6 

Gugolya László mestertanár a humanoid robotokkal ismertette meg az iskolásokat, akik az előadást követően Zorát, a Titkok Háza Tudományos Élményközpont NAO-ját próbálták meg rávenni, hogy szóljon hozzájuk a programozás segítségével.

20210625 7 

Dr. Vakulya Gergely tudományos főmunkatársaz Arduinok programozásába kalauzolta el a diákokat, akik egy újabb, egy kisebb méretű számítógépes világot ismerhettek meg.

20210625 8 

Papp Eszter doktorandusz fizikai kísérletek útján varázsolta el az iskolásokat, akik közül néhányan bátorsági próbán is részt vehettek.

20210625 9 

Dr. Tarsoly Péter adjunktus vezetésével pedig Iszkaszentgyörgyről indulva lesték meg az erdő élővilágát, felhívva a diákok figyelmét az ember és környezete kapcsolatára, a környezettudatosabb hozzáállás fontosságára.

 20210625 10

A heti csapat projektfeladatuk (Milyen lesz a jövő városa?) bemutatását követően gyerekdiplomákat vettek át a résztvevők. Izgalmas hét volt, játékos tanulással.
20210625 2276

A gyerekek visszajelzése nyomán, eldöntöttük, hogy jövőre biztosan folytatjuk… 

20210625 2315

  Fotógaléria:

1. hét

Összes fotó letöltése (zip)

  2. hét

Összes fotó letöltése (zip)

Pályázati felhívás a 2021/2022. tanévi nemzeti felsőoktatási ösztöndíjhoz

Az Óbudai Egyetem NFÖ pályázati kiírása és eljárási rendje az alábbiak érhető el.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2021/2022. tanévi pályázatára az oktatásért felelős miniszter felhívása megjelent.

Az Óbudai Egyetemen a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázásának, elbírálásának rendje és feltételei az „Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata” 11. § alapján történik, az alábbi linken elérhető tájékoztatásnak megfelelően.

A pályázat benyújtására online formában van lehetőség, a pályázati kiírásban megadottak szerinti hitelesítéssel.

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap az alábbi linken érhető el: ITT

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 14.

https://ti.uni-obuda.hu/nfo-news/#more-672

dsc 5019

ÓE-HARMAN Ipari Tanszék jött létre Székesfehérváron

Az ÓE-HARMAN Ipari Tanszék jött létre Székesfehérváron Létrejött az Óbudai Egyetem első kihelyezett Ipari Tanszéke Székesfehérváron az Egyetem és a Harman Becker Kft összefogása révén – erről sajtó-nyilvános eseményen tettek bejelentést a felsőoktatási intézmény és a cég vezetői az Alba Regia Műszaki Karon 2021.06.18-án.

A Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó cég és az Óbudai Egyetem, azon belül is az Alba Regia Műszaki Kar duális képzése révén az elmúlt években szoros kapcsolat alakult ki, amely évekkel ezelőtt stratégiai partnerségi elismerésben teljesedett ki. A megkezdett szakmai folyamatok eredményeként a cég és az Egyetem egy együttműködési megállapodás formájában rögzítették, hogy tovább mélyítik kapcsolataikat és létrehozzák a HARMAN Ipari Tanszéket.

Az Alba Regia Műszaki Karon létrejövő HARMAN Ipari Tanszék megalapításának bejelentésén részt vett Dr. Cser-Palkovics András polgármester, Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Ormándi Gabriella kancellár, a cég képviseletében Preiszlerné Schweighardt Erzsébet cégvezető, pénzügyi igazgató, Ványi Péter a Harman Elektronikai gyár igazgatója, Szili Gyula a Harman Akusztikai gyár igazgatója, Végső Szilárd a Harman Global AME igazgatója és Prof. Dr. Györök György dékán vett részt.

A gazdasági szervezet humánerőforrás politikájában épít a mérnök utánpótlás területén az egyetemi karon tanuló hallgatókra, a hagyományos képzési formában is. Nagy hangsúlyt fektet a székesfehérvári karral kooperálva a műszaki pályaorientációra (Titkok Háza HARMAN Tehetségprogram). Mindemellett a felsőfokú duális képzésen túl a középfokú oktatási képzésben is részt vesznek, hozzájárulnak az elektronikai, villamosmérnöki területek népszerűsítéséhez.

A villamosmérnök hallgatók gyakran látogatnak a céghez egy-egy gyakorlati tárgy keretében, hogy szakmai ismereteiket üzemi körülmények között szélesítsék tovább. Az új szervezeti egység az ÓE Alba Regia Műszaki Karán a Mérnöki Intézethez (villamosmérnöki képzés gondozója) rendelve, de a vállalathoz kihelyezve jött létre.

Az Ipari Tanszéken keresztül a gazdasági szervezet vezető mérnökei, oktatói kapcsolódnak be 2021. szeptemberétől a felsőoktatásba, így a kijelölt tantárgyak mentén a modern gyártási technológiák megismerése közvetlenül üzemi környezetben válik elérhetővé a hallgatók számára, és a céges munkatársaknak is szorosabb szakmai kötődése alakul ki az Egyetemhez az előadások megtartásával.

dsc 4822

Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere az együttműködés létrejöttét méltatta. Örömét fejezte ki a város egyik meghatározó ipari szereplője és a műszaki kar oktatási szövetsége kapcsán. „Székesfehérvár ipari és technológiai központ, a hazai gazdaság egyik legfontosabb bástyája, az itt működő cégeknek köszönhetően is. A város gazdaságában a legmodernebb technológia van jelen, erre kell felkészíteni a fiatalokat, a felnőttképzésben pedig átképezni a munkavállalókat. Büszkék vagyunk arra a partnerségre, amelyben a város és a fehérvári vállalatok dolgoznak. Ez többek között az oktatás – a szakképzés, a duális képzés és a felsőoktatási egyéb együttműködések – terén is megmutatkozik. Így lehet hosszú távon innovatív, értékteremtő és a helyi közösséget szolgáló fejlődést fenntartani. Köszönöm a Harman és az Óbudai Egyetem kezdeményezését és hosszú, sikeres működést kívánok a HARMAN Ipari Tanszéknek.” – tette hozzá a polgármester.

dsc 4852

Prof. Dr. Kovács Levente rektor hangsúlyozta, hogy újabb nagy lépést tett az Egyetem az oktatás területén azzal, hogy az iparral egyre szorosabban fúzionáló képzést építsen fel a gyakorlati készségek és kompetenciák fejlesztése céljából.
Megjegyezte, hogy a duális képzés fellegvára lett az Óbudai Egyetem, a siker kulcsa pedig a rengeteg munka és az elköteleződés volt nemcsak az Egyetem, hanem a partnerek oldaláról is. A rektor az ipar 4.0 koncepcióról szólva kifejtette, hogy a tudásalapú társadalom fontos pillérei a képzett mérnökök, ehhez pedig ipari tanszékre van szükség, olyanra, amely a gyorsan változó ipari trendeket le tudja képezni és a hallgatók számára meg tudja jeleníteni. Gratulált az újonnan megalakult tanszék munkatársainak és megköszönte az együttműködést a cégnek és a városvezetésnek is.

dsc 4866

Ormándi Gabriella az Óbudai Egyetem kancellárja beszédében az egyetemi infrastruktúra és a céges környezet optimális kihasználására irányította a figyelmet. Megjegyezte, hogy a kihelyezett ipari tanszék hídján keresztül a szakmai-oktatási kapcsolatok további fejlődésével jöhetnek létre azok a kutatásfejlesztés-innovációt támogató hálózati pontok, amelyekben az információk rendelkezésre állnak. A munkatársakban rejlő szabad kapacitások szerencsés találkozása révén jöhetnek létre azok az alkalmazott kutatási műhelyek, szellemi vívmányok, amelyekre a nemzetgazdaságnak a digitális átállás során szüksége lehet. A továbbiakban sok sikert kívánt az együttműködéshez, egyben felajánlotta segítségét az Ipari Tanszék elindításához.

dsc 4877

Preiszlerné Schweighardt Erzsébet a Harman cégvezetője, pénzügyi igazgatója kiemelte, hogy a létrehozott Ipari Tanszék újabb lehetőségeket nyit meg a cég és a munkatársai előtt is, mivel így a képzések irányzottan a valós igényeknek megfelelően alakíthatóak.

„A technológiai sajátosságok és azok oktatása is beépülhet az oktatási tanmenetbe és így az ipar igényei is jobban teljesülhetnek. Ez egy nagy előrelépés nem csak az oktatás, hanem a vállalat részéről is, hiszen az utánpótlás és jövő szakemberképzésében történő részvétel igen fontos társadalmi felelősségvállalás. A technikai és technológiai fejlődés megköveteli, hogy mindig up to date szakember gárdával tudjunk a vevői elvárásoknak megfelelni és ebben egy közös oktatási stratégia nagyon fontos és megfontolt lépés. Ezért nagyon örülünk ennek az együttműködésnek és felkérésnek és egyben szeretnénk megköszönni az évek során a duális képzés kapcsán kialakult jó kapcsolatot az Óbudai Egyetemnek és kiemelten Prof. Dr. Kovács Levente rektor úrnak és a tanszék oktatóinak is.

A vállalatnak az is fontos, hogy az Egyetem Székesfehérváron is jelen van, hiszen lokálpatrióták révén számunkra nagyon fontos a város támogatása és szerepvállalásunk a város egyetemi életében.
Úgy érzem, az Alba Regia Műszaki Karon létrejövő HARMAN Ipari Tanszék létrehozásával egy újabb fejezetet nyit az Egyetem és a cég stratégiai partnerségi életében.”

A beszédeket követően Prof. Dr. Kovács Levente rektor átadta a HARMAN Ipari Tanszék megalakulásáról szóló emléklapot a cég képviselőjének, a tanszék munkájában részt vevő munkatársaknak pedig a felkérő leveleket. A cég munkatársai 2021. szeptemberében kapcsolódnak be az oktatásba, az Egyetem modellváltását követően kerülnek szerződéses jogviszonyba az Intézménnyel. Németh Tibor, a Harman oktatási vezetője címzetes egyetemi docensi megtisztelő címet vehetett át az egyetem vezetőitől.

vanyi peter

Ványi Péter a Harman Elektronikai gyár igazgatója köszöntőjében megjegyezte, hogy az Ipari Tanszék óriási lehetőséget rejt mind a cég, mind az Egyetem számára.

„Olyan, jelenleg még kiaknázatlan területen történik most közreműködés egy neves Egyetem és sikeres vállalat között, amely komoly lehetőséget tartogat mindkét fél és természetesen a hallgatók számára, hisz olyan tudás birtokában kerülnek ki az iskolapadból, amit már az első munkanapjukon is tudnak hasznosítani. Ilyen és hasonló közreműködések biztosítják a jövőt. Vállalatunk hitet tett a tehetséggondozás mellett, ezt több kezdeményezés és támogatás övezte, amit a mai napon megkoronáz együttműködésünk, magasabb szintre emelve társaságunk felelősségvállalását. Vállalatunk mindennapjaiban ez tetten érhető, amire büszke vagyok, hogy ez a kultúránk részévé vált és a kollégáink hozzáállása is ezt támasztja alá. Olyan elhivatott kollegák, akik hittek ebben a projektben, fáradhatatlanul azon dolgoztak, hogy létrejöhessen. Vállalatunk nevében hadd mondjak köszönetet nekik, az Egyetem dolgozóinak es a város vezetésének is, akik befogadtak minket, közösen dolgoznak velünk, egy jobb, szebb es élhetőbb városért, körülményekért, amiért nem győzők hálás lenni. Egy ilyen cégnél szeretek dolgozni, ahol építjük a jövőt, bízunk és tiszteljük egymást. Köszönöm, hogy ennek része lehetek!”

szili gyula

Szili Gyula a Harman Akusztikai gyár igazgatója örömét fejezte ki a szorosabb együttműködés kapcsán, amely új lendületet adhat a Harman mérnöki utánpótlásának.

„A jól képzett és specifikusan a modern gyártási technológiák igényeinek megfelelően képzett mérnök a kulcsa a hatékony termelékenységének, valamint a megbízható és magas minőséget képviselő gyártási folyamatoknak. Hatékonyság és minőség – ez a két dolog kézen fogva kell, hogy járjon annak érdekében, hogy egy technológiai termelő vállalat olyan növekedésen mehessen keresztül, mint a HARMAN az elmúlt több mint 20 évben Magyarországon. Egyértelmű, hogy a felgyorsult és kiélezett ipari versenyben nem elég ma a legjobbnak lenni, holnap is annak kell lenni. Ez a szorosabb együttműködés annak az intelligens felismerésnek a gyümölcse, amely kimondja, hogy a hatékony és minőségi gyártás akkor fenntartható, ha már ma elkezdjük kinevelni a holnap mérnökeit, mégpedig úgy, hogy a HARMAN által alkalmazott technológiákat beépítjük a tananyagba. Jómagam is mérnök beállítottságú vagyok és jól emlékszem még, hogy a legérdekesebb tantárgyaim azok voltak, amelyeknél a mai korszerű ipari környezetben is használatban lévő technológiákról tanultunk és nézhettük meg élesben. Legalább ilyen izgalmas volt, amikor ehhez az élményhez egy profi nagyvállalat nevét kapcsolhattam. Miért fontos ez? Azért, mert Nem titkolt vágyunk elérni azt, hogy az iskola befejeztével a tanulók a Harman mellett tegyék le a voksukat és helyezkedjenek el, mint munkavállalók. Hiszem, hogy ebből az együttműködésből egyaránt profitálhat az Egyetem, a diák és a Harman.”

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Önkormányzata a BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet felsőfokú tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatók számára

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

 • A pályázatot elnyerő, felsőoktatási képzésben részt vevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismertesse a helyi közigazgatás és a közszolgáltatások rendszerét;
 • Hozzájáruljon a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

A PROGRAM keretei, feltételei:

 • A Program időtartama: várhatóan 2021. szeptember 1. – 2022. január 31.
 • Az ösztöndíjasok létszáma: egyidejűleg legfeljebb 20 fő
 • A Program résztvevője lehet az a
 • a magyar állampolgárságú vagy
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú,

büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató, aki:

 • valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
 • a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
 • vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján hetente legalább 20 órában a rábízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátja;
 • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
 • vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív) terjedelmű tanulmányt készít a mellékelt, a fogadó szervezetek által megadott, mentor által jóváhagyott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentora ötfokozatú skálán, írásbeli indoklással értékel;
 • vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat visszafizeti.
 • Az ösztöndíj mértéke: nettó 100.000,-Ft/hó/fő

Jelentkezési határidő: 2021. július 11.
Elbírálás határideje: várhatóan a bizottsági meghallgatást követő 15 napon belül

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A Fővárosi Önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie.
A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket a főpolgármester által felkért legalább 4 tagú bíráló bizottság hallgatja meg. A bíráló bizottság egyik tagját a választott téma szerint illetékes fogadó szervezeti egységtől kell felkérni. A bizottság javaslatának figyelembevételével az ösztöndíjak odaítéléséről a főpolgármester dönt. A pályázat eredményéről a pályázók a döntést követő 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázó Budapest Főváros Önkormányzatánál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalára, az ösztöndíj-megállapodás megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogsértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására egy alkalommal a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni a kifogást emelő nevét, értesítési címét, valamint azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést –, melyekre tekintettel a kifogást emelő kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra.

A pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelésről a Budapest Ösztöndíj Programra pályázók és a Programban résztvevők részére készült adatkezelési tájékoztató ad részletes tájékoztatást, mely ahttps://einfoszab.budapest.hu/list/palyazat-osztondij-view oldalon megtalálható.
A pályázati anyagok – a sikeres pályázatok kivételével – megsemmisítésre kerülnek:

 • kifogás hiányában: a kifogásra nyitva álló 10 napos határidőt követően azonnal,
 • kifogás esetén: a jogorvoslati eljárás lezárását követő 30 napon belül.

Jelentkezés módja:
A pályázatot 2021. július 11-én éjfélig lehet benyújtani elektronikus úton, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humánerőforrás-menedzsment Főosztályának címezve, a szemelyzeti@budapest.hu e-mail-címre megküldve. A tárgyban kérjük megjelölni: „Budapest Ösztöndíj Program 2021/2022”.
Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: 1/327-1579)

A kutatási témák, a pályázati adatlap, a nyilatkozatok, az adatkezelési tájékoztató, valamint a Budapest Ösztöndíj Program részletes szabályait tartalmazó 44/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendelet megtalálható a https://einfoszab.budapest.hu/list/palyazat-osztondij-view oldalon.

A pályázat során benyújtandó iratok:

 • Pályázati adatlap
 • Fényképes önéletrajz
 • Motivációs levél legfeljebb 3 gépelt oldal terjedelemben

A motivációs levélnek tartalmaznia kell a szakmai kompetenciákat, érdeklődési köröket, illetve a fogadó szervezeti egységek által megjelölt valamely témával összefüggő kutatási terv összefoglalását is.

 • 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony-igazolás
 • Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata
 • A jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félév súlyozott tanulmányi átlagáról a felsőoktatási intézmény tanulmányi hivatala által kiadott, hitelesített (lepecsételt) igazolás (törzslap/teljesítésigazolás/tárgyteljesítési lap stb.). Ha a hallgató mesterképzésben vesz részt, és abban két lezárt félévet még nem teljesített, akkor a mesterképzés bemeneti követelményét jelentő alapképzés érintett féléveiről kiadott igazolás
 • Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy ennek hiányáról (a pályázati dokumentumok között megtalálható iratmintán)
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről és cselekvőképességről, az adatkezelési tájékoztató megismeréséről, tudomásulvételéről, adatkezeléshez való hozzájárulásról, valamint annak tudomásulvételéről, hogy az ösztöndíjban nem részesülők pályázati anyaga megsemmisítésre kerül (a pályázati dokumentumok között megtalálható iratmintán)

Sikeres pályázat esetén ezen iratok bemutatása eredetben is szükséges.

Járványügyi veszélyhelyzet esetén Budapest Főváros Önkormányzata a Budapest Ösztöndíj Programot a veszélyhelyzet időszakában szüneteltetheti.

Dokumentumok

Az első középiskolás diákcsapat végzett a HARMAN Tehetségprogramban

Az első középiskolás diákcsapat végzett a HARMAN Tehetségprogramban
a Titkok Háza Tudományos Élményközpontban

Az élményközpontban az „Akusztikai ismeretek fejlesztése saját hangszóró építésével” megnevezésű HARMAN Tehetségprogram az Echo Innovációs Műhely, a Harman Becker Kft. és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar együttműködésének köszönhetően indult el. Az együttműködésben az egyetemi kar Beszédes Bertalan tanársegéd szakmai koordinálásával, az Echo Innovációs Műhely eszköz beszerzésével, a Harman Becker Kft. a szükséges anyagokkal, a hangszórókhoz szükséges eszközökkel 5 millió Ft értékben járult hozzá a feltételek megteremtéséhez.

Az első HARMAN Tehetségprogramra jelentkező középiskolás diákok az alapvető munkavédelmi oktatás után megismerkedtek a hangszórókkal és hangdobozokkal, a különböző gépelemekkel, a forgácsolás módszereivel. A diákok a jó hangulatú foglalkozásokon amellett, hogy bepillanthattak a hangszórókészítés rejtelmeibe, saját dizájnnal láthatták el alkotásaikat.

Tapasztalatairól Pejkó Sándor a Székesfehérvári SzC Széchenyi István Műszaki Technikum diákja számolt be, aki szerint „nagyon jó lehetőség volt a program”. Megemlítette, hogya foglalkozások segítették a „visszarázódást” a jelenléti oktatásba.Kiemelte, hogy „olyan gyakorlati elemekkel találkozhattak, ami sokrétű, sok ágazathoz kapcsolódik.” Összességében „eszméletlenül jónak” nevezte a Titkok Háza programját, amely egyszerre volt számára tanulás és kikapcsolódás is.

A középiskolásoknak ezúton is gratulálunk a teljesítményükhöz. Az érdeklődésre tekintettel a tehetségprogram szeptembertől folytatódik a Titkok Házában.

A Titkok Háza Tudományos Élményközpontot az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar és az Echo Innovációs Műhely az EFOP-3.3.6-17-2017-00002 azonosítószámú és „Természettudományos élményközpont létrehozása Székesfehérváron” projekt keretében hozta létre, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig a kialakításhoz szükséges helyszín biztosításával járult hozzá. A központ célja, hogy a 7-24 éves korig a természettudományos és műszaki pályaorientációt elősegítő élménypedagógiai programokat valósítson meg.

Veres Richárd

Az első középiskolás diákcsapat végzett a HARMAN Tehetségprogramban

Az első középiskolás diákcsapat végzett a HARMAN Tehetségprogramban
a Titkok Háza Tudományos Élményközpontban

Az élményközpontban az „Akusztikai ismeretek fejlesztése saját hangszóró építésével” megnevezésű HARMAN Tehetségprogram az Echo Innovációs Műhely, a Harman Becker Kft. és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar együttműködésének köszönhetően indult el. Az együttműködésben az egyetemi kar Beszédes Bertalan tanársegéd szakmai koordinálásával, az Echo Innovációs Műhely eszköz beszerzésével, a Harman Becker Kft. a szükséges anyagokkal, a hangszórókhoz szükséges eszközökkel 5 millió Ft értékben járult hozzá a feltételek megteremtéséhez.

Az első HARMAN Tehetségprogramra jelentkező középiskolás diákok az alapvető munkavédelmi oktatás után megismerkedtek a hangszórókkal és hangdobozokkal, a különböző gépelemekkel, a forgácsolás módszereivel. A diákok a jó hangulatú foglalkozásokon amellett, hogy bepillanthattak a hangszórókészítés rejtelmeibe, saját dizájnnal láthatták el alkotásaikat.

Tapasztalatairól Pejkó Sándor a Székesfehérvári SzC Széchenyi István Műszaki Technikum diákja számolt be, aki szerint „nagyon jó lehetőség volt a program”. Megemlítette, hogya foglalkozások segítették a „visszarázódást” a jelenléti oktatásba.Kiemelte, hogy „olyan gyakorlati elemekkel találkozhattak, ami sokrétű, sok ágazathoz kapcsolódik.” Összességében „eszméletlenül jónak” nevezte a Titkok Háza programját, amely egyszerre volt számára tanulás és kikapcsolódás is.

A középiskolásoknak ezúton is gratulálunk a teljesítményükhöz. Az érdeklődésre tekintettel a tehetségprogram szeptembertől folytatódik a Titkok Házában.

A Titkok Háza Tudományos Élményközpontot az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar és az Echo Innovációs Műhely az EFOP-3.3.6-17-2017-00002 azonosítószámú és „Természettudományos élményközpont létrehozása Székesfehérváron” projekt keretében hozta létre, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig a kialakításhoz szükséges helyszín biztosításával járult hozzá. A központ célja, hogy a 7-24 éves korig a természettudományos és műszaki pályaorientációt elősegítő élménypedagógiai programokat valósítson meg.

Veres Richárd

KMTA logo

KMTA – Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

1. Bevezető, a pályázat célja

1.1. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2021. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő – hallgatók ösztönzésével, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

1.2. A kiírt Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a felsőoktatási képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, illetve egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, illetve a további tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

2. Az ösztöndíj formája

2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik

2.2. Az ösztöndíj nettó összege: 83 000 Ft/hó/fő. (a teles támogatási időszakban összesen 489.000 Ft/fő kerül kifizetésre)

2.3. Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (2021. július 1. – 2021. december 27.)

3. Támogatott szakterületek

Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, de előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák egyikét műveli és ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik:

 • gépjárművek dinamikája,
 • intelligens rendszerek és azok szabályozása,
 • precíziós állattenyésztés,
 • élettani folyamatok online paraméterbecslése,
 • a nemzeti identitás és szuverenitás jogi vonatkozásai,
 • Kárpát-medencei kapcsolatok építése

4. Pályázat benyújtására jogosultak

4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik

4.2.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben képzésben fennálló (nappali tagozatos) aktív hallgatói jogviszonyukat,

4.2.2. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány és a felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,

4.2.3. vállalják, hogy az intézményi KMTA rendezvényeken részt vesznek, továbbá

4.3.1. Az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben a támogatási időszak alatt fennálló nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszonyukat.

4.3.2. Vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – a mentor közreműködésével – a KMTA keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik.

A pályázat benyújtásakor a kutatási tervnek tartalmazni kell a kutatási témát, a kutatás célját és a témaválasztás személyes motivációját. A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.

5. Kizáró okok

5.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:

 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

6. A rendelkezésre álló keretösszeg, a támogatásban részesíthető pályázók száma

6.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint,

6.2. Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 10 fő részesülhet támogatásban.

7. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2021. június 1. – 2021. június 20. között lehet benyújtani.

A jelentkezés módja:

E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre. A tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Kutatói Ösztöndíjra”.
Ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani)
továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon.

KMTA logo

KMTA – Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

1. Bevezető, a pályázat célja

1.1. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2021. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő – hallgatók ösztönzésével, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

1.2. A kiírt Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a felsőoktatási képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, illetve egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, illetve a további tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

2. Az ösztöndíj formája

2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik

2.2. Az ösztöndíj nettó összege: 83 000 Ft/hó/fő. (a teles támogatási időszakban összesen 489.000 Ft/fő kerül kifizetésre)

2.3. Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (2021. július 1. – 2021. december 27.)

3. Támogatott szakterületek

Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, de előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák egyikét műveli és ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik:

 • gépjárművek dinamikája,
 • intelligens rendszerek és azok szabályozása,
 • precíziós állattenyésztés,
 • élettani folyamatok online paraméterbecslése,
 • a nemzeti identitás és szuverenitás jogi vonatkozásai,
 • Kárpát-medencei kapcsolatok építése

4. Pályázat benyújtására jogosultak

4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik

4.2.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben képzésben fennálló (nappali tagozatos) aktív hallgatói jogviszonyukat,

4.2.2. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány és a felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,

4.2.3. vállalják, hogy az intézményi KMTA rendezvényeken részt vesznek, továbbá

4.3.1. Az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben a támogatási időszak alatt fennálló nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszonyukat.

4.3.2. Vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – a mentor közreműködésével – a KMTA keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik.

A pályázat benyújtásakor a kutatási tervnek tartalmazni kell a kutatási témát, a kutatás célját és a témaválasztás személyes motivációját. A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.

5. Kizáró okok

5.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:

 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

6. A rendelkezésre álló keretösszeg, a támogatásban részesíthető pályázók száma

6.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint,

6.2. Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 10 fő részesülhet támogatásban.

7. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2021. június 1. – 2021. június 20. között lehet benyújtani.

A jelentkezés módja:

E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre. A tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Kutatói Ösztöndíjra”.
Ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani)
továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon.