Lányok napja

A Lányok napja az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon immáron visszatérő rendezvény. Középiskolás lányok hallgató hölgyek segítségével ismerhették meg kötetlen beszélgetés keretében az Arconic labort, a pneumatikai eszközöket. A robotépítés és programozás, valamint a 3d tervezés és nyomtatás rejtelmeibe is betekintést nyertek. Reméljük élményekkel telve, s a műszaki pályák iránti lelkesedéssel folytatják a középiskolás éveiket, s munkatársaink, hallgatóink hozzájárultak sikeres pályaválasztási elképzeléseikhez.

Lányok napja

A Lányok napja az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karon immáron visszatérő rendezvény. Középiskolás lányok hallgató hölgyek segítségével ismerhették meg kötetlen beszélgetés keretében az Arconic labort, a pneumatikai eszközöket. A robotépítés és programozás, valamint a 3d tervezés és nyomtatás rejtelmeibe is betekintést nyertek. Reméljük élményekkel telve, s a műszaki pályák iránti lelkesedéssel folytatják a középiskolás éveiket, s munkatársaink, hallgatóink hozzájárultak sikeres pályaválasztási elképzeléseikhez.

20180423 01

Óbudai Egyetem AMK – A TEHETSÉG szolgálatában

Az évtizedek óta zajló, de formalizáltan 2013-ban, az Óbudai Egyetem AMK Tehetségpont (http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-181-001-079) megalapításával Dr. Seebauer Márta (egyetemi docens, Óbudai Egyetem AMK oktatási dékánhelyettes, Mérnöki Intézet vezetője) és Nagyné Dr. Hajnal Éva (egyetemi docens, Óbudai Egyetem AMK Tehetségpont kapcsolattartó) által elinduló tehetséggondozás Intézményünkben 2018-ban új állomásához érkezett. A 2018-as akkreditációs folyamatban megrostáltattunk, megmérettettünk, és örömmel jelezzük: kiválóan akkreditáltnak találtattunk! Köszönjük minden lelkes hallgatónknak, kollégánknak és együttműködő partnerünknek a részvételét, támogatását, hogy idáig eljuthattunk, és reméljük, ezek után még nagyobb hatásfokkal, még célzottabban fogjuk a tehetséggondozó tevékenységet végezni. Az Óbudai Egyetem AMK Tehetségpont (FB oldal: https://www.facebook.com/tehetsegpontarek/) a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0039 „Alba Regia Egyetemi Központ tudományos eredmények disszeminációja, mérnöki és kutatói utánpótlás biztosítása a Közép-dunántúli Régióban” pályázat támogatásával indult, és annak fenntartásaként működik.

Az egyetemi élet szerves részét képezi a tudományos kutatómunka, hallgatók bevonása, TDK és ÚNKP tevékenység, de a tehetséggondozás ennél sokkal színesebb: hallgatói események szervezése, kapcsolattartás az általános iskolai és középiskolai korosztállyal; családi programok, nyári egyetem előkészítése; céges partnerekkel, Székesfehérvár és a régió szereplőivel való közös gondolkodás. Nem célunk hosszasan felsorolni az események, programok listáját, amelyek tartalommal töltötték fel azokat a kereteket, melyeket szeretnénk most megjelölni.

Nagyné Dr. Hajnal Éva és Dr. Halász József (egyetemi docens, Óbudai Egyetem AMK Tehetségpont kapcsolattartó, a Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács Felsőoktatási Munkacsoportjának vezetője) koordinációjával készültünk az akkreditációra. Számos kollégánk közül szeretnénk kiemelni Dr. Orosz Gábor Tamás (egyetemi docens, Óbudai Egyetem AMK) és Dr. Horváth Árpád (adjunktus, Óbudai Egyetem AMK) közvetlen segítségét az akkreditációs folyamatban. Nagyon köszönjük Dr. Nochtáné Bakonyi Erika (megyei tehetségkoordinátor), Dr. Laczkó Ildikó (intézményvezető, Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye) és Ráczné Kálmán Anikó (a 2017-ben megalakult Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács elnöke) támogatását. Az akkreditációs folyamatban továbbá központi szerepet játszottak Detre Zsuzsanna és Farkas Tímea tehetségszakértő pedagógusok javaslatai, nagyon köszönjük a munkájukat.

Az oklevél átadására 2018.03.24-én került sor, a Szent-Margit Gimnázium dísztermében, a IX. Kárpát-medencei Tehetségnapon, míg a hivatalos belső átadásra április 11-én, a Tehetségnapunk keretén belül került sor.

Kiválóan akkreditált tehetségpontként jogosulttá váltunk a nagy presztízs-értékkel bíró Genius Loci díj jelölésére is, amely a tehetséggondozásért különösen elkötelezett, kiemelkedő társadalmi felelősségérzettel rendelkező kiválasztott cégek vehetnek át. Nagy örömmel jelezzük, hogy regionális kategóriában a Simon Műanyag Feldolgozó (https://www.simonceg.hu), duális stratégiai partnercégünk a regionális kategóriában Genius Loci díjban részesült.  Szívből gratulálunk!

Kedves MATEHETSZ (http://matehetsz.hu/), már olyan közeli viszonyban vagyunk, ezért csak ennyit mondunk: örülünk és nagyon köszönjük!

20180423 01

Óbudai Egyetem AMK – A TEHETSÉG szolgálatában

Az évtizedek óta zajló, de formalizáltan 2013-ban, az Óbudai Egyetem AMK Tehetségpont (http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-181-001-079) megalapításával Dr. Seebauer Márta (egyetemi docens, Óbudai Egyetem AMK oktatási dékánhelyettes, Mérnöki Intézet vezetője) és Nagyné Dr. Hajnal Éva (egyetemi docens, Óbudai Egyetem AMK Tehetségpont kapcsolattartó) által elinduló tehetséggondozás Intézményünkben 2018-ban új állomásához érkezett. A 2018-as akkreditációs folyamatban megrostáltattunk, megmérettettünk, és örömmel jelezzük: kiválóan akkreditáltnak találtattunk! Köszönjük minden lelkes hallgatónknak, kollégánknak és együttműködő partnerünknek a részvételét, támogatását, hogy idáig eljuthattunk, és reméljük, ezek után még nagyobb hatásfokkal, még célzottabban fogjuk a tehetséggondozó tevékenységet végezni. Az Óbudai Egyetem AMK Tehetségpont (FB oldal: https://www.facebook.com/tehetsegpontarek/) a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0039 „Alba Regia Egyetemi Központ tudományos eredmények disszeminációja, mérnöki és kutatói utánpótlás biztosítása a Közép-dunántúli Régióban” pályázat támogatásával indult, és annak fenntartásaként működik.

Az egyetemi élet szerves részét képezi a tudományos kutatómunka, hallgatók bevonása, TDK és ÚNKP tevékenység, de a tehetséggondozás ennél sokkal színesebb: hallgatói események szervezése, kapcsolattartás az általános iskolai és középiskolai korosztállyal; családi programok, nyári egyetem előkészítése; céges partnerekkel, Székesfehérvár és a régió szereplőivel való közös gondolkodás. Nem célunk hosszasan felsorolni az események, programok listáját, amelyek tartalommal töltötték fel azokat a kereteket, melyeket szeretnénk most megjelölni.

Nagyné Dr. Hajnal Éva és Dr. Halász József (egyetemi docens, Óbudai Egyetem AMK Tehetségpont kapcsolattartó, a Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács Felsőoktatási Munkacsoportjának vezetője) koordinációjával készültünk az akkreditációra. Számos kollégánk közül szeretnénk kiemelni Dr. Orosz Gábor Tamás (egyetemi docens, Óbudai Egyetem AMK) és Dr. Horváth Árpád (adjunktus, Óbudai Egyetem AMK) közvetlen segítségét az akkreditációs folyamatban. Nagyon köszönjük Dr. Nochtáné Bakonyi Erika (megyei tehetségkoordinátor), Dr. Laczkó Ildikó (intézményvezető, Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye) és Ráczné Kálmán Anikó (a 2017-ben megalakult Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács elnöke) támogatását. Az akkreditációs folyamatban továbbá központi szerepet játszottak Detre Zsuzsanna és Farkas Tímea tehetségszakértő pedagógusok javaslatai, nagyon köszönjük a munkájukat.

Az oklevél átadására 2018.03.24-én került sor, a Szent-Margit Gimnázium dísztermében, a IX. Kárpát-medencei Tehetségnapon, míg a hivatalos belső átadásra április 11-én, a Tehetségnapunk keretén belül került sor.

Kiválóan akkreditált tehetségpontként jogosulttá váltunk a nagy presztízs-értékkel bíró Genius Loci díj jelölésére is, amely a tehetséggondozásért különösen elkötelezett, kiemelkedő társadalmi felelősségérzettel rendelkező kiválasztott cégek vehetnek át. Nagy örömmel jelezzük, hogy regionális kategóriában a Simon Műanyag Feldolgozó (https://www.simonceg.hu), duális stratégiai partnercégünk a regionális kategóriában Genius Loci díjban részesült.  Szívből gratulálunk!

Kedves MATEHETSZ (http://matehetsz.hu/), már olyan közeli viszonyban vagyunk, ezért csak ennyit mondunk: örülünk és nagyon köszönjük!

unkp banner

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019-es tanévi pályázati kiírásai

A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019-es tanévi pénzügyi kerete hozzávetőleg 4 Mrd Ft, amelyből közel 2000 ösztöndíjas támogatása várható.

A pályázatokat 2018. április 10. – 2018. május 10. között lehet benyújtani.

Az idei tanévben 5 pályázati kiírás jelent meg. A Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Az ösztöndíj összege havi 50.000 Ft első éves hallgatók számára, felsőbb éves hallgatók esetén havi 75.000 Ft.

További információ itt található: http://otdt.hu/hu/news/33

 A teljes pályázati csomag – az 5 pályázati kiírással – innen tölthető le.

Duális Információs Nap – „Szárnyakat ad a fiataloknak”

Duális Információs Napot tartott csütörtökön az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara a Városháza Dísztermében, melyen jobban megismerhették egymást a duális képzések céges partnerei és az intézménybe jelentkező diákok. Idén már több mint 177 duális férőhelye van az egyetemnek, amit a gazdasági partnerekkel együtt kínálnak a diákok számára sikeres felvétel esetén.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán földmérő és földrendező mérnök, gépészmérnök, mérnök informatikus, műszaki menedzser, villamosmérnök alapképzés és mechatronikai mérnök mesterképzés szak érhető el duális formában.

A duális képzésben résztvevő leendő hallgatók azzal az előnnyel kezdhetnek majd a munkaerőpiacon, hogy az egyetem elvégzésekor már három és fél év munkatapasztalatot tudhatnak magukénak, így szakmailag már nem számítanak majd pályakezdőnek.

Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere nyitotta meg a rendezvényt és mint mondta, a város számára kiemelte fontos képzést biztosít az egyetem a vállalati partnerekkel együtt. „Fehérvár az ország második legnagyobb ipari központja és kategóriájában Európa legjobb 10 befektetésre ajánlott városa között található. A város ipara a világ legkorszerűbb technológiáját kínálja és megadja Fehérvár azt a képzési struktúrát is amivel a fiatalokat biztos egzisztenciát találnak majd a munkaerő piacon.” 

Szeptemberre elkészül és a mechatronika illetve a gépészmérnök hallgatók is használatba vehetik az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán azt a robottechnológiai labor, amit az egyetem Székesfehérvár Önkormányzatának és a Hanon Systems Hungary Kft. támogatásának köszönhetően valósulhat meg a Fehérvári karon.

A felsőoktatás nem csak az oktatásról szól, hanem a fiatalok egyetemi éveiről, amihez egy szerethető, élettel teli város is tartozik.” – mondta Fehérvár polgármestere, majd sikert kívánt végzősöknek a következő hetek megmérettetéseihez. 

A felsőoktatásba jelentkezők csütörtöktől érhetik el az ügyintézési funkciókat a felvi.hu honlapon, az E-felvételi rendszerében. Minden felvételiző ellenőrizheti és módosíthatja adatait, pótolhatja az esetleg még hiányzó dokumentumokat, és egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja a felületen.

Prof. Dr. Tick József az Óbudai Egyetem regionális fejlesztési ügyek rektorhelyettese kiemelte, hogy egy komoly hármas szövetség hozta létre a duális képzést: az önkormányzat, az egyetem és a partner vállalatok.Elmondta, hogy ez a képzési forma Németországból származik és ma a magyar iparnak is nagy szüksége van erre a fajta oktatásra. 

Dr. habil. Györök György dékán arról beszélt a végzős fiataloknak, hogy a duális képzést egy lehetőségként éljék meg, amit az iparral és a várossal közösen kínál az egyetem. Ez a fajta képzés „szárnyakat adhat” a fiataloknak.

forrás: www.szekesfehervar.hu
fotó: Simon Erika

 

unkp banner

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019-es tanévi pályázati kiírásai

A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019-es tanévi pénzügyi kerete hozzávetőleg 4 Mrd Ft, amelyből közel 2000 ösztöndíjas támogatása várható.

A pályázatokat 2018. április 10. – 2018. május 10. között lehet benyújtani.

Az idei tanévben 5 pályázati kiírás jelent meg. A Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Az ösztöndíj összege havi 50.000 Ft első éves hallgatók számára, felsőbb éves hallgatók esetén havi 75.000 Ft.

További információ itt található: http://otdt.hu/hu/news/33

 A teljes pályázati csomag – az 5 pályázati kiírással – innen tölthető le.

Duális Információs Nap – „Szárnyakat ad a fiataloknak”

Duális Információs Napot tartott csütörtökön az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara a Városháza Dísztermében, melyen jobban megismerhették egymást a duális képzések céges partnerei és az intézménybe jelentkező diákok. Idén már több mint 177 duális férőhelye van az egyetemnek, amit a gazdasági partnerekkel együtt kínálnak a diákok számára sikeres felvétel esetén.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán földmérő és földrendező mérnök, gépészmérnök, mérnök informatikus, műszaki menedzser, villamosmérnök alapképzés és mechatronikai mérnök mesterképzés szak érhető el duális formában.

A duális képzésben résztvevő leendő hallgatók azzal az előnnyel kezdhetnek majd a munkaerőpiacon, hogy az egyetem elvégzésekor már három és fél év munkatapasztalatot tudhatnak magukénak, így szakmailag már nem számítanak majd pályakezdőnek.

Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere nyitotta meg a rendezvényt és mint mondta, a város számára kiemelte fontos képzést biztosít az egyetem a vállalati partnerekkel együtt. „Fehérvár az ország második legnagyobb ipari központja és kategóriájában Európa legjobb 10 befektetésre ajánlott városa között található. A város ipara a világ legkorszerűbb technológiáját kínálja és megadja Fehérvár azt a képzési struktúrát is amivel a fiatalokat biztos egzisztenciát találnak majd a munkaerő piacon.” 

Szeptemberre elkészül és a mechatronika illetve a gépészmérnök hallgatók is használatba vehetik az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán azt a robottechnológiai labor, amit az egyetem Székesfehérvár Önkormányzatának és a Hanon Systems Hungary Kft. támogatásának köszönhetően valósulhat meg a Fehérvári karon.

A felsőoktatás nem csak az oktatásról szól, hanem a fiatalok egyetemi éveiről, amihez egy szerethető, élettel teli város is tartozik.” – mondta Fehérvár polgármestere, majd sikert kívánt végzősöknek a következő hetek megmérettetéseihez. 

A felsőoktatásba jelentkezők csütörtöktől érhetik el az ügyintézési funkciókat a felvi.hu honlapon, az E-felvételi rendszerében. Minden felvételiző ellenőrizheti és módosíthatja adatait, pótolhatja az esetleg még hiányzó dokumentumokat, és egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja a felületen.

Prof. Dr. Tick József az Óbudai Egyetem regionális fejlesztési ügyek rektorhelyettese kiemelte, hogy egy komoly hármas szövetség hozta létre a duális képzést: az önkormányzat, az egyetem és a partner vállalatok.Elmondta, hogy ez a képzési forma Németországból származik és ma a magyar iparnak is nagy szüksége van erre a fajta oktatásra. 

Dr. habil. Györök György dékán arról beszélt a végzős fiataloknak, hogy a duális képzést egy lehetőségként éljék meg, amit az iparral és a várossal közösen kínál az egyetem. Ez a fajta képzés „szárnyakat adhat” a fiataloknak.

forrás: www.szekesfehervar.hu
fotó: Simon Erika

 

Eredményeink

1. Vállalati kapcsolataink

1.1. Stratégiai partnereink: (17 stratégiai partner)

2014: VIDEOTON Holding Zrt., Sapa Profiles Kft (Hydro Extrusion Kft), DENSO Gyártó Magyarország Kft.
2015: ARAK, Emerson Process Management Kft., Harman Becker Kft., Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt., Simon István e.v.
2016: Albacomp RI Kft., Hungrana Kft., Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hanon Systems Kft.
2017: Grundfos Magközpont Nonprofit Kft.

1.2. Partnereink a duális képzésben: (28 partnervállalat)

 • Adient Hungary Kft.
 • ALUFE Fémszerkezeti Kft.,
 • AMPLIO Automatika Kft.,
 • BKV Zrt.
 • Denso Gyártó Magyarország Kft,
 • ECHO Network Zrt.
 • E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,
 • Emerson Process Management Magyarország Kft.,
 • Flextronics International Kft.,
 • GIGA 2003 Kft.,
 • Grundfos Magyarország Gyártó Kft.,
 • Harman Becker Automotive Systems Kft.,
 • Howmet-Köfém Kft.,
 • H.T.M. Magyar-Osztrák Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.,
 • Hydro Extrusion Hungary Kft.,
 • IBM DSS Kft.,
 • Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt.,
 • Önkormányzati Informatikai Központ Székesfehérvár,
 • Polyax Alkatrész Gyártó Kft.,
 • Simon István ev.,
 • Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (SZÉPHŐ Zrt.),
 • Videoton Holding ZRt.,
 • Videoton Precíziós Kft.
 • VT AE,
 • VT-ASYST Kft.
 • VT ES Kft.
 • VT Metal Kft.
 • XOMOX Magyarország Kft (CRANE)

2. Eredményeink számokban:

2.1. Duális képzésben résztvevő hallgatók létszáma az ÓE Alba Regia Műszaki Karán:

 • 2015.10.15: összesen 19 fő.
 • 2016.10.15: összesen 72 fő.
 • 2017.10.15: összesen 90 fő.
 • 2018.10.15: összesen 126 fő.
 • 2019.10.15: összesen 150 fő.
 • 2020.10.15. összesen 145 fő.

2.2. Tudományos Diákköri Konferencián résztvevő hallgatók

 
2014/15 2. félév
6
2015/16 1. félév
8
2015/16 2. félév
7
2016/17 1. félév
10
2016/17 2. félév
8
2017/18 1. félév
11
2017/18 2. félév
12
2018/19 1. félév
6
2018/19 2. félév
5
2019/20 1. félév
7
2019/20 2. félév
9

2.3 Tudományos publikációk

 • 2014:   106 db
 • 2015:   123 db
 • 2016:   103 db
 • 2017:   77 db
 • 2018:   112 db
 • 2019:   102 db

Részletes információ itt található.

3. Pályázati tevékenység, elnyert K+F projektek (projekt név, futamidő, kiíró szervezet):

 
Projekt név
Futamidő
Kiíró szervezet
GE-UZ
2012-2015
Tempus
Arconic Foundation – Community College Grant
2016-2018
 
Arconic Foundation – Community College Grant
2017-2019
 
IRSEL
2017-2020
Erasmus+ CBHE KA2
DsinGIS
2017-2021
Erasmus+ CBHE KA2
EFOP-3.4.3-16-2016-00023
2017-2020
EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
EFOP 3.3.6
2018-2020
EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Arconic Foundation – Community College Grant
2020-2022
 

4. Tudományos és közéleti tevékenység

4.1 Évenkénti rendezésű tudományos konferenciák:

4.2 Kari / intézeti tagság szakmai szervezetekben:

 • CEPI EUR
 • UniGIS
 • Magyar Földmérési, Távérzékelési és Térinformatikai Társaság (MFTTT)

4.3 A Kar munkatársai az alábbi szakmai szervezetekben töltenek be tisztséget, tagságot:

European Academy of Land Use and Development, ISM III. munkabizottság, FIG 5. munkabizottság, International Association of Geodesy, MRK Agrártudományi Bizottság, MRK Műszaki Bizottság, Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület (ACRSA), HERA (Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – Hungarian Educational Research Association), Fejér megyei (TIT Fm) Egyesülete TIT Fejér Megyei Szervezet, Magyar Asztronautikai Társulat, MFTTT Intéző Bizottság, MFTTT Fotogrammetriai és Távérzékelési Szakosztály, MFTTT Térinformatikai Szakosztály, Ingatlanrendezői Minősítő Bizottság, MTA Geodéziai és Geoinformatikai Tudományos Bizottság, MTA Földtudományok Osztálya Természetföldrajzi Tudományos Bizottság, MMK Geodézia Tagozat, OMBK Bányamérő szakcsoport, Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Földmérő Minősítő Bizottság, Magyar Hidrológiai Társaság, MTA Hidrológiai Osztályközi Tudományos Bizottság, Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat Vulkánszpeleológiai Kollektíva, Nemzetközi Térképészeti Társulás – Magyar Nemzeti Bizottság, Magyar Algológiai Társaság, IEEE, MTA Köztestület

4.4 A Kar munkatársai szerkesztőként az alábbi szakfolyóiratok munkájában vesznek részt:

 • Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering
 • Journal of Electrical and Electronic Engineering
 • The Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management
 • Geodetski Vesnik
 • Open Science Journal of Education
 • American Journal of Service Science and Management
 • International Journal of Educational Research and Information Science
 • Acta Geodaetica et Geophysica
 • Journal of Geodetic Science
 • Mathematics, Computer Science and Education
 • Geodézia és Kartográfia
 • Garai Szabadegyetemi Füzetek

4.5 Hazai és nemzetközi kapcsolatok

A Kar kapcsolatai itt találhatók

5. Tehetséggondozás

5.1 Elnyert Tehetséggondozási pályázatok:

 • TÁMOP 4.2.3.
 • TÁMOP 4.2.2./B
 • TÁMOP 4.1.1.F
 • NTP-HHTDK15
 • NTP-HHTDK16
 • NTP-HHTDK18
 • NTP-HHTDK19
 • NTP-SZAKKOLL18
 • NTP-SZAKKOLL

5.2 Tehetséggondozási és ismeretterjesztési tevékenységek

6. Megjelenés a közösségi médiában: